Всеки от нас е запознат с процеса на покачване на цените във времето, но малко са тези, които си дават сметка колко голям е негативният ефект, изразен в кокретни цифри, и които се опитват да му противодействат.

В една конкретна година инфлацията може да е 2%, 3%, 8%, 0%. Колко е обаче средната инфлация у нас за по-големи периоди от време като десетилетие, например? Има ли инфлация в развитите страни и колко е тя?

Средна инфлация на годишна база (2005-2014, ХИПЦ, Евростат)

Untitled-1

Както сами можете да забележите, грубо инфлацията се движи от 2-3% в развитите страни до около 4% на година в България през последните 10 години. Ако обаче тенденциите в предното изречение се запазят напред във времето, колко средства ще са ни нужни след 25 години, за да си купим същите неща, които днес можем с хиляда лева?

Пример за последиците от инфлацията за по-голям период от време (25 години)

Untitled-2

Можем ли да солидно да преборим инфлацията, ако инвестираме само в депозити?

Вероятно всеки сам си отговоря на ум на този въпрос, но да разгледаме все пак защо отговорът на горния въпрос е „не“:

Натрупана инфлация и натрупана лихва по едногодишни депозити за същия период (2005-2014, Евростат, БНБ)

1

Как тогава да се справим с инфлацията?

Най-добрият начин да се справим с инфлацията е да инвестираме в различни видове активи, които имат способността да нарастват по-силно от нея напред във времето.

Ако се интересувате кои са тези активи и кой е този от тях, който има най-висока историческа възвръщаемост, запишете се за безплатен уебинар на Карол Капитал Мениджмънт.