От това видео – дискусия с потфейлния мениджър на договорен фонд Адванс Инвест Георги Георгиев – вие ще научите 10 основни неща, които трябва да имате предвид, когато сравнявате взаимни фондове и ETF-и: Клиентски фокус ETF-и: подходящи за инвестиране на големи суми, както и за по-честа търговия за по–активните инвеститори Взаимни фондове: подходящи за клиенти с по-малък начален капитал и клиенти, инвестиращи малки суми на месечни вноски Стратегия ETF-и: предимно пасивно управление Взаимни фондове: предимно активно управление Достъп ETF-и: чрез платформа за търговия Взаимни фондове: чрез асет мениджмънт компания Транзакционни разходи ETF-и: изходящ презграничен валутен превод Взаимни фондове: обикновен банков превод Общи разходи на вход/изход и/или сключване на сделки ETF-и: значително по-ниски такси; обикновено брокерската комисиона се интерпретира в спреда по покупко-продажбата; в зависимост от големината на фонда, разходи при покупко-продажба варират от 0% за най-ликвидните до 1% за по-слабо ликвидните; Взаимни фондове: по-високи такси на входа намаляват първоначалната инвестиция; общите разходи на входа/изхода обикновено варират от 0% до 2%, спрямо различните класове активи и региони, в които инвестира фондът; Такса за управление ETF-и: от 0% до 1%, в зависимост от това дали фондът има активна или пасивна стратегия; Взаимни фондове: от 0.5% до 2.5%, в зависимост от това в какви класове активи инвестира фондът; Данъчно облагане ETF-и: 10% от печалбата за фондовете на американски издатели; Взаимни фондове: все още няма данък върху печалбата за регистрираните в ЕС фондове; Обхват ETF-и: има пазари, на които не може да се инвестира чрез тях; обикновено инвестират само в компаниите, включени в основните индекси; Взаимни фондове: с тях можем да получим достъп до всеки пазар, както и да инвестираме в по-малки или непопулярни компании; НСА, цени ETF-и: в рамките на деня цената, на която се търгува даден фонд може да се изкривява значително от нетната стойност на активите му; Взаимни фондове: цената на дял отразява напълно НСА; изчислява се веднъж дневно в края на всеки ден.; Сравнение с бенчмарк ETF-и: повечето се движат заедно с бенчмарковете си в дългосрочен план Взаимни фондове: голяма част не успяват да се справят по-добре от бенчмарковете си в дългосрочен план