Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

ГОТОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ
СПРЯМО ИНВЕСТИТОРСКИЯ ВИ ПРОФИЛ
ФОНДОВЕ НА ФОКУС
Schroders
ФОНД НА ФОКУС
АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
*нови - ниски такси на вход
В КАКВО И КАК ДА ИНВЕСТИРАМ
АНКЕТА
Фондове
Адванс
Фондове
Шрьодерс
Доверително
управление
Инвестиционен
план

Адванс Инвест

ДФ Адванс Инвест е взаимен фонд от отворен тип. Той инвестира в акции на компании от балканските страни-членки на ЕС - България и Румъния. Основна цел на дружеството е да осигури висока дългосрочна възвращаемост под формата на дивидентна доходност и капиталови печалби чрез инвестиции във водещи компании от основни сектори на икономиката на двете страни.

 

 

Адванс Източна Европа

Взаимен фонд от отворен тип, инвестиращ на капиталовите пазари в Източна Европа. Фондът има 2 отделни класа дялове – клас А и клас Б, като в Клас Б са отделени инвестициите на фонда в руски активи.
ВАЖНО! Към 30.06.2024 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 72 033.86 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0329 EUR.


При обособяването на клас Б новоемитираните дялове са разпределени на дялопритежателите на 03.01.2023г. с нетна стойност на активите на един дял от клас Б в размер на 0.0312 евро.

 

Адванс Възможности в Нова Европа

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира в акции на компании от Централна и Източна Европа, преимуществено в Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план.

Котировки на фондовете на Карол Капитал

Новининай-новото от кухнята на Карол

Блогът на КаролТенденции, анализи и експертиза от нашите анализатори

Енергия. Интелект. Експертиза. Резултати.