Доверително управление

Ако вие не се чувствате удовлетворен от това, че държите всичките си пари на депозит и търсите по-добра алтернатива за вашите спестявания, имате нужда от услугата доверително управление. Доверителното управление дава повече възможности, по-висока доходност и индивидуално отношение към вас и парите ви с цел да си осигурите финансова независимост и свобода. Доверителното управление е и за хора, които имат собствени идеи за това в какви активи да инвестират, но които все пак търсят и мнението на още някого - някого, когото следи всички пазари в света професионално.

Ние можем да ви помогнем както, ако искате сами да управлявате парите си, като се допитвате до нашите съвети, така и ако желаете изцяло да поверите парите си под доверително управление в Карол Капитал Мениджмънт. Чрез собствено разработени подходи за структуриране на инвестиционни портфейли, ние заставаме пред вас с нашите компетентност, индивидуален подход и професионално отношение. С нашата услуга доверително управление, вие ще разполагате:

  • с ясен план за това по какъв начин може да постигнете инвестиционните си цели;
  • с оптимално конструиран инвестиционен портфейл;
  • с достъп до нашите анализи за финансовите пазари по света;
  • доверителното управление ви свързва с личен финансов консултант, който ще е на разположение да отговори на всичките Ви въпроси, свързани с Вашите лични финанси;
  • с възможността във всеки един момент да дискутирате с Вашия консултант резултатите от инвестициите Ви, да коментирате различни инвестиционни възможности или промени във Вашите очаквания за възвръщаемост, както и за опасения за настоящата финансова среда;

Обадете се сега на (02) 400 8 300, за да получите Вашата безплатна консултация по лични финанси, още преди реално да ползвате услугата доверително управление.

 

Уведомление: 

Уважаеми клиенти,

С настоящото се уведомяват всички потенциални клиенти на услугата доверително управление на индивидуален портфейл, както и всички настоящи доверители, сключили тристранни договори за доверително управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или пари без специални нареждания от клиента, че на 26.05.2016 год. Съветът на директорите на ИП Карол АД прие решение за изменение на действащата Тарифа за стандартните такси и комисионни възнаграждения и по-конкретно за въвеждането на нова такса за попечителство на ценни книжа в размер на 0,05% от общия размер на останалите клиентски активи, определени на средномесечна основа за предходната календарна година и на такса за съхранение на парични средства по подсметки при ИП Карол АД в размер на 0,5% от общия размер на съхраняваните клиентски парични средства, определен на средномесечна основа за предходната календарна година.

Във връзка с Решение № 32 от 01.12.2016 год. на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за намаляване на годишната вноска по чл. 77н, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на ИП Карол АД прие решение за пропорционално намаляване на таксата за съхранение на парични средства по подсметки при ИП Карол АД, като по този начин, считано от 01.01.2017 год., таксата за съхранение на парични средства, дължима по всички действащи тристранни договори за доверително управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или пари без специални нареждания от клиента ще бъде в размер на 0,25% от общия размер на съхраняваните клиентски парични средства, определен на средномесечна основа за предходната календарна година, докато таксата за попечителство и съхранение на финансови инструменти по подсметки в ИП Карол АД остава непроменена.

Настоящото съобщение предоставя неадресирана до конкретен клиент информация, поради което на основание на чл. 140, т. 3 от Наредба № 44 от 20.10.2011 година за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и чл. 15 от Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, информацията се публикува в електронен вид на интернет страницата на УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД и на интернет страницата на ИП Карол АД.

Повече информация можете да получите на e-mail: investing@karoll.bg.

Имате въпроси?

Свържете се с нас, за да структурираме Вашия инвестиционен портфейл и да Ви консулираме за инвестициите Ви:

(02) 400 8 305 Пон. - Пет.: 09:00 - 18:00 ч.

Брошура