12
май
2016

Обобщен инвестиционен коментар - април 2016

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

Положителният сентимент продължи да властва на капиталовите пазари и през силния в исторически план месец Април. Силното представяне на развиващите се пазари продължи, като бе подкрепено сериозно от представянето на нефта, който покачи цената си с 20 % и постигна най-високата си стойност през годината в последния ден на месеца. Слабият долар също допринесе за това. Все пак през втората половина на месеца се видя, че водещите развити пазари показаха признаци на умора, а и индикаторите показваха че са свръхкупени и е необходима корекция след силното им поскъпване от средата на февруари. Технологичните акции се представиха далеч по-слабо от основния пазар, въпреки че S&P500 завърши с ръст от 0.3 %. Водещите пазари в Европа също взеха глътка въздух, като достигнаха нови най-високи нива от началото на годината. Все пак да не забравяме, че точно по същото време на миналата година, някои от тях бяха и на най-високите си исторически нива, преди да претърпят сериозен срив. Остава да видим дали отново принципът \"Sell in May and go away\" ще е валиден и този сезон.

Двата местни пазара България и Румъния отново се представиха незадоволително и не успяха да усетят и частица от ентусиазма, завладял световните пазари в началото на месеца. Нещо повече - румънският пазар, в лицето на BET, дори отчете спад от 4.3 %, докато българският SOFIX отстъпи с 0.84 %. В края на месеца българските компании представиха своите отчети за първата четвърт от годината, като забележителна печалба показа торовият производител Неохим (NEOH), което логично бе оценено от инвеститорите.

Месецът беше неприятен за почти всички водещи акции в Румъния, но особено лошо бе представянето на местния газов доставчик Romgaz (SNG), чиито акции изтриха 11.8 %, след слабите данни от спад в доставките и нарастващите провизии. След първият годишен ръст за миналата година на разрешителните за строителство в страната от 2008 г. насам, трендът запазва своята динамика и през първите месеци на годината и ръстът при жилищното строителство е с 17 % спрямо миналата година. В България секторът също продължава бума от предходната година. Европейската комисия представи и прогнозите си за представянето на двете икономики, като прогнозира ръст на БВП за 2016 и 2017 г. от 2 % и 2.4 % за България, докато за Румъния съответно 4.2 % и 3.7 %. За тази година се очакват отрицателни нива на инфлацията и в двете страни (-0.7 %), и намаляване на безработицата в България до 8.6 % през тази и 8 % през 2017 г.

Регионалният бенчмарк EFM Europe+CIS excl.RU отчете отстъпление от 1.57 % след силния предходен месец. Представянето на България и Румъния от началото на годината продължава да бъде по-слабо от представянето на останалите пазари, включени в него. Адванс Инвест също не прави изключение и от началото на годината е на минус 8.5 %.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

Позитивните настроения на глобалните пазари през март се пренесоха и през април. През втората половина на месеца обаче посоката бе обърната като резултат на излизането на противоречиви икономически данни. 

Продължаващото поскъпване на цената на петрола, която се покачи с 20% през месеца, оказа подкрепа на руския пазар. С оглед на високото тегло на руските акции, регионалните индекси приключиха месеца на положителна територия. MSCI EFM Europe+CIS се покачи с 2.63% докато индексът изключващ Русия отчете спад от 1.57%. 

Руските акции поскъпнаха с 4.4% през месеца, изразено в местна валута, като  поскъпването на рублата доведе до ръст на доларово-деноминирания RTS от 8.6%. Турският пазар продължи да се представя позитивно през месеца, отчитайки покачване от 2.4%. За разлика от тях Румъния задълбочи загубите си от началото на годината след спад от над 4% за месеца. Българският пазар приключи леко надолу, а Сърбия и Хърватска поскъпнаха съответно с 1.9 и 1.1%. Украинският UX индекс отчете много силен ръст през месеца (+14.7%) след много слабо представяне през първото тримесечие на годината, както и през 2015 г. 

През месеца увеличихме леко теглото на турския пазар предвид позитивния тренд там. Политическия риск в страната към момента обаче стои в основата на по-умереното присъствие на Турция в портфейла на фонда, който бе добавен от тази година. При отслабване на напрежението на политическата сцена, теглото на Турция може да бъде допълнително увеличено. Развитието на икономиката остава стабилно, като през април МВФ ревизира нагоре прогнозата си за ръста на турската икономика за 2016 г. с 0.9 % пункта до 3.8%. Това е и един най-силните темпове на ръст в региона и Европа като цяло, като единствено за Румъния се очаква ръст на БВП от над 4% (прогнозата от 4.2% също е повишена спрямо предходните очаквания).

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

След силно представяне на глобалните пазари през март и продължение на тенденцията през първата половина на април, краят на изминалия месец завърши с корекция, при която бяха изтрити в значителна степен месечните печалби. Регионът на Централна и Източна Европа се представи смесено след силно представяне през март - индексът MSCI EFM Europe + CIS ex RU отчете отстъпление от 1.57%. 

С най-слабо представяне сред пазарите от портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа, както и цялостно за региона, бе полският пазар, чийто основен индекс отчете спад от над 5% изтривайки в значителна степен печалбите от началото на годината (+2% YTD  към края на април). Въпреки солидното представяне на страната в макроикономически план, движенията на борсата във Варшава през последните месеци са доминирани от засиления политически риск като резултат от предприеманите реформи от новия полски кабинет, които създават опасения за икономическото развитие на страната. Особено силни са опасенията по отношение на държавните компании, в които се предприемат реформи в ръководството, като притесненията на инвеститорите са, че тези компании ще бъдат използвани за посрещане на предизборните обещания. В допълнение на натиска върху пазара, полската злота загуби позиции, като отстъпи с над 3% спрямо еврото. 

При останалите пазари от портфейла на фонда движенията бяха по-слаби – естонският и чешкият индекс се повишиха съответно с 2 и 1.8%. Унгарският пазар продължи с доброто представяне и след ръст от 1.6% през месеца, изменението му от началото на годината нахвърля 12%. Литовският индекс бе почти без промяна, а австрийският загуби 1.7%. 

Въпреки слабото представяне на полският пазар, който е с най-голямо тегло в портфейла, фондът  успя да се представи по-добре от бенчмарка през изминалия месец (+0.24%).

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

Цените на акциите на глобалните капиталови пазари успяха да увеличат стойността си през изминалия април, въпреки променливите настроения на инвеститорите. Корекцията през втората половина на месеца, беше донякъде провокирана от несигурността, която традиционно носи за борсите месец май и изтри по-голямата част от реализирания ръст през първите седмици на април.

Европейските индекси имаха известна преднина пред американските, като измерителя за представянето на капиталовите пазари на стария континент MSCI Europe реализира покачване от 1.34% евро. Отвъд океана фондовите пазари също приключиха периода на зелено, като широкия индекс S&P 500 поскъпна с 0,3%. При развиващите се пазари отново региона на Латинска Америка и Източна Европа бяха сред най-силно представящите се.  

И през април продължи позитивното движение при някои от основните суровини. Отново най-силен беше ръста при енергийните суровини, където цената на американския суров петрол скочи с 20,68%. При селскостопанските стоки най-голямо покачване имаше в цените на соята и царевицата, докато при индустриалните метали поскъпването беше в рамките на 10-11%. При благородните метали също имаше позитивна тенденция, като златото добави почти 5% към стойността си от края на март, среброто отскочи с 15,60%.

Фондовете инвестиращи в недвижими имоти този път се представиха по-слабо от останалите сектори, но въпреки това позицията им в портфейла на Адванс Глобал Трендс се запазва непроменена.

Представянето на Адванс Глобал Трендс беше по-слабо през април. Нетната стойност на активите на фонда се понижи с  1,22%, докато използвания за сравнение бенчмарк MSCI AC World Index (в евро) добави 0,76% към стойността си от края на март. Причината за изоставането от бенчмарка е отново по-балансираната по отношение на риска структура на портфейла на Адванс Глобал Трендс, както и позицията ни в американските фондове в недвижими имоти и дългосрочните европейски дългосрочни облигации, които се представиха слабо през изминалия месец. Въпреки по-слабото представяне на фонда през април той все още е с по-добра доходност от началото на годината сравнено с глобалния пазар на акции.  Модела запазва непроменено разпределението на активите в портфейла и през месец май.  Основните активи в които е инвестиран фонда остават акциите на компаниите от развитите икономики до 40% от портфейла, фондовете инвестиращи в недвижими имоти до 15% и облигациите с около 30%. Кеша в портфейла ще бъде около 15%.