В предишния ни текст ви разказахме, защо смятаме инвестициите на пазарите в България и Румъния чрез фонда ДФ Адванс Инвест за атрактивна възможност. Сега искаме да обърнем внимание на успешните примери, които стоят зад доброто представяне на фонда ни. Благодарение на добрата преценка, активния си подход на управление и много добра селекция на компании, Адванс Инвест постигна доходност за 2021 г. от 36,1%. За последните 5 г. фондът побеждава основния индекс в региона с 60% и има много добро предстяване спрямо конкурентни фондове с близки инвестиционни стратегии.

Ние инвестираме не просто в българския и румънски пазар, а селектираме компаниите, които имат най-добри перспективи и смятаме, че могат да донесат най-висока доходност.

Ето и няколко примера на успешен подбор през годините:

Една от топ позициите на фонда в момента е Агрия Груп Холдинг, чиято основна дейност е селско стопанство. Това е позиция, която ние изградихме в последните няколко години, натрупвайки голям пакет от акции в период, в който сектора беше недогледан от голяма част от инвеститорите. Основните фактори, които взехме предвид при включването й в портфейла на фонда през 2017 г. бяха, че компанията е част от перспективен отрасъл на икономиката, има изключително добре интегриран бизнес модел  от производство, складиране и експорт на едро, а акциите й бяха подценени. Резултатът е, че за последните две години акциите на Агрия Груп Холдинг имат 200% ръст. Все още смятаме, че съотношенията са ниски и виждаме потенциал за нарастване на тази наша инвестиция.

Друг успешен пример е Илевън Кепитъл, компания с профил на дялов инвеститор в повече от 30 новостартиращи компании. Компанията излезе на борсата в началото на 2020 г., когато COVID пандемията беше в разгара си, но въпреки това реализира успешно IPO. Ние видяхме потенциала ѝ още преди да стане борсова компания и инвестирахме на добри цени в Pre-IPO сделка. Дълго време след като беше листната на борсата Илевън Кепитъл не беше високо оценена от пазара, заради високата несигурност, но след отшумяването на пандемията акциите на компанията нарастнаха с над 200% само за една година.

Друг пример, който активно управлявахме в годините беше инвестицията в акции на Алтерко. Компанията направи своето първично публично предлагане в края на 2016 г., когато отново имаше кризисна ситуация и несигурност, свързана със Brexit, но тогава оценихме потенциала на компанията да се развива в един нов сегмент, свързан със смарт устройства и автоматизирани решения за управление на дома. Дълго време инвеститорите не виждаха потенциал в Алтерко, но в тези моменти ние допълвахме нашите инвестиции с нови пакети от акции. В момента акциите на Алтерко в рамките на 5 години са нарастнали близо 8 пъти.

Сред успешните примери за компании от румънския фондов пазар са Fondul Proprietatea, Med Life и BioFarma.

Успешен пример за покупка на акции от IPO сделка на румънския пазар е Fondul Proprietatea - вид подприватизационен холдинг, в който румънската държава беше апортирала активи, свързани с енергетиката, а страната има значителен превес на енергийния сектор в БВП. Адванс Инвест се включва в купуването на акции на компанията през 2011 г. с идеята, че акциите ще донесат висока доходност. Най-голямото покачване на стойността на акциите започна през 2020 г., но въпреки това в предишни години, акциите на холдинга носят стабилна дивидентна доходност. За миналата 2021 г дивидентната доходност на холдинга беше над 9%, а очакванията за тази година са да бъде 6-7%. Освен това Fondul Proprietatea е собственик на значителна част от акциите на HydroElectrica, една от компаниите, които очакваме да бъдат листнати на борсата през тази година, което означава, че холдинга ще осребри значителна част от вложенията си.

MedLife е компания, която е пример за това, че преходните моменти на пазарите, дават нови добри инвестиционни перспективи. Тя е холдингова структура, която притежава множество здравни заведения с добър потенциал. В момента, когато COVID-19 беше тема номер едно на пазарите, ние купухме значителен пакет от акциите на компанията на изключително добра цена, отчитайки, че здравната криза, свързана с пандемията е добра инвестиционна възможност. В момента това наше виждане се оправдава.

Пример за малка компания, т.нар. small caps, но пък изключително ценна от гледна точка на портфолиото си е Biofarm. Компанията е генеричен производител на лекарства, но с много широко портфолио, включващо над 100 фармацевтични продукта. Нашата покупка ни донесе добра доходност, но по-важното е че ние продължаваме да виждаме голям потенциал в акциите на компанията.

 

В заключение трябва да добавим, че благодарение на активното си управление Адванс Инвест предлага и значително по-ниско ниво на риск, спрямо индексите от региона, както е видно от по-ниската волатилност в долната таблица. Друг показател за добрата селекция и активното управление е алфа коефициентът, който показва средногодишния процент, с който доходността на фонда е по-добра от тази на бенчмарк индекса за региона.

До 29 април можете да се възползвате от промоционални условия за инвестиции във фонда Адванс Инвест както следва:

  • 0.75% такса на входа за суми до 100 хил.лв.
  • Без такса на входа за суми над 100 хил.лв.

Пълната информация за фонда можете да намерите на неговата официална страница.

В нашия youtube канал може да гледате и запис от презентацията на Тихомир Каунджиев

Ако искате да инвестирате във фонда вече можете да сключите договори изцяло дистанционно чрез новата ни онлайн платформа

 

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства.Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.