05
октомври
2017

Обобщен инвестиционен коментар - септември 2017 година

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

През изминалия месец бяхме свидетели продължаваща тенденция на лек спад в пазарните котировки на акциите търгувани на пазарите в България и Румъния. Като цяло липсваха големи корпоративни събития, макро данни и новини свързани с политически решения, които да дадат тласък на пазарните настроения.

Основният индекс SOFIX реализира силен спад в рамките на първите три седмици на месеца, но в края на септември се възстанови до ниво от 688.11 пункта, и регистрира месечен спад от 2.5%. Това беше и първият месечен спад за българската борса от началото на годината. Тенденцията на спад в основния индекс на БФБ-София бе продиктувана от натискът на голям продавач и спад от 10% по позицията на Софарма до средата на месеца. Това от своя страна доведе до спекулативни разпродажби при повечето ликвидни позиции на пазара. Друго ключово събитие за българския пазар бе ребалансирането SOFIX и промяната на три от компании в структурата на индекса. Въпреки спада на индекса на сините чипове широкият измерител на българския пазар BGTR30 реализира ръст от 0.6% в рамките на месеца, което е показателно за запазване на позитивната  тенденция на пазара.

Букурещката борса остави без промени структурата на основния индекс BET, който отбеляза месечен спад от 2.2%, достигайки нивото от 7877.92 пункта и и все още е в режим на корекция. Същевременно индексът BET-TR, който е коригиран, за да отразява дивидентите, изплатени от компаниите в индекса BET, отчете спад с 2.1% до ниво от 10445.34 пункта.

Силна подкрепа за доброто представяне на фонда за изминалия месец са акциите на ЧЕЗ Разпределение България (+18.1% МоМ), Адванс Екуити Холдинг (+15.7% МоМ), ЧЕЗ Електро България (+20.0% МоМ), SIF OLTENIA S.A. (+7.33% МоМ) и DAFORA SA.

През месеца НСА на „Адванс Инвест“ отчете спад  от 0.2%, като същевременно наблюдаваме продължение на силното представяне на фонда спрямо неговия бенчмарк. Позитивното представяне на фонда е потвърждава от това, че доходността му се представя по добре от тази на бенчмаркът MSCI EFM Europe + CIS ex RU, както от началото на годината (+21.8%), така и спрямо година назад (+39.6%).

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

След много силно представяне на региона на Централна и Източна Европа през август, както и през предходните месеци, през септември повечето пазари приключиха на отрицателна територия. MSCI EFM Europe+CIS се понижи с 1.04% в еврово изражение, докато бенчмаркът изключващ Русия отчете много по-силен спад (-6.27%). 

След силен ръст на руския пазар през август, позитивната посока бе запазена и през септември. Изминалият месец бе силно позитивен за петрола, като индикациите, че наложените  ограничения върху производството дават ефект върху баланса на пазара подкрепиха цените на суровината, като Брентът поскъпна с близо 10% и така излезе на положителна територия от началото на годината. MICEX се повиши с 2.7% през септември след като отчете ръст от над 5% през август, но все още остава на отрицателна територия от началото на годината (-7%). Позитивната динамика на пазара на петрол даде отражение и върху движението на руската рубла, която поскъпна с 2.6% спрямо еврото. 

С изключение на Украйна, при всичко останали пазари от портфейла на фонда, движенията бяха негативни. Най-силен спад отбеляза турския пазар като BIST 100 загуби 6.5% от стойността си. Отстъплението бе свързано както с прибиране на печалби след силното представяне тази година, така и с предложения за увеличаване на корпоративния данък при банките. Турската лира приключи месеца със спад от 1.2% спрямо еврото. Независимо от спада, турският пазар е с възвръщаемост от над 30% от началото на годината. 

И България, и Румъния бяха в отстъпление през септември, като българският SOFIX се понижи с 2.5%, а румънския BET с 2.2%. Натискът върху хърватския пазар по линия на проблемите около Агрокор Холдинг продължи, като CROBEX загуби 4.3%. Сръбският пазар бе с по-слаба промяна (-0.7%). 

