Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Търсите умно управление на вашите пари? Ние сме насреща.

Даниел ГаневИзпълнителен директор, Карол Капитал Мениджмънт

Запитване
Team

Карол Капитал Мениджмънт

Инвестиционни портфейли и фондове за вашите спестявания

Повече от
20 години

опит в управлението на взаимни фоднове и инвестиционни портфейли

Управляваме
500 млн.лв.

активи под управление и консултации на частни клиенти, фирми, пенсионни фондове, фондации и университети

предлагаме
170+ фонда

управлявани от Карол Капитал и Schroders

първи в БГ прилагаме
UN PRI

6-те принципа на ООН за отговорно инвестиране с мисъл за обществото и природата

Богато портфолио

Защо да изберете нашите взаимни фондове?

В Карол Капитал управляваме регионални фондове с фокус върху Централна и Източна Европа. За глобалните ни решения си партнираме с Schoders - водеща инвестиционна компания с над 200 г. опит и 480+ млрд. евро активи под управление. За всички фондове предлагаме:

 

  • Защита на средствата от инфлация

  • 4-12% средногодишна целева доходност 

  • Без данъци върху печалбата

  • Теглите и внасяте по всяко време, без наказателни такси.

Как ще Ви помогнем за личните финанси

Ще Ви предложим най-подходящото решение за управление на парите Ви, за да:

  • осигурите висок стандарт на живот на Вас и Вашите близки

  • подсигурите образованието на децата Ви

  • се пенсионирате спокойни и финансово осигурени

  • финансирате реализацията на смелите си мечти

Екипът

Даниел Ганев, MBA

Изпълнителен директор

Даниел Ганев е изпълнителен директор на Карол Капитал Мениджмънт и като такъв ръководи административните функции на фирмата, стратегическото и продуктово развитие, и участва в инвестиционните съвети. Той отговаря за стратегическите партньорства на фирмата с международни институции като Schroders, UK, както и други европейски, американски и азиатски партньори.

През 2003 година Даниел Ганев оглавява проекта по създаване на първия български фонд в акции - ИД Адванс Инвест, а след старта му става негов портфейлен мениджър. Преди този проект Даниел работи във финансова група Карол като финансов анализатор.

Преди да се присъедини към фирмата, Даниел Ганев получава професионален трейнинг в Merrill Lynch, SG Cowen New York и Sony Electronics. Даниел притежава бакалавърска диплома по бизнес администрация от William Paterson University - USA и MBA от University of Cambridge - UK, както и лиценз за инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор. Член е на Съвета на директорите на Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД), където ръководи Комитета по Международно Сътрудничество. Даниел Ганев има множество публикации и интервюта в медиите, както и участия в срещи и семинари във финансовите центрове на Европа, САЩ и Азия.

Бистра Коцева

Бистра Коцева е Прокурист в Карол Капитал Мениджмънт. Управлява процеса по бизнес развитие в компанията. В нейния ресор са и всички инициативи и презентации на компанията, както и взаимоотношенията с институционални, корпоративни и частни клиенти.

Бистра Коцева е един от първите служители на финансова група Карол, където започва работа през 1997 година в отдел „Валутни операции”, а по-късно заема позицията счетоводител на инвестиционния посредник.

Бистра Коцева има магистърска степен по счетоводство и контрол от Университета за Национално и Световно Стопанство – София.

Константин Проданов

Член на Съвета на директорите и Главен Инвестиционен Стратег

Константин се присъединява към екипа на Карол Капитал през 2019 г. като Главен Инвестиционен Стратег. Има повече от 19 години опит в търговия на капиталовите пазари, управление на multi-asset портфейли и проучвания на глобалните, азиатските и развиващите се пазари в Европа. В Карол Капитал отговаря за региона на развиващите се европейски пазари, както при институционалните мандати, така и при взаимните фондове;. Предишният му опит включва компании като Goldman Sachs, UBS, Allianz, Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Константин има бакалавърска степен по международно право от Софийския университет и магистърска степен по международна икономика от Международния университет в Япония. Владее свободно английски и руски език, както и работно ниво на френски и японски език.

Георги Георгиев

Портфейлен мениджър

Георги Георгиев е част от екипа на Карол Капитал Мениджмънт от началото на 2008 г. Започва работа като финансов анализатор на фондовите пазари за региона от Източна Европа (специално Русия, Румъния, България, Хърватска) и консултира клиенти, инвестиращи на тези пазари. От април 2012 г. е портфолио мениджър на най-стария български взаимен фонд – Адванс Инвест. Притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН, като преди да започне работа в Карол има опит в структурите на Алфа Финанс Холдинг и Булброкърс.

След дипломирането си в УНСС, където има магистърска степен по финанси, работи в контролинг отдела в централата в САЩ на една от най-големите компании от хранителната индустрия в световен мащаб Крафт Фуудс.

Симеон Керанов

Портфейлен мениджър

Симеон Керанов се присъединява към екипа на компанията през 2018 година като финансов анализатор. От април 2020 г. поема длъжността "Портфейлен мениджър" и отговорностите му включват управление на индивидуални портфейли и на взаимния фонд "Адванс Глобал Трендс".

Преди Карол Капитал Мениджмънт, Симеон работи като финансов анализатор в Сожелиз България, където главно се занимава с анализ на финансови отчети, с проучвания на бизнеси и сектори и с прогнози . В допълнение, участва активно в няколко иновационни проекта на компанията и печели три награди, една от които за „Най-иновативна личност“. Освен във финансовата сфера, той притежава и над 3 години опит като счетоводител.

