03
юли
2020
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фонд Адванс Глобал Трендс

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фонд Адванс Глобал Трендс

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, взе решение, съгласно което дружеството няма да приема поръчки за дялове на управлявания договорен фонд „Адванс Глобал Трендс" на 3 юли 2020 г. поради това, че сключването на сделки на регулиран пазар, на който съществена част от активите на ФОНДА са допуснати или се търгуват, е спряно поради официален почивен ден и с оглед запазване на интересите на инвеститорите предвид международната обстановка.  

Поздрави,
Екипът на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД

Последни новини