Междинно публикувани макроданни създават нарастваща увереност, че и през третото тримесечие на годината регионът на Централна и Източна Европа ще се представи много по-силно като икономически ръст спрямо развита Европа. Така например Румъния, която е страната с най-силен ръст на БВП в ЕС през последните тримесечия, отчита и най-високия темп на нарастване на разходите за труд, които през второто тримесечие растат с над 18.5% на годишна база. Това от своя страна ще доведе до силна подкрепа на личното потребление и респективно ще доведе до силен ръст на БВП. 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

След силно представяне предходните месеци през септември регионът на Централна и Източна Европа приключи надолу, в противовес на движенията при другите региони. MSCI EFM Europe+CIS ex RU изтри 6.27% от стойността си, но все пак остава с високи нива на възвръщаемостта от началото на годината (+17.2%). 

Движенията при пазарите от портфейла на фонда бяха смесени, като полският пазар коригира след много силните движения както през август, така и цялостно предходните месеци. WIG20 се понижи с 2.5% като в допълнение злотата се обезцени с 1.1% спрямо еврото. Независимо от това полският пазар продължава да е един от най-силно представящите се пазари тази година с възвръщаемост от 26% за първите девет месеца на годината. 

Унгарският пазар също беше в отстъпление, като BUX отчете спад от 2.1%. Унгарският форинт също загуби позиции спрямо еврото като се обезцени с 1.6% през месеца. Балтийските пазари също приключиха месеца на отрицателна територия като естонският индекс се понижи с 3.6%, а литовския с 2.6%. Единствено Чехия и Австрия отчетоха ръст през месеца, като основните индекси и на двата пазара се покачиха с 2.6%. 

Междинно публикуваните макро данни за страните от ЕС като цяло дават основания да се очаква запазване на тенденцията на много по-силен икономически ръст при развиваща се Европа спрямо развитите страни и през третото тримесечие на годината, след много силни данни за предходните тримесечия. Публикуваните  от Евростат през септември данни за ръста при разходите за труд сочат, че страните в региона отчитат засилване на ръста при възнагражденията, като така той е значително над  средния за ЕС, като това, в съчетание с продължаващото падане на безработицата, подкрепя силно личното потребление. Така например при Унгария се наблюдаваше ръст на разходите за труд с 13% през второто тримесечие спрямо година назад (при средно от 1.8% за евро-зоната),  а при Чехия ръстът надхвърли 11%. 

Представянето на фонда през месеца бе много по-силно от това на бенчмарка, като цената на дяловете му се понижи съвсем слабо (-0.39%), като по този начин бе наваксано изоставането от индекса от началото на годината. 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

Септември беше позитивен за повечето капиталови пазари по света. Най-силна беше тенденцията при пазарите от Европа, където индекса измерващ представянето на европейските акции MSCI Europe прибави 3.81% към стойността си. Най-голям беше ръста на борсата в Германия, където фондовите индекси поскъпнаха с над 6%, докато френския САС качи с около 4%. Американския фондов пазар също приключи периода с позитивен резултат, като широкия индекс S&P500 качи 1.9% през изминалия месец. През последните седмици развиващите се пазари си поеха дъх като в сравнителен план изостанаха в поскъпването. Сред страните БРИК най-голям беше ръста при Бразилия(4.90%) и Русия(2.7%), докато при Индия и Китай развитието беше дори негативно.

Продължи смесеното представяне на суровините и през изминалия септември, като най-значително поскъпване имаше при цената на петрола, която се покачи с над 9%, докато цената на никела се срина с 10.9%. Позитивен беше месеца и за какаото(6.07%), пшеницата(3.16%) и соята(2.43%). Загуби регистрираха и инвестиралите в благородни метали, като среброто и златото изтриха съответно -5.25% и 3.12% от стойността си през последния месец. 

Месец септември бе позитивен за инвестиралите в Адваннс Глобал Трендс, като нетната стойност на активите на на фонда се покачи с 1.57%. Глобалният индекс MSCI AC World Index (в евро) също приключи периода на плюс 2.35%.

Позициите ни в акциите на компании в САЩ и развита Европа дадоха позитивно отражение върху доходността през първия есенен месец на 2017, докато инвестициите ни в развиващите се пазари и позицията ни в облигации ни попречиха да се представим по-силно от бенчмарка за периода. Алокацията по активи на фонда за месец октомври остава непроменена, както и позициите в портфейла.

Основните активи в които ще сме инвестирани през месец юли  остават акциите на компаниите от развитите икономики до 65% от портфейла, акциите на развиващите се пазари 15%, фондове в облигации до 15% и кеш 5%.