Как, когато сме избрали, че това е начинът, по който искаме да инвестираме спестяванията си на финансовите пазари, да изберем всъщност в кой взаимен фонд да инвестираме?

Подходът, който често следват инвеститорите, е свързан с това да небележат в общ списък 100 или повече взаимни фонда и да гледат кой от тях има най-висока доходност за последната 1, 3 или 5 години, след което инвестират в този взаимен фонд, който има най-висока доходност.

Правилно ли е да избираме взаимен фонд по този начин?

Ако един пазар, който е поскъпнал с, например, над 100% за разглеждания период – естествено, взаимните фондове, които инвестират на този пазар, ще имат много добра доходност и инвеститорите, следващи горепосочения подход, ще изберат някой от взаимните фондове, инвестиращи на този пазар. Същевременно обаче – същият този подход ще отблъсне хората от пазари, които са загубили 30% от стойността си за разглеждания период.

Ако обаче се замислим по-задълбочено върху обсъжданата стратегия, ще осъзнаем, че е много по-възможно бъдещият потенциал пред пазар, който не се е справял добре за даден период, да е по-голям от потенциала на пазар, който е качил над 100% за същия разглеждан времеви период. Това е така, тъй като никое възходящо движение на пазарите не продължава за безкрайно дълъг период от време и съответно има голям риск от обръщане на тенденцията в определен бъдещ момент.

Какъв тогава трябва да е следваният подход от нас, когато инвестираме, и кои 3 стъпки трябва да следваме, за да вложим спестяванията си правилно във взаимните фондове?

Избор на взаимен фонд - стъпка 1

Първо е необходимо да изберем определен регион или конкретна страна, в които би било най-добре да се инвестира към настоящия момент.

Пример – можете, предвид добрите бъдещи перспективи, да избере взаимни фондове, които инвестират в регионите на Източна Европа, Латинска Америка, Азия или конкретна страна – Турция, Франция, Бразилия, Китай, Индия, Япония.

Ако ви е трудно да изберете сами регион, можете да се свържете, разбира се с консултант от управляващо дружество.

След като се насочите към конкретните страна или регион…

Избор на взаимен фонд - стъпка 2

Необходимо е да започнем да проучваме кои асет мениджмънт компании/управляващи дружества в България предлагат достъп до конкретния регион или пазар (сами или в партньорство с международни институции). Търсете, разбира се, тези, които имат по-дългогодишна история и в същото време безупречна репутация на пазара.

Избор на взаимен фонд - стъпка 3

Прегледайте представянето на всеки един взаимен фонд, в сравнение с пазара, на който инвестира. Ако, например, наблюдавате взаимен фонд, който инвестира в Мексико, който е загубил 12% от стойността си за период от 1 година, а мексиканският пазар е загубил повече от 12%, то мениджърите, които управляват този взаимен фонд, са се справили по-добре от пазара, което е индикация, че тази тенденция на по-добри резултати ще остане същата и когато мексиканският пазар се възстанови. Този пример Ви дава възможност да разберете, че доходността е добър индикатор само когато е сравнена с региона/страната, в които взаимният фонд инвестира.

Действайте по този подход, ако искате да постигате по-добри резултати в дългосрочен план.