26
март
2019
#

Участвай във Фейсбук играта на Карол Капитал

На 26-ти март 2019 г. започва игра с награда във Фейсбук страницата на Карол.

Под 10% от хората успяват да решат правилно задачата от Фейсбук играта на Карол Капитал.

Под 10 % от хората успяват и да спестяват от рано за своето пенсиониране. Как да подсигуриш пенсионирането си, научи от тук

Научи повече и за Спестовния план на Карол.

Общи условия за провеждане на Фейсбук игра на страницата на Karoll

1. Организатор

1.1. Фейсбук играта, се организира и изпълнява от УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта. Организаторът си запазва правото едностранно да прави промени в Правилата, като обявява промените публично във Фейсбук страницата на Karoll - https://www.facebook.com/karollgroup/ 

1.2 Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook.

2. Продължителност на играта

Играта ще се проведе в периода от 26.03.2019 г. до края на деня на 03.04.2019 г.

3. Право на участие

3.1 Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, които имат регистрация и профил в платформата Facebook. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

3.2 Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

3.3 Участието се извършва по следния регламент: Отговорете правилно с коментар на зададения в поста на играта въпрос.

3.4 Печелившите ще бъдат обявени на 04.04.2019 г., на страницата на Karoll във Facebook - https://www.facebook.com/karollgroup/  

3.5 В играта нямат право да участват служители на УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД, и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството в социалните мрежи.

4. Награда

4.1 Наградата е предоставена от ОРГАНИЗАТОРА и представлява първа вноска в Спестовния план на Карол Капитал Мениджмънт на стойност 100 лв. и се използва съгласно условията на продукта.

4.2 Наградата се тегли на лотариен принцип, измежду всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на играта.

4.3 Спечелилият наградата се обявява в публикация на Фейсбук страницата на Karoll и се известява от ОРГАНИЗАТОРА на лично съобщение.

4.4 За получаване и използване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг официален документ за самоличност.

Последни новини