Последните 6 месеца на стоковите пазари изкараха наяве две основни грешки, които инвеститорите често допускат. Първата е свързана с непознаването на начина, по който инвестициите натрупват печалбата/загубата си, а втората показва как емоциите влияят негативно на способността ни за преценка. И двете могат да бъдат избегнати сравнително лесно.

Ефектът на натрупването

През четвъртото тримесечие на 2018 г. американският пазар загуби 13,7%, а от началото на 2019 до 12 април беше на плюс 13,9%. 13,9 е повече от 13,7 значи това означава, че инвеститорите са на плюс, нали? Грешка. Инвеститорите всъщност са загубили 1,7% за този период.

Тази много често срещана грешка се появява, защото хората предпочитат да сравняват цифри в мислите си, но инвестициите се сравняват по периоди. 13,9% повишаване на цената на инвестиция от 100$ ще бъде 13,90$, ако инвестицията е направена в началото на 2019 г. Но в тази ситуация инвестиция от 100$, направена в началото на Октомври 2018 г. е паднала с 13,7% до 86,30$ в края на 2018 г. В резултат на което вие имате по-малко капитал, който да се увеличил с 13,9%. Вие сте си възвърнали само 12 $, което означава, че сега притежавате 98,30 $. Може да изглежда малко абстрактно, но разбирането на разликата между аритметически приходи (събиране и изваждане на цифри) и геометрически приходи (натрупване за различни периоди) е изключително важно. Същата грешка често пречи на кредитополучателите да разберат колко ще струва всъщност да изплатят заема си.

Инвестициите ви трябва да са балансирани

Гледайки назад към 2018 г. се връщаме на втората обичайна грешка. Последното тримесечие беше ужасно време да си инвеститор на фондовите пазари. Нямаше къде да се скриеш, защото всичко падаше рязко. Сентиментът беше ударил дъното и емоционалният отговор беше да продаваш.

Въпреки това, от една страна заради спада на пазарите, а от друга заради растежа на приходите през 2018 г., оценъчните съотношения (метод за оценяване на потенциала, при който се гледат различни съотношения, като например съотношението на цената на акция спрямо печалбата на компанията) базирани на приходите бяха на най-ниските си нива от няколко години. Въпреки че, оценъчните отношения не са добър съветник за краткосрочното представяне, пазарите рязко се откъснаха от дъното.

Американският пазар е 13,9% на плюс, Европа, Обединеното Кралство и развиващите се пазари всички поскъпнаха с около 10%. Дори мудната Япония се е повишила с близо 8%. 

В ретроспекция, края на 2018 г. е било чудесно време за инвестиции. Но всички ние сме емоционални същества и е много трудно да потиснем порива да продаваме. За да се справим с естественото ни състояние да проектираме близкото минало в бъдещето е нужна дисциплина. Един от начините да изхвърлим емоциите като съветник за инвестициите ни е да си направим балансиран портфейл.

Например, решете или използвайте съветите на професионален пазарен консултант, каква част от инвестициите си искате в акции, облигации, кеш и т.н. Ако единият клас активи се представя по-добре от другите, неговото тегло в портфейла ще нараства. Балансираният портфейл обаче означава да продадете малко от този печеливш актив, за да го държите в размките на първоначалните ви намерения в портфейла и да реинвестирате печалбата в активи, които се представят по-зле.

Това е стратегията „купувай евтино – продавай скъпо“ на практика. Не е ядрена физика. И може да доведе до това да купувате акции в края на 2018 г. дори гласът в главата ви да ви казва да направите точно обратното. Разбира се, възможно е пазарите да продължат да падат, но оценъчните съотношения са един от най-добрите индикатори за дългосрочни инвестиции. Дългосрочните инвеститори трябва да „чуват“ техните послания.

*Материалът е по текст от Дънкан Ламонт, ръководител „Проучвания и анализи“ в Schroders