Търсите умно управление на вашите пари? Ние сме насреща.

Даниел ГаневИзпълнителен директор, Карол Капитал Мениджмънт

Team

Карол Капитал Мениджмънт

Глобални инвестиционни възможности за вашите спестявания

Повече от
15 години

лидери в инвестирането с отлична репутация и взаимоотношения с клиенти и партньори

Управляваме
200+ млн.лв.

активи под управление и консултации на частни клиенти, фирми, пенсионни фондове, фондации и университети

търсим отлична
доходност

на глобалните пазари благодарение на опитния ни инвестиционен екип

първи в БГ прилагаме
UN PRI

6-те принципа на ООН за отговорно инвестиране с мисъл за обществото и природата

С Вас в дългосрочен план!

Защо да изберете нашите асет мениджмънт услуги?

Вече 15 години се стремим да предоставяме качествени асет мениджмънт услуги на нашите клиенти. През 2004г. създадохме първия български фонд в акции и първи ви дадохме възможност да инвестирате на международните капиталови пазари.

Посветени на успеха

Нашата мисия е да ви помогнем да изберете най-подходящото решение за управление на парите си с цел по-добро финансово бъдеще – ниско-рискови, балансирани и агресивни инвестиционни стратегии. За да постигнем това, си партнираме с Schroders и Credit Suisse

Богато портфолио

Предлаганите от нас продукти и услуги включват: спестовни планове, разнообразни взаимни фонодове, структурирани продукти, доверително управление, инвестиционни консултации и др.

Екипът

Даниел Ганев, MBA

Изпълнителен директор

Даниел Ганев е изпълнителен директор на Карол Капитал Мениджмънт и като такъв ръководи административните функции на фирмата, стратегическото и продуктово развитие, и участва в инвестиционните съвети. Той отговаря за стратегическите партньорства на фирмата с международни институции като Schroders, UK, както и други европейски, американски и азиатски партньори.

През 2003 година Даниел Ганев оглавява проекта по създаване на първия български фонд в акции - ИД Адванс Инвест, а след старта му става негов портфейлен мениджър. Преди този проект Даниел работи във финансова група Карол като финансов анализатор.

Преди да се присъедини към фирмата, Даниел Ганев получава професионален трейнинг в Merrill Lynch, SG Cowen New York и Sony Electronics. Даниел притежава бакалавърска диплома по бизнес администрация от William Paterson University - USA и MBA от University of Cambridge - UK, както и лиценз за инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор. Член е на Съвета на директорите на Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД), където ръководи Комитета по Международно Сътрудничество. Даниел Ганев има множество публикации и интервюта в медиите, както и участия в срещи и семинари във финансовите центрове на Европа, САЩ и Азия.

Бистра Коцева

Прокурист на Карол Капитал Мениджмънт

Бистра Коцева е Прокурист в Карол Капитал Мениджмънт. Управлява процеса по бизнес развитие в компанията. В нейния ресор са и всички инициативи и презентации на компанията, както и взаимоотношенията с институционални, корпоративни и частни клиенти.

Бистра Коцева е един от първите служители на финансова група Карол, където започва работа през 1997 година в отдел „Валутни операции”, а по-късно заема позицията счетоводител на инвестиционния посредник.

Бистра Коцева има магистърска степен по счетоводство и контрол от Университета за Национално и Световно Стопанство – София.

Надя Неделчева, CFA

Член на Съвета на директорите и Ръководител отдел "Управление на портфейли и анализи"

Надя Неделчева е ръководител на отдел “Управление на портфейли и анализи”. Надя се присъединява към Карол през 2003 г., като първоначално работата й е свързана с клиенти, с фокус чуждестранните клиенти на компанията. От 2005 г. оглавява анализаторското звено на инвестиционен посредник Карол. През 2007 г. става ръководител на анализаторското звено на Карол Капитал Мениджмънт. Към момента тя е част от инвестиционния комитет, който контролира инвестициите на взаимните фондове, както и управляваните от дружеството индивидуални портфейли и институционални мандати. Занимава се с управлението на взаимни фондове и мандати за инвестиции в региона на Централна и Източна Европа.

Надя притежава бакалавърска степен по Международни Икономически Отношения и по Финанси от Университета за Национално и Световно Стопанство. През 2003 г. получава лиценз за инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор. От 2007 г. Надя е сертифициран финансов аналитик (CFA).

