ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ
от Карол Капитал и Schroders
СПЕСТОВЕН ПЛАН ОТ КАРОЛ
4-10% очаквана средногодишна доходност
*доходността не е гарантирана
ФОНДОВЕ НА ФОКУС
Schroders
В КАКВО И КАК ДА ИНВЕСТИРАМ
Вижте вашия инвеститорски профил
Фондове
Адванс
Фондове
Шрьодерс
Доверително
управление
Спестовен
план

Адванс Инвест

ДФ Адванс Инвест е взаимен фонд от отворен тип. Той инвестира в акции на компании от балканските страни-членки на ЕС - България и Румъния. Основна цел на дружеството е да осигури висока дългосрочна възвращаемост под формата на дивидентна доходност и капиталови печалби чрез инвестиции във водещи компании от основни сектори на икономиката на двете страни.

Адванс Източна Европа

Взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира на капиталовите пазари в Източна Европа. Към момента фондът инвестира на пазарите в 8 страни от региона: България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Русия, Украйна, Турция и Гърция. Ако пазарните условия се променят, фондът може да инвестира и на други пазари в региона. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите на инвеститорите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план, чрез инвестиции в акции, търгувани на пазарите в Източна Европа.

Адванс Възможности в Нова Европа

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира в акции на компании от Централна и Източна Европа, преимуществено в 
Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план.Котировки на фондовете на Карол Капитал

Новининай-новото от кухнята на Карол

Блогът на КаролТенденции, анализи и експертиза от нашите анализатори

#инвестиционни идеи
Какво означава прокламираният китайски "общ просперитет" за производителите на луксозни стоки?
Партньори, приятели и заинтересовани от нашите компании лица | 12.01.2022
#инвестиционни идеи
Може ли Индия да бъде следващия Китай?
Партньори, приятели и заинтересовани от нашите компании лица | 04.01.2022
#инвестиционни идеи
Очертават ли са атрактивни инвестиционни възможности в Япония?
Партньори, приятели и заинтересовани от нашите компании лица | 22.12.2021
#инвестиционни идеи
Добра инвестиция ли са развиващите се пазари от гледна точка на цената на акциите им?
Партньори, приятели и заинтересовани от нашите компании лица | 16.12.2021
#инвестиционни идеи
Пет причини акциите на компаниите от енергийния преход да издържат на инфлационната буря
Партньори, приятели и заинтересовани от нашите компании лица | 01.12.2021
#инвестиционни идеи
Става ли Еврозоната новата „модерна“ дестинация за инвеститори?
Mr. Banker | 16.11.2021

Енергия. Интелект. Експертиза. Резултати.