УД Карол Капитал Мениджмънт прилага принципите на ООН за Отговорно инвестиране

Принцип №1:

Включваме параметри за климатичния отпечатък, социалната отговорност и доброто корпоративно управление (ESG) в анализите си и инвестиционните си решения

 

Принцип №2:

Ще бъдем отговорни и активини по отношение на темите за ESG в нашата собствена  практика като компания

 

Принцип №3:

Ще търсим адекватно прилагане на принципите на ESG в компаниите, в които инвестираме

 

Принцип №4:

Ще работим в посока приемането и въвеждането на тези принципи в цялата инвестиционна общност

 

Принцип №5:

Ще обединяваме усилия, за да подсилим ефективността си в прилагането на тези принципи

 

Принцип №6:

Ще даваме отчет за дейностите, които сме предприели и прогреса в прилагането на тези принципи