Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

Търсите умно управление на вашите пари? Ние сме насреща.

Даниел ГаневИзпълнителен директор, Карол Капитал Мениджмънт

Запитване
Team

Карол Капитал Мениджмънт

Инвестиционни портфейли и фондове за вашите спестявания

Повече от
18 години

опит в управлението на взаимни фоднове и инвестиционни портфейли

Управляваме
300+ млн.лв.

активи под управление и консултации на частни клиенти, фирми, пенсионни фондове, фондации и университети

предлагаме
170+ фонда

управлявани от Карол Капитал и Schroders

първи в БГ прилагаме
UN PRI

6-те принципа на ООН за отговорно инвестиране с мисъл за обществото и природата

Богато портфолио

Защо да изберете нашите взаимни фондове?

В Карол Капитал управляваме регионални фондове с фокус върху Централна и Източна Европа. За глобалните ни решения си партнираме с Schoders - водеща инвестиционна компания с над 200 г. опит и 480+ млрд. евро активи под управление. За всички фондове предлагаме:

 

  • Защита на средствата от инфлация

  • 4-12% средногодишна целева доходност 

  • Без данъци върху печалбата

  • Теглите и внасяте по всяко време, без наказателни такси.

Как ще Ви помогнем за личните финанси

Ще Ви предложим най-подходящото решение за управление на парите Ви, за да:

  • осигурите висок стандарт на живот на Вас и Вашите близки

  • подсигурите образованието на децата Ви

  • се пенсионирате спокойни и финансово осигурени

  • финансирате реализацията на смелите си мечти

Екипът

Даниел Ганев, MBA

Изпълнителен директор

Даниел Ганев е изпълнителен директор на Карол Капитал Мениджмънт и като такъв ръководи административните функции на фирмата, стратегическото и продуктово развитие, и участва в инвестиционните съвети. Той отговаря за стратегическите партньорства на фирмата с международни институции като Schroders, UK, както и други европейски, американски и азиатски партньори.

През 2003 година Даниел Ганев оглавява проекта по създаване на първия български фонд в акции - ИД Адванс Инвест, а след старта му става негов портфейлен мениджър. Преди този проект Даниел работи във финансова група Карол като финансов анализатор.

Преди да се присъедини към фирмата, Даниел Ганев получава професионален трейнинг в Merrill Lynch, SG Cowen New York и Sony Electronics. Даниел притежава бакалавърска диплома по бизнес администрация от William Paterson University - USA и MBA от University of Cambridge - UK, както и лиценз за инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор. Член е на Съвета на директорите на Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД), където ръководи Комитета по Международно Сътрудничество. Даниел Ганев има множество публикации и интервюта в медиите, както и участия в срещи и семинари във финансовите центрове на Европа, САЩ и Азия.

Бистра Коцева

Бистра Коцева е Прокурист в Карол Капитал Мениджмънт. Управлява процеса по бизнес развитие в компанията. В нейния ресор са и всички инициативи и презентации на компанията, както и взаимоотношенията с институционални, корпоративни и частни клиенти.

Бистра Коцева е един от първите служители на финансова група Карол, където започва работа през 1997 година в отдел „Валутни операции”, а по-късно заема позицията счетоводител на инвестиционния посредник.

Бистра Коцева има магистърска степен по счетоводство и контрол от Университета за Национално и Световно Стопанство – София.

Константин Проданов

Член на Съвета на директорите и Главен Инвестиционен Стратег

Константин се присъединява към екипа на Карол Капитал през 2019 г. като Главен Инвестиционен Стратег. Има повече от 19 години опит в търговия на капиталовите пазари, управление на multi-asset портфейли и проучвания на глобалните, азиатските и развиващите се пазари в Европа. В Карол Капитал отговаря за региона на развиващите се европейски пазари, както при институционалните мандати, така и при взаимните фондове;. Предишният му опит включва компании като Goldman Sachs, UBS, Allianz, Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Константин има бакалавърска степен по международно право от Софийския университет и магистърска степен по международна икономика от Международния университет в Япония. Владее свободно английски и руски език, както и работно ниво на френски и японски език.