Константин Проданов

Главен Инвестиционен Стратег

Константин се присъединява към екипа на Карол Капитал през 2019 г. като Главен Инвестиционен Стратег. Има повече от 19 години опит в търговия на капиталовите пазари, управление на multi-asset портфейли и проучвания на глобалните, азиатските и развиващите се пазари в Европа. В Карол Капитал отговаря за региона на развиващите се европейски пазари, както при институционалните мандати, така и при взаимните фондове;. Предишният му опит включва компании като Goldman Sachs, UBS, Allianz, Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Константин има бакалавърска степен по международно право от Софийския университет и магистърска степен по международна икономика от Международния университет в Япония. Владее свободно английски и руски език, както и работно ниво на френски и японски език.

Георги Георгиев

Портфейлен мениджър

Георги Георгиев е част от екипа на Карол Капитал Мениджмънт от началото на 2008 г. Започва работа като финансов анализатор на фондовите пазари за региона от Източна Европа (специално Русия, Румъния, България, Хърватска) и консултира клиенти, инвестиращи на тези пазари. От април 2012 г. е портфолио мениджър на най-стария български взаимен фонд – Адванс Инвест. Притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН, като преди да започне работа в Карол има опит в структурите на Алфа Финанс Холдинг и Булброкърс.

След дипломирането си в УНСС, където има магистърска степен по финанси, работи в контролинг отдела в централата в САЩ на една от най-големите компании от хранителната индустрия в световен мащаб Крафт Фуудс.

Тихомир Каунджиев

Портфейлен мениджър на Адванс Инвест

Тихомир Каунджиев е Портфейлен Мениджър в Карол Капитал Мениджмънт от началото на 2017г., а професионалният му път в сферата на финансите започва през 2005г. като консултант и аналитичен специалист в банковия сектор. В последствие работи като финансов анализатор в областта на корпоративните кредитни рейтинги на компании, опериращи в секторите: строителство, енергетика, застраховане, търговки банки, печатна дейност и др. От средата на 2007г. продължава своето развитие в сферата на капиталовите позари и анализите на публични компании от българския капиталов пазар. От 2009 г. е лицензиран от КФН със сертификат за инвестиционен консултант и работи като портфейлен мениджър активно управляващ индивидуални (доверителни) портфейли от акции, борсови стоки и валути.

Магистър по Финанси от НБУ специализирал е в направление Финансови пазари и защитава магистърска теза за практическото приложение на корпоративните конвертируеми облигации. Участник e в университетска програма Socrat/Erasmus, специализира в областта на корпоративните финанси в Парма (Италия). Участник е в организираното от фондация „Атанас Буров” – „Лятно училище по съвременно банкиране”. Хоноруван лектор по дисциплината „Технически и фундаментален анализ” в НБУ и гост лектор в СА „Д.А. Ценов” и Американският университет в България.

Симеон Керанов

Портфейлен мениджър на Адванс Глобал Трендс

Симеон Керанов е портфейлен мениджър на фонда Адванс Глобал Трендс. Присъединява се към екипа през 2018 година като финансов анализатор. 

Преди Карол Капитал Мениджмънт, Симеон работи като финансов анализатор в Сожелиз България, където главно се занимава с анализ на финансови отчети, с проучвания на бизнеси и сектори и с прогнози . В допълнение, участва активно в няколко иновационни проекта на компанията и печели три награди, една от които за „Най-иновативна личност“. Освен във финансовата сфера, той притежава и над 3 години опит като счетоводител.

Симеон има бакалавърска степен по Счетоводство от Университет за Национално и Световно Стопанство (София) и магистърска степен по Финанси от Tilburg University (Холандия).

Георги Райков

Анализатор

Георги Райков е анализатор в Карол Капитал Мениджмънт. Той се присъединява към екипа през 2015 г., след като успешно завършва лятната стажантска програма на Корпоративен Университет Карол. Фокусът на анализаторската му дейност е насочен към фондовите пазари от Източна Европа, по-специално: Русия, Украйна и югоизточните Балкани – Румъния, Хърватска, България и Сърбия.

