Доверително управление

Доверително управление 1 и по-висока доходност

Доверително управление е услуга, предназначена за тези, които искат професионалист да управлява парите им вместо тях, за да могат да се съсредоточат върху  по-важни неща  в живота си. Услугата доверително управление в Карол Капитал Мениджмънт представлява активно професионално управление на индивидуален портфейл от ликвидни финансови инструменти на глобалните пазари. Целта ни при услугата доверително управление е да постигнем очакваните от клиента резултати, като се съобразим с неговия инвеститорски профил.

 

Процесът при доверително управление преминава по следния начин:

1. Определяне на инвеститорския профил на клиента.

Като първа стъпка при услугата доверително управление попълваме анкета и провеждаме задълбочен разговор с клиента. Въз основа на това разработваме личен инвеститорски профил. Той зависи от персонални характеристики като:

 • наличие на досегашен опит при инвестиране на капиталовите пазари;
 • инвестиционен хоризонт;
 • очаквана доходност;
 • толерантност към риск;
 • текущи финансови възможности;
 • други специфични инвестиционни изисквания или ограничения на клиента.      

 

2. Структуриране на портфейл на доверително управление.

Инвестиционният процес при доверителното управление в Карол Капитал Мениджмънт стартира с определяне на това какво да бъде разпределението между отделните класове активи в портфейла на клиента – акции, облигации, суровини, недвижими имоти и др. Структурата на портфейла при доверително управление зависи от персоналните характеристики на клиента, изброени по-горе. Тя може да се промени, ако настъпи промяна в някоя от тях.

 

3. Инвестиране на средствата, предоставени на доверително управление.

За структурирането и управлението на портфейлите на доверително управление Карол Капитал Мениджмънт разполага с инвестиционен комитет, който се събира регулярно и обсъжда разпределението на портфейлите на доверително управление на нови клиенти, както и преструктурирането на вече съществуващи портфейли в съответствие с промени и обстоятелства при клиента или в нашите очаквания за развитие на пазарите.  Портфейлът на доверително управление на клиента се управлява  от  портфейлен мениджър и екип от анализатори, които според текущата пазарна среда и инвестиционни възможности определят най-подходящото разпределение на портфейла на доверително управление по региони, сектори и подбират конкретните активи, които да бъдат включени в него.

 

4. Отчетност.

Наш ангажимент е да предоставяме месечна справка за актуалното състояние на портфейла на доверително управление, в която клиентът получава информация за:

 • текущото процентно разпределение на отделните позиции в портфейла;
 • текущи цени и доходност;
 • сравнение с определения по договор бенчмарк;
 • сделки и транзакции за периода в портфейла на доверително управление.

Защо да изберете Доверително управление от Карол Капитал Мениджмънт

 

 • ние сме водеща асет мениджмънт компания в България с над 15 годишна история в управлението на портфейли на доверително управление;
 • екипът ни се състои от опитни и високо-образовани портфейлни мениджъри и анализатори с експертиза на регионалните и глобалните финансови пазари;
 • благодарение на добрата ни пазарна репутация и отлични взаимоотношения с клиенти и партньори, ние управляваме над 300 млн. лв.;
 • наши клиенти са физически лица, фирми и институции, включително пенсионни фондове, фондации и университети;
 • наши партньори са глобални институции като една от най-големите инвестиционни компании - Schroders, Cheverny Capital в Канада и K-Biz в Азия;
 • ние сме единствената българска компания, която спазва 6-те принципа на ООН за отговорно инвестиране (UN PRI).

Клиентите ни имат право на безплатни финансови консултации с наш експерт, който е готов да отговоря на всички въпроси, свързани с личните им финанси. Колегите от отдел "Връзки с клиенти" са на разположение за дискусия на постигнатите резултати и различните инвестиционни възможности. Свържете се със своя финансов експерт от следните контакти:  

Бистра Коцева

е-mail: bistra@karoll.bg

тел.: 02/4008 303

 

Кристина Дончева

е-mail: kdonceva@karoll.bg

тел.: 02/4008 305

 

Яна Чутуркова

е-mail: yana.chuturkova@karoll.bg

тел.: 02/4008 272 

 

Покажи повече

Доверително управление 2 и по-висока доходност

За кой е подходяща услугата доверително управление? 

Доверително управление е услуга, предназначена за тези, които искат професионалист да управлява парите им вместо тях, за да могат да се съсредоточат върху  по-важни неща  в живота си. Доверително управление е подходящо за тези, които имат желание да инвестират в ценни книжа или други финансови инструменти, но не се чувстват достатъчно подготвени да го направят сами. Клиентите на услугата доверително управление могат да си поставят различни инвестиционни цели като:

 • да получават регулярен доход от лихви и дивиденти
 • да запазят стандарта си на живот след пенсиониране
 • да финансират образованието на децата си
 • да закупят семеен имот или други значими активи
 • да финансират мечтаното околосветско пътешествие или други лични цели

Какви са предимствата на доверителното управление?

 

 • При услугата доверително управление екип от професионалисти (портфейлни мениджъри и анализатори) в Карол Капитал Мениджмънт следи и активно управлява индивидуалните клиентски портфейли;
 • Структурата на портфейл на доверително управление зависи от персоналните характеристики и рисков профил на клиента;
 • Чрез портфейл на доверително управление клиентите ни инвестират в разнообразни ликвидни финансови инструменти и получават информация за текущите инвестиционни възможности на финансовите пазари;
 • При доверителното управление клиентите имат пълна прозрачност и отчетност за инвестициите си; 

 

Защо да изберете Доверително управление от Карол Капитал Мениджмънт

Какво точно представлява доверителното управление?

Какви са предимствата на доверителното управление?

Имате въпроси?

Свържете се с нас, за да структурираме Вашия инвестиционен портфейл и да Ви консулираме за инвестициите Ви:

(02) 400 8 300 Пон. - Пет.: 09:00 - 18:00 ч.