Георги Георгиев

Портфейлен мениджър

Георги Георгиев е част от екипа на Карол Капитал Мениджмънт от началото на 2008 г. Започва работа като финансов анализатор на фондовите пазари за региона от Източна Европа (специално Русия, Румъния, България, Хърватска) и консултира клиенти, инвестиращи на тези пазари. От април 2012 г. е портфолио мениджър на най-стария български взаимен фонд – Адванс Инвест. Притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН, като преди да започне работа в Карол има опит в структурите на Алфа Финанс Холдинг и Булброкърс.

След дипломирането си в УНСС, където има магистърска степен по финанси, работи в контролинг отдела в централата в САЩ на една от най-големите компании от хранителната индустрия в световен мащаб Крафт Фуудс.

Симеон Керанов

Портфейлен мениджър

Симеон Керанов се присъединява към екипа на компанията през 2018 година като финансов анализатор. От април 2020 г. поема длъжността "Портфейлен мениджър" и отговорностите му включват управление на индивидуални портфейли и на взаимния фонд "Адванс Глобал Трендс".

Преди Карол Капитал Мениджмънт, Симеон работи като финансов анализатор в Сожелиз България, където главно се занимава с анализ на финансови отчети, с проучвания на бизнеси и сектори и с прогнози . В допълнение, участва активно в няколко иновационни проекта на компанията и печели три награди, една от които за „Най-иновативна личност“. Освен във финансовата сфера, той притежава и над 3 години опит като счетоводител.

Симеон има бакалавърска степен по Счетоводство от Университет за Национално и Световно Стопанство (София) и магистърска степен по Финанси от Tilburg University (Холандия).

Георги Райков

Портфейлен мениджър на Адванс Източна Европа

Георги Райков е портфейлен мениджър на фонда "Адванс Източна Европа" в Карол Капитал Мениджмънт. Той се присъединява към екипа през 2015 г., след като успешно завършва лятната стажантска програма на Корпоративен Университет Карол. Фокусът на анализаторската му дейност е насочен към фондовите пазари от Източна Европа, по-специално: Русия, Украйна и югоизточните Балкани – Румъния, Хърватска, България и Сърбия.

Същевременно следи отблизо и пазарите на суровини, чиито тенденции оказват съществено влияние върху развитието на регионалните икономики. Сред секторите, към които има подчертан интерес, са: енергетика, добивна и индустриална промишленост, потребителски стоки и услуги и търговия на дребно, както и ИТ.

Преди да се присъедини към Карол, Георги придобива опит като мениджър в хотелиерската индустрия в к.к. Албена.

Притежава бакалавърска степен по Международни Икономически Отношения и магистърска степен по Финансов Мениджмънт от Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС).

Емил Янчев, CFA

Портфейлен мениджър на Адванс Възможности в Нова Европа

Емил Янчев е портфейлен мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа. Част е от екипа на Карол Капитал Мениджмънт от 2017 г. Основните му отговорности включват разработване на стратегията на фонда, изпълнение на тактически и стратегически решения и изготвяне на инвестиционни анализи. Преди това Емил е работил като финансов анализатор в компанията с фокус върху оценяването на акции от региона на Централна и Източна Европа – Полша, Чехия, Унгария, Прибалтика. През този период е участвал активно и в процеса по селекция на акциите в портфейлите на фондовете. Притежава бакалавърска степен по Стопанско Управление от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и степен CFA.

Иван Ангелов

Иван Ангелов заема длъжността ръководител на звено „Управление на риска“ в Карол Капитал Мениджмънт. Той действа независимо от другите служители и отдели в управляващото дружество и основните му отговорности включват управлението и наблюдаването на рисковете в дейността на управляваните фондове.

Иван има повече от пет години опит като инвестиционен банкер, където е ръководел процесите по изготвяне на финансови и инвестиционни модели за български и международни клиенти.

