Азбучна истина в света на инвестициите е, че всички кризи, включително породената от COVID-19, освен, че са свързани с предизвикателства и загуби, отварят и много възможности. Ние считаме, че в настоящия момент регионът на Централна и Изтчона Европа предлага изключителни възможности за инвеститорите.

Защо вярваме в потенциала на ЦИЕ?

 • Регионът на ЦИЕ или Развиваща се Европа се отличава с многообразие, значителен мащаб и потенциални възможности

Населението на Развиваща се Европа наброява 350 млн. души, което предстaвлява около 75% от населението на ЕС. Брутният вътрешен продукт на региона е около 4 трилиона USD, което представлява около 1/3 от БВП на Еврозоната. В региона има над 3 000 публично търгувани компании. Пазарната оценка на всички компании в региона е над 1 трилион USD.

 •  Развиваща се Европа има няколко стратегически предимства пред останалите региони: ниски данъци, съчетани с квалифицирана, но евтина работна ръка; ниски нива на дълг; близо 500 млрд. евро от еврофонодве, които ще бъдат на разположение на част от страните от региона в следващите 7 години; силно вътрешно потребление.
 •  Развиваща се Европа расте 3 пъти по-бързо от развита Европа, а печалбите на компаниите са 3 пъти по-високи.

 

Кои са основните катализатори на скорошен ръст на пазарите от Развиваща се Европа?

 • В последната една година след силния ръст на големите технилогични компани се наблюдава глобална тенденция за преминаване към т.нар сектори на стойността или value сектори (в тях влизат тежката индустрия, банки и други финансови компании, енергетика и др.) .В региона на ЦИЕ дялът на пазарите на т.нар. value сектори е един от най-високите в света, близо 75-80% от общия пазар.
 • Пазарите на ЦИЕ са с много сериозен потенциал за догонване. Докато американския и развития европейски пазар са на най-високите си исторически нива от 2007 г. насам, то пазарът на Развиваща се Европа е достъгнал едва 50% от нивото си от 2007 г.
 • В региона има много бързо развиващ се технологичен сектор – производители на видео игри, компании, занимаващи се с киберсигурност и др.
 • Засилващата се тенденция за завръщане на производства по-близко до централите също благоприятства региона, заради квалифицираната и евтина работна ръка и по-ниските като цяло данъци и разходи за труд.

Тaзи графикa илюстрира най-ясно разликата между нашия регион и развития свят по отношение на цените на акциите и дивидентната доходност

Какви са нашите очаквания за региона на Разваща се Европа?

 • Пазарите от региона ще се възстановят, защото тяхната слабост през миналата година беше резултат от бягството към т.нар. сигурни активи, а не беше причинена от локални проблеми
 • Вторият цикъл от рестриктивни мерки във връзка с пандемията не бяха толкова ограничаващи и нямаха негативен ефект
 • Продължава да набира скорост ваксинацията
 • До края на 2021 г. пазарите ще се върнат до предкризисните си нива
 • Очакваме значително активизиране на IPO сектора
 • Най-позитивна е перспективата пред Чехия и Полша, а най-предпазливо трябва да се подхожда към Русия и Турция

Как да се възползваме от потенциала на региона?

Карол Капитал Мениджмънт управлява 3 фонда, инвестиращи на пазарите от ЦИЕ – Адванс Инвест, Адванс Източна Европа и Адванс Възможности в Нова Европа. Фондовете са активно управлявани, т.е. те се стремят чрез отклоняване от състава на бенчмарка си да победят представянето му.

Адванс Инвест инвестира предимно в технологични акции и акции на новолистната компании в България и Румъния. Той е първият взаимен фонд в акции, създаден в България. Фондът има най-добро представяне сред 5-те си най-близки конкуренти и 26,95 ръст за последната една година. Адванс Инвест изпреварва бенчмарка си в последната една година с 10,3 пункта.

Адванс Източна Европа инвестира в Русия, Турция, Гърция, Румъния, България и Украйна.

Адванс Възможности в Нова Европа инвестира в технологични акции или новолистнати компании в държави от Централна Европа – Полша, Чехия, Унгария, Австрия, Словакия, Хърватска и балтийските републики. Фондът е създаден през 2007 г. в евро. Адванс Възможности в Нова Европа е в топ 2 сред фондовете с подобна стратегия за последните 3 години, като за последната година има 41% и изпреварва бенчмарка си с 21,68 пункта.