Глобалното проучване на инвеститорите за 2019 г. на Schroders показва, че само 18% от инвеститорите са удържали позициите си на пазарите по време на спада през 2018 г.*

 

Между всички правила, с които са пълни наръчниците за бъдещи инвеститори, има две, които ще срещнете навсякъде. Първото е – бъдете дългосрочни в инвестициите си, защото само тогава можете да си гарантирате всички исторически доказани плюсове, особено при инвестициите в акции. Второто е да следвате предначертаната от вас инвестиционна стратегия и да не се влияете от неизбежните колебания на пазара.

На хартия е лесно, но се оказва че в действителност не е така. Всяка година партньорите ни от глобалната асет мениджмънт компания Schroders провеждат проучване на инвеститорските нагласи - Schroders Global Investor Study и сред данните за 2019 г. има някои много любопитни. Schroders Global Investor Study 2019 е направено сред повече от 25 000 инвеститори от 32 страни.

2018 г. беше много трудна за инвеститорите с резки спадове на фондовите пазари, които опънаха нервите на инвеститорите. Според проучването на Schroders само 18% от всички запитани инвеститори са устояли на естествения човешки порив и не са продали позициите си на борсите т.е. само 1 от 5 инвеститори е успял да се придържа към първоначалния си инвестиционен план през изключително волатилните последните 3 месеца от 2018 г.

Мнозинството от инвеститорите (70%) казват, че са променили рисковия профил на инвестициите си в този период. Около 1/3 (35%) са поели повече риск, а по-голямата част (56%) са преминали на по-ниско рискова инвестиция (36%) или кеш (20%). 9% са направили промени по портфейлите си, но не са променяли рисковия им профил.

Долната графика показва действията на тези инвеститори, които са направили промени по портфейлите си като ответен отговор на спада на пазарите в последните 3 месеца на 2018 г. (данните са преизчислени към 100%).

 

Но въпреки разместването в портфейлите, много от инвеститорите изразяват недоволството си от това как се представят те.

Повече от половината от тях (51 %) казват, че не са постигнали това, което са искали от инвестициите си в последните 5 години, а голяма част от тях смятат собствените си действия или бездействия за причината за това.

За да сме обективни в оценката си, трябва да отбележим, че несигурността на пазарите през разглеждания период беше наистина голяма. В края на 2018 г. глобалните фондови пазари преживяха своя най-голям срив за тримесечие от 7 години насам и това на фона на притесненията, дължащи се на изострянето на търговската война между САЩ и Китай. Индексът MSCI World падна с 13,9%, което го нарежда сред 11-те най-лоши сривове от 1970 г. насам.

За отношението и впечатленията на инвеститорите има обяснение, което се корени в психологията на хората. Никой не обича да губи и е нормално, когато пазарите падат инвеститорите да се чувстват нервни. Многобройни научни проучвания сочат, че инвеститорите помнят и усещат много повече загубата, отколкото печалбата. Това може да повлияе на вземането на решения.

Анализаторите на Schroders обръщат внимание, че Глобалното проучване на инвеститорите за 2019 г.  показва, че дори само 3 месеца на несигурност на пазарите са достатъчни, за да накарат инвеститорите да променят дългосрочните си планове. А тази нагласа може да се окаже голяма грешка. Това включва ситуацията да продаваш на дъното, когато прогнозата не е добра или да преместиш инвестицията си в кеш, за да предпазиш спестяванията си, но да останеш в тази позиция прекалено дълго, така че инфлацията да ги изяде. Инвестиционната индустрия нарича науката за тези психологически двигатели - поведенчески финанси. В крайна сметка не е лесно да предвидиш накъде ще се движат пазарите, но ако познаваш вътрешните механизми, които те карат да взимаш решение за инвестициите си, това би могло да те предпази от грешки.

Да предвидиш тайминга на пазарите е изключително трудно

Един от изводите на Глобалното изследване на инвеститорите е, че те се опитват да предвидят точните движения на пазара. Да купуваш евтино и да продаваш скъпо е целта на всеки инвеститор. Въпреки това, да уцелиш точните моменти на пазара е изключително трудно, ако не невъзможно.

Според анализаторите на британския асет мендижмънт гигант предишни техни проучвания са показали, колко загуби може да претърпи един инвеститор, ако не уцели точните моменти на пазара. Например, ако през 2003 г. даден инвеститор е вложил 1 000$ в MSCI World и е оставил тази инвестиция до момента, сега тя ще струва 4 211$.

Ако обаче инвеститора се е старал да „влиза“ и „излиза“ от тази позиция, предвиждайки движението на пазара и е пропуснал най-добрите 30 дни на индекса в този период, инвестиция в момента ще струва 1 268 $ или с близо 3 000 $ по-малко.

Ползите от дългосрочното инвестиране

Не напразно инвестиционните консултанти говорят непрекъснато за дългосрочното инвестиране. Периодът, за който планирате инвестицията си е ключов и за избора на нивото на риск и активите, в които да инвестирате спрямо моментната ситуация на пазарите.

Проучването на Schroders за 2019 обаче показва, че инвеститорите имат сравнително краткосрочна перспектива. Средно, хората са инвестирали за 2,6 години преди да направят промени или да преминат в кеш.

 

Точно 13% от инвеститорите казват, че запазват инвестицията си поне за 5 години, което е минимума, препоръчван от инвестиционните консултанти. 41% казват, че са инвестирали за около 1 година или дори по-малко. Категоричното мнение на експертите е, че колкото по-дълго инвестираш в нещо, толкова по-дълго време имаш, за да постигаш върхове и да компенсираш спадовете на пазара. Притеснително е колко много от инвеститорите не се придържат към тази препоръка. Всички имат различни инвестиционни цели като например да купят къща или да спестяват за пенсия. Но ако инвестиционната ви цел е краткосрочна, например да купите нова кола, то вероятно е по-добре да изберете подходящ за тази цел спестовен продукт. В противен случай, вместо да минимализирате риска при инвестирането, рискувате да загубите.

Забележка:Глобалното проучване на инвеститорските нагласи за 2019 г. на Schroders е направено online между 25 743 инвеститора от 32 държави между 4 април и 7 май 2019 г. За нуждите на проучването инвеститор е този, който би инвестирал поне 10 000 евро в следващите 12 месеца и който е правил промени по инвестиционния си портфейл в последните 10 години.

*Материалът е по публикация от Дейвид Брет в сайта на Schroders