Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

16
декември
2022
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фондове Адванс и Schroders по време на предстоящите празници

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ФОНДОВЕ АДВАНС И SCHRODERS ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че предвид предстоящите Коледни и Новогодишни празници, както и предвид промените в правилата и в правилата за оценка в сила от 01.01.2023 г. Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, взе решение, съгласно което на 30.12.2022 г. Дружеството няма да приема поръчки за записване и за обратно изкупуване на дялове на управляваните от него договорни фондове ДФ „Адванс Инвест“, ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа“ и ДФ „Адванс Глобал Трендс“, както и на тази дата няма да изчислява и обявява емисионна стойност, цена за обратно изкупуване и нетна стойност на активите на дял за управляваните от него договорни фондове.

Поради това поръчките за записване и за обратно изкупуване, подадени на 29.12.2022 г., ще бъдат изпълнени на 04.01.2023 г. по цена за 30.12.2022 г., изчислена и обявена на 03.01.2023 г. съгласно новите правила.

Както знаете от публикуваното на 08.12.2022 г. уведомление ДФ „Адванс Източна Европа“ е обект на трансформация, в резултат на която на 03.01.2023 г. се очаква да отпадне основанието за временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове от клас А на този фонд. В такъв случай изчисляването на НСА ще бъде възобновено считано от 04.01.2023 г., когато в края на работния ден ще бъдат обявени емисионна стойност и цена за обратно изкупуване на дяловете от клас А на този фонд. Емитирането и обратното изкупуване на дяловете от клас А на този фонд ще бъде възобновено на 05.01.2023 г.

В дните от 22.12.2022 г. до 23.12.2022 г. включително Управляващо дружество “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД няма да приема поръчки за записване на дялове на дистрибутираните от него фондове Schroders, а на 21.12.2022 г. всички поръчки ще бъдат приемани до 11:30 часа. Поръчки за обратно изкупуване и прехвърляне (суичове) на дялове от дистрибутираните фондове Schroders ще могат да бъдат подавани и ще бъдат приемани в посочения период.

Поръчки ще бъдат приемани отново в първия работен ден за 2023 година – на 03.01.2023 г.

Весели празници,

Екипът на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД

Последни новини