Притежава бакалавърска степен по Финанси и магистърска степен по Финансов Мениджмънт от „Университета за национално и световно стопанство“ и е преминал успешно трите изпита на програмата CFA.

Кристина Дончева

Мениджър връзки с клиенти в Карол Капитал Мениджмънт

Кристина Дончева е част от екипа на Карол Капитал Мениджмънт от началото на 2007 г.  Работи в отдел Връзки с клиенти и в нейния ресор е обслужването на корпоративни и частни клиенти както и организирането на събития и обучения за клиентите. Кристина има бакалавърска степен по Международен туризъм от Университета за Национално и Световно Стопанство – София и магистърска степен по Управление на малкия и средния бизнес от Университет "Rey Juan Carlos" - Мадрид.

Яна Банова

Мениджър връзки с клиенти в Карол Капитал Мениджмънт

Яна Банова се присъединява към екипа на Карол през 2015 г. Тя развива взаимоотношения с частните клиенти на компанията и поддържа ежедневната комуникация с тях, свързана с представянето на различни възможности за инвестиране. Освен това тя организира обучения по лични финанси за клиенти и партньори на компанията.

Преди да се присъедини към Карол, Яна е преподавател по професионална подготовка в Националната търговски-банкова гимназия в София. Тя е ръководител на учениците от Учебен инвестиционен посредник Карол Джуниър - съвместен практически проект между Карол и гимназията.

Яна е завършила Финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Десислава Димитрова

Мениджър "Връзки с клиенти"

Десислава Димитрова се присъединява към екипа на Карол Капитал Мениджмънт през 2018 г.

Работи в отдел Връзки с клиенти и отговаря главно за частните клиенти, като поддържа ежедневна връзка с тях.

Завършила е Приложна лингвистика с английски и гръцки език в Югозападен университет „ Неофит Рилски „

Има повече от  8 години опит в сферата на продажбите и работата с клиенти.

Камелия Стоянова

Юрисконсулт в Карол Капитал Мениджмънт ЕАД

Камелия Стоянова изпълнява длъжността юрисконсулт в Карол Капитал Мениджмънт. Завършила е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 2012 г. Притежава диплома за едногодишен курс по английско право, организиран съвместно между Софийски университет и университета в Кеймбридж, Великобритания. Стажувала е по програма съвместно с комисия "Фулбрайт" в Софийски районен съд периода от 2011 до 2012 година . Работила е като стажант в Правен отдел на Райфайзенбанк България. Успешно е издържала изпит за вписване в Софийска адвокатска колегия. Работила е в кантората на един от най- големите частни съдебни изпълнители в София. През 2014година става част от екипа на финансова група Карол, като юрисконсулт на Карол финанс ЕООД, обслужващо дружество на Адванс терафонд АДСИЦ. През 2018 г. се присъединява към екипа на Карол Капитал Мениджмънт. Владее английски език.

Ася Асенова

Нормативно съответствие

Част е от екипа на компанията от края на 2014г. В продължение на три години е Фронт и Бек офис, а от края на 2017г., заема длъжността „Нормативно съответствие“. Притежава опит във финансовия сектор общо около 10 години.

Ася е завършила Публична Администрация в Нов Български Университет-гр. София.

Свържете се с нашите консултанти, за да научите още за асет мениджмънт услугите ни, как да защитите парите си от инфлация и да постигнете висока доходност в дългосрочен план.

Свържете се с нашите консултанти, за да научите повече за услугите ни, как да защитите парите си от инфлация и да постигнете доходност в дългосрочен план

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол
Информацията на тази страница е само с информационна и маркетингова цел, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти, нито предлагане на друг вид инвестиционни услуги. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на тези ценни книжа и инвестиции може да се повишава или да спада. Инвеститорите могат да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Предишните резултати не са показателни за бъдещи резултати. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате, и/или се запознайте с приложимите документи за други инвестиционни услуги.