Симеон има бакалавърска степен по Счетоводство от Университет за Национално и Световно Стопанство (София) и магистърска степен по Финанси от Tilburg University (Холандия).

Георги Райков

Портфейлен мениджър на Адванс Източна Европа

Георги Райков е портфейлен мениджър на фонда "Адванс Източна Европа" в Карол Капитал Мениджмънт. Той се присъединява към екипа през 2015 г., след като успешно завършва лятната стажантска програма на Корпоративен Университет Карол. Фокусът на анализаторската му дейност е насочен към фондовите пазари от Източна Европа, по-специално: Русия, Украйна и югоизточните Балкани – Румъния, Хърватска, България и Сърбия.

Същевременно следи отблизо и пазарите на суровини, чиито тенденции оказват съществено влияние върху развитието на регионалните икономики. Сред секторите, към които има подчертан интерес, са: енергетика, добивна и индустриална промишленост, потребителски стоки и услуги и търговия на дребно, както и ИТ.

Преди да се присъедини към Карол, Георги придобива опит като мениджър в хотелиерската индустрия в к.к. Албена.

Притежава бакалавърска степен по Международни Икономически Отношения и магистърска степен по Финансов Мениджмънт от Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС).

Емил Янчев, CFA

Портфейлен мениджър на Адванс Възможности в Нова Европа

Емил Янчев е портфейлен мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа. Част е от екипа на Карол Капитал Мениджмънт от 2017 г. Основните му отговорности включват разработване на стратегията на фонда, изпълнение на тактически и стратегически решения и изготвяне на инвестиционни анализи. Преди това Емил е работил като финансов анализатор в компанията с фокус върху оценяването на акции от региона на Централна и Източна Европа – Полша, Чехия, Унгария, Прибалтика. През този период е участвал активно и в процеса по селекция на акциите в портфейлите на фондовете. Притежава бакалавърска степен по Стопанско Управление от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и степен CFA.

Иван Ангелов

Иван Ангелов заема длъжността ръководител на звено „Управление на риска“ в Карол Капитал Мениджмънт. Той действа независимо от другите служители и отдели в управляващото дружество и основните му отговорности включват управлението и наблюдаването на рисковете в дейността на управляваните фондове.

Иван има повече от пет години опит като инвестиционен банкер, където е ръководел процесите по изготвяне на финансови и инвестиционни модели за български и международни клиенти.

Притежава бакалавърска степен по Финанси и магистърска степен по Финансов Мениджмънт от „Университета за национално и световно стопанство“ и е преминал успешно трите изпита на програмата CFA.

Кристина Дончева

Мениджър връзки с клиенти в Карол Капитал Мениджмънт

Кристина Дончева е част от екипа на Карол Капитал Мениджмънт от началото на 2007 г.  Работи в отдел Връзки с клиенти и в нейния ресор е обслужването на корпоративни и частни клиенти както и организирането на събития и обучения за клиентите. Кристина има бакалавърска степен по Международен туризъм от Университета за Национално и Световно Стопанство – София и магистърска степен по Управление на малкия и средния бизнес от Университет "Rey Juan Carlos" - Мадрид.

Десислава Димитрова

Мениджър "Връзки с клиенти"

Десислава Димитрова се присъединява към екипа на Карол Капитал Мениджмънт през 2018 г.

Работи в отдел Връзки с клиенти и отговаря главно за частните клиенти, като поддържа ежедневна връзка с тях.

Завършила е Приложна лингвистика с английски и гръцки език в Югозападен университет „ Неофит Рилски „

Има повече от  8 години опит в сферата на продажбите и работата с клиенти.

Рени Пелова

Ръководител "Нормативно съответствие"

Рени Пелова се присъединява към екипа на компанията през Май 2021г.. Заема длъжността служител „Нормативно съответствие“, а по-късно става Ръководител на отдела. Притежава над 5 години опит във финансовия сектор.
Завършила е магистърска степен "Европейска публична администрация" в Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София.

Камелия Стоянова

Юрисконсулт

Присъединява се към екипа в началото на 2018 г. Преди това е работила в Карол Груп като юрисконсулт на Карол Финанс ООД, обслужващо дружество на Адванс Терафонд АДСИЦ.

Камелия е преминала стаж в Софийски районен съд в периода 2011 – 2012 г. по съвместна програма с комисия „Фулбрайт“. Преди това е била стажант в правния отдел на Райфайзенбанк България. Работила е и в кантората на един от най-добрите частни съдебни изпълнители в София.

Камелия завършва магистърска степен по право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2012 г. През 2013 г. взима успешно изпита за адвокатска колегия в София. Притежава диплома за курс по английско право, организиран от Университета в Кеймбридж и Софийския университет.

 
Свържете се с нашите консултанти, за да научите още за асет мениджмънт услугите ни, как да защитите парите си от инфлация и да постигнете висока доходност в дългосрочен план.

Свържете се с нашите консултанти, за да научите повече за услугите ни, как да защитите парите си от инфлация и да постигнете доходност в дългосрочен план

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол
Информацията на тази страница е само с информационна и маркетингова цел, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти, нито предлагане на друг вид инвестиционни услуги. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на тези ценни книжа и инвестиции може да се повишава или да спада. Инвеститорите могат да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на дружеството. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате, и/или се запознайте с приложимите документи за други инвестиционни услуги. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на www.karollcapital.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество.