08
февруари
2016

Обобщен инвестиционен коментар - януари 2016

Акцент: Най-лошото начало на година в историята на капиталовите пазари

 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

Началото на годината бе окачествено като най-лошото такова за капиталовите пазари в историята. Поредната доза негативни данни за Китайската икономика, в съчетание с галопиращи надолу цени на петрола, доведоха до сериозни опасения за наближаваща рецесия в световната икономика. При водещите индекси падаха рекорд след рекорд - най-лошите първи 5 дни, най-лошите 10 дни и т.н.  Американският S&P 500 падна с 11.7 % в най-ниската си точка, a немският DAX s 14 %. Последните дни на месеца донесоха известно успокоение, но щетите бяха нанесени и вероятно началото на нов тренд бе поставено. В крайна сметка S&P 500 завърши месеца на червено от 5.1 %, DAX олекна с 8.8 %, а като цяло MSCI World отбеляза рекордно отстъпление от 5.68 %.

 

Румънският BET се оказа най-зле представилият се индекс в региона, след като през януари загуби 10.5 % от стойността си. Присъствието на чуждестранни инвеститори си каза думата и дълбочината на пазара беше подложена на сериозен тест. Така само за ден BET олекна с цели 5.07 %, което показа колко чувствителен и крехък може да бъде такъв развиващ се пазар, въпреки че показваше сравнителна сила и по-слаба волатилност през последната година. Така за трети пореден месец, българският SOFIX се представи по-убедително, въпреки че и той регистрира отстъпление от 2.7 % през него. Ликвидността продължи да бъде слаба, но в случая и продавачите не бяха толкова активни. Местните инвеститори като цяло чакаха излизането на корпоративните отчети в края на месеца.

 

През месеца МВФ изнесе ревизия на своите оценки за ръста на световната икономика за следващите 2 години. За 2016 г. се очаква тя да нарасне с 3.4 %, след предполагаемо разширени от 3.1 % през изминалата година. За региона, в който са България и Румъния институцията прогнозира ръст от 3.4 % за 2015 г, като завиши очакванията си с 0.4 %. За 2016 г. и 2017 г. очакванията са региона да нарасне съответно с 3.1 % и 3.4 %. Основните търговски партньори на двете страни - страните от ЕС се очакват да отбележат ръст от по 1.7 % през следващите 2 години. Двете икономики продължават да показват важни подобрения по редица макроикономически индикатори. Така например безработицата в страните от ЕС достигна най-ниското си ниво от юни 2009 г., като към края на 2015 г. е 9 %. За Румъния и България цифрите съответно са 6.7 % и 8.8 %, като са по-добри от средните за общността. Това безспорно е и добър знак за вътрешното потребление, което се очаква активно да подпомага ръста на икономиката.

 

Началото на годината за фонда бе доста лошо и рефлектира напълно представянето на двата пазара, в които инвестира. Така той загуби 6.15 % от стойността, при  - 6.6 % средно от представянето на двата индекса SOFIX и BET.

Регионалният бенчмарк EFM Europe+CIS excl.RU също отбеляза сериозно отстъпление, но след силен последен ден, успя да ограничи загубите си до -4.63 % от началото на годината.

 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

Настроенията на глобалните пазари останаха негативни и през изминалия месец, като  сред основните теми бяха опасенията за икономическия растеж и съответно корпоративните печалби, както и продължаващия спад на цената на петрола. След спад от над 30% миналата година, петролът се обезцени с над 9% през януари. Движението му в рамките на месеца бе силно волатилно, което предопредели висока волатилност и на движението на руската рубла поради силната обвързаност на бюджета на страната с петрола. През януари руската рубла се обезцени с 3% спрямо рублата, като в рамките на месеца бяха достигнати дори по-ниски нива. Известното възстановяване на цената на петрола към края на месеца доведе и до изтриване на част от загубите за руската валута. Изразени в местна валута руските акции приключиха първия месец на 2016 г. с лек ръст от 1.34%. Съответно обезценката на рублата доведе до спад на доларово-деноминирания RTS индекс от 1.6%.

 

При останалите портфейли включени в портфейла на фонда силен спад се наблюдаваше при Румъния, чийто основен индекс загуби 10.5%. Спад от 6.6% отчете сръбският пазар, а хърватският индекс загуби 4.6%. Българският пазар също започна годината на отрицателна територия със спад от 2.7%, докато спадът на Украйна бе по-умерен след много слаба 2015 г. – понижението на UX бе 1.2%. Украинската гривна обаче продължи да се обезценява през януари, като се понижи с над 4.5% спрямо долара.

 

В резултат на тези негативни развития при пазарите от портфейла и най-вече силния спад на пазара в Румъния, дяловете на фонда загубиха 5.66% през януари. По-слабото представяне спрямо  двата бенчмарка се дължи от една страна на по-малкия дял на Русия в портфейла на фонда и относително по-доброто представяне на руския пазар спрямо останалите пазари, а от друга – на сравнително по-доброто представяне на турския пазар, който към края на януари все още не присъства в портфейла на фонда. Същевременно и Русия , и Турция са с висок дял в индексите.

 

Както бе обявено в детайлния годишен инвестиционен коментар, на проведения през януари инвестиционен съвет бе взето решение портфейла на фонда да бъде значително преструктуриран, като основната промяна е по линия на силното намаляване на дела на Румъния (до 12% до активите при 29% до края на миналата година). Също така се взе решение да се започне изпълнение на решението за включване на Турция към портфейла на фонда, като в началото теглото на пазар е определено на 15%. Теглото на Русия също се намалява – до 20%, при близо 30% преди това. С цел дефанзивност теглото на акциите ще бъде намалено до 80%.

 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

Опасения за развитието на глобалния икономически растеж стояха в основата на продължението на негативните тенденции на пазарите и през януари. Стартът на годината бе белязан от силен спад на китайските акции (над 20%), който се пренесе и на останалите пазари, като и САЩ, и голяма част от големите европейски пазари приключиха месеца със спад от над 5%. Негативните настроения доминираха и в региона на Централна и Източна Европа като MSCI EFM Europe + CIS ex RU започна годината със спад от 4.63%.

 

При пазарите включени в портфейла на фонда с най-голям спад бе Полша, като WIG 20 загуби 4.2%. В допълнение на това полската злота се обезцени с 4% спрямо еврото. Освен глобалните негативни настроения и корелираността на полския пазар с движението на глобалните пазари, върху представянето му натежават и повишения политически риск по линия на реформите, предприемани от новото правителство. Именно действията на новото правителство бяха в основата на понижаването на кредитния рейтинг на Полша от S&P през януари. Според агенцията няколко закона приети от новото правителство са довели до намаляване на независимостта на ключови институции. Това е първата промяна на кредитния рейтинг на Полша от 2007 г. насам като той остава от инвестиционен клас, но агенцията предупреди, че е възможно и ново понижение. Именно това изпрати и злотата на четири годишно дъно спрямо еврото.

 

Чешкият пазар приключи януари със загуба от 3.7% докато унгарският индекс BUX бе почти без промяна. Литовският пазар също приключи с много слабо изменение, а Естония загуби близо 2%. Върху представянето на фонда силно натежа движението на австрийските  акции в портфейла, тъй като австрийският пазар бе сред силно поевтинялите през месеца със спад от близо 10%.

 

Така Адванс Възможности в Нова Европа приключи месеца със спад от 6.46%, основно поради слабото представяне на полския пазар и полската злота, а също така и силния спад при австрийските акции. Изоставането от бенчмарка през месеца се дължи в голяма степен на сравнително доброто представяне на турския пазар и турската лира, като Турция не присъства в портфейла на фонда, а същевременно оказва чувствителен ефект върху представянето на индекса предвид размера на пазара.

 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

2016 започна обезкуражаващо за инвеститорите на световните капиталови пазари. Годината стартира със силни разпродажби на акциите и януарското фиаско се записа в историята като най-слабото представяне в историята. Опасенията за ръста на световната икономика, проблемите в Китай и задълбочаването на негативната тенденция при петрола поддържаха да стресират пазарите и през изтеклия януари. Въпреки известното възстановяване на цените на акциите през последните дни от месеца, фондовите индекси по света затвориха на сериозни минуси. Американският S&P 500 приключи месеца със загуба от 5,1%, а германският DAX се срина с 8,8%. Не по-малко драматична беше ситуацията и при развиващите се пазари, като сред страните БРИК отново най-потърпевши бяха Китай и Бразилия които съответно загубиха нови 22,65% и 6,79%. Макар и с не толкова драстичен спад, но отново в червената територия приключиха месеца и индексите в Индия(-4.77%) и Русия(-1.55%).

 

При цените на основните суровини също имаше много големи движения. Суровия петрол падна с над 9%, а най-потърпевши бяха инвестиралите в какао и захар, където срива на цените беше в рамките на 14%. Сред селскостопанските суровини царевицата, соята и пшеницата показаха известно покачване в стойността. Позитивна беше и тенденцията при благородните метали, където златото и среброто поскъпнаха съответно с 5,31% и 3,02%. Сред индустриалните метали на зелено затвориха алуминия и цинка.

 

Крайния негативизъм на капиталовите пазари провокира отново интерес към пазарите на облигации и това рефлектира в цените на дългосрочните ценни книжа, които показаха известно покачване.

 

Негативните тенденции на световните капиталови пазарите повлияха и на доходността на Адванс Глобал Трендс, но представянето на фонда беше значително по-добро от това на индекса с който се сравнява. Нетната стойност на активите на фонда падна с 2,23 %, докато използвания за сравнение бенчмарк MSCI AC World Index ex US (в евро) потъна с 6,49%. Балансираната по отношение на риска структура на портфейла на Адванс Глобал Трендс и по-дефанзивния подход, който следваше фонда през януари е причината за по-доброто представяне на фонда сравнено с бенчмарка. Модела запазва почти непроменено разпределението на активите в портфейла и през февруари.  Основните активи в които е инвестиран фонда остават акциите на компаниите от развитите икономики до 40% от портфейла, фондовете инвестиращи в недвижими имоти до 15% и облигациите с около 30%. Кеша в портфейла ще бъде около 15%.