Същевременно следи отблизо и пазарите на суровини, чиито тенденции оказват съществено влияние върху развитието на регионалните икономики. Сред секторите, към които има подчертан интерес, са: енергетика, добивна и индустриална промишленост, потребителски стоки и услуги и търговия на дребно, както и ИТ.

Преди да се присъедини към Карол, Георги придобива опит като мениджър в хотелиерската индустрия в к.к. Албена.

Притежава бакалавърска степен по Международни Икономически Отношения и магистърска степен по Финансов Мениджмънт от Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС).

Емил Янчев

Анализатор

Емил Янчев е финансов анализатор в Карол Капитал Мениджмънт. Част е от екипа на компанията от 2017г. Отговорностите му включват инвестиционен анализ на публични компании от Централна и Източна Европа (Полша, Чехия, Унгария, Прибалтика), секторни проучвания и макроикономически анализи. Участва също при изготвянето на стратегията за ДФ Адванс Възможности в Нова Европа и подпомага процесите по управлението му. Притежава бакалавърска степен по Стопанско Управление от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и е част от програмата на CFA (Chartered Financial Analysts).

Кристина Дончева

Мениджър връзки с клиенти в Карол Капитал Мениджмънт

Кристина Дончева е част от екипа на Карол Капитал Мениджмънт от началото на 2007 г.  Работи в отдел Връзки с клиенти и в нейния ресор е обслужването на корпоративни и частни клиенти както и организирането на събития и обучения за клиентите. Кристина има бакалавърска степен по Международен туризъм от Университета за Национално и Световно Стопанство – София и магистърска степен по Управление на малкия и средния бизнес от Университет "Rey Juan Carlos" - Мадрид.

Яна Банова

Мениджър връзки с клиенти в Карол Капитал Мениджмънт

Яна Банова се присъединява към екипа на Карол през 2015 г. Тя развива взаимоотношения с частните клиенти на компанията и поддържа ежедневната комуникация с тях, свързана с представянето на различни възможности за инвестиране. Освен това тя организира обучения по лични финанси за клиенти и партньори на компанията.

Преди да се присъедини към Карол, Яна е преподавател по професионална подготовка в Националната търговски-банкова гимназия в София. Тя е ръководител на учениците от Учебен инвестиционен посредник Карол Джуниър - съвместен практически проект между Карол и гимназията.

Яна е завършила Финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Десислава Димитрова

Мениджър "Връзки с клиенти"

Десислава Димитрова се присъединява към екипа на Карол Капитал Мениджмънт през 2018 г.

Работи в отдел Връзки с клиенти и отговаря главно за частните клиенти, като поддържа ежедневна връзка с тях.

Завършила е Приложна лингвистика с английски и гръцки език в Югозападен университет „ Неофит Рилски „

Има повече от  8 години опит в сферата на продажбите и работата с клиенти.

Камелия Стоянова

Юрисконсулт в Карол Капитал Мениджмънт ЕАД

Камелия Стоянова изпълнява длъжността юрисконсулт в Карол Капитал Мениджмънт. Завършила е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 2012 г. Притежава диплома за едногодишен курс по английско право, организиран съвместно между Софийски университет и университета в Кеймбридж, Великобритания. Стажувала е по програма съвместно с комисия "Фулбрайт" в Софийски районен съд периода от 2011 до 2012 година . Работила е като стажант в Правен отдел на Райфайзенбанк България. Успешно е издържала изпит за вписване в Софийска адвокатска колегия. Работила е в кантората на един от най- големите частни съдебни изпълнители в София. През 2014година става част от екипа на финансова група Карол, като юрисконсулт на Карол финанс ЕООД, обслужващо дружество на Адванс терафонд АДСИЦ. През 2018 г. се присъединява към екипа на Карол Капитал Мениджмънт. Владее английски език.

Ася Асенова

Нормативно съответствие

Част е от екипа на компанията от края на 2014г. В продължение на три години е Фронт и Бек офис, а от края на 2017г., заема длъжността „Нормативно съответствие“. Притежава опит във финансовия сектор общо около 10 години.

Ася е завършила Публична Администрация в Нов Български Университет-гр. София.

Свържете се с нашите консултанти, за да научите още за асет мениджмънт услугите ни, как да защитите парите си от инфлация и да постигнете висока доходност в дългосрочен план.
Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в близкия до вас офис
Офиси Карол