В последните седмици войната, която се води на територията на Украйна поставя на изпитание както световните борси и икономики, така най-вече изконните човешки ценности. Въпреки съпричастността, която цивилизованият свят изпитва към човешките жертви и разрушения, войната има и голямо отражение върху световната икономика, а в тази ситуация инвеститорите очакват от мениджърите да проявят професионализъм и да идентифицират възможности за спестяванията им. Особено актуален е въпросът как да защитим спестяванията си в среда с двуцифрена инфлация каквато имаме от началото на годината.

Много хора смятат, че България и Румъния са „лоши“ пазари. Моят съвет е да преосмислят това становище и в долните редове ще покажа защо тези два пазара дават атрактивни възможности за инвеститорите. Доказателство за това е представянето на ДФ Адванс Инвест, който инвестира именно на тези два пазара и благодарение на добрата преценка и дисциплинирания си подход, постигна доходност за 2021 г. от 36,1%. За последните 5 г. фондът побеждава основния индекс в региона с 60% и има много добро представяне спрямо конкурентни фондове с близки инвестиционни стратегии.

Защо България и Румъния са атрактивни пазари?

Икономиките и на двете държави растат с темпове по-високи от средно европейските, което сме илюстрирали в долната графика.

И двете държави са големи бенефициенти на европейски средства, които се насочват в директни инвестиции за спомагане на развитието на местните икономики. Освен това през последните години двата капиталови пазара, макар и малки, показват добра динамика.

Има две основни предимства на капиталовите пазари в двете държави и те са силно подценени активи и висока дивидентна доходност. Традиционно румънските компании плащат стабилна и регулярна дивидентна доходност.  В България също има редица компании, обикновено дружества със специална инвестиционна цел, които изплащат много солидни дивиденти. Трябва да споменем, че дивидентния сезон през 2022 г. се очаква да бъде още по-добър, като част от румънските компании вече обявиха резултатите си и най-високите дивиденти достигат до над 20%.

Друг важен фактор за развитието на борсите, че 2021 г. може да се нарече годината на IPO сделките на Балканите, като на двата пазара бяха реализирани повече от 10 публични предлагания.

Доскоро на БФБ липсваха компании от т.нар. „нова икономика“, т.е. компании от областта на информационните технологии и иновации, но след сериозна инициатива от страна на БФБ през 2021 г. беше създаден „пазар за растеж BEAM“.  В следствие на борсата излязоха много перспективни компании на растежа и само в рамките на годината капитализацията на beam сегмента 280 млн. лв.

Какви предимства може да ви донесе инвестицията в Адванс Инвест?

Освен редица награди от водещи финансови институции за активното си управление и добрите резултати, които фондът постигна в последните години, той предлага и значително по-ниско ниво на риск, спрямо индексите от региона.

Долната илюстрация показва резултатите на фонда и доста по-ниския процент волатилност, спрямо индекса, което се дължи на добрия подбор на компании в портфолиото на фонда. Друг показател за добрата селекция и активното управление е алфа коефициентът, който показва средногодишния процент, с който доходността на фонда е по-добра от тази на бенчмарка. Сред най-успешни избори, които сме направили са Агрия Груп Холдинг, с която реализираме доходност от 200% за две години; Илевън Кепитъл, които ни донесоха доходност 268% за 3 г.; Алтерко с доходност на инвестицията ни от 800% за 5 години; Мed Life с доходност 390% за 2 г. и др.

В момента портфейлът на фонда е инвестиран 2/3 в компании от България, 1/3 в компании от Румъния и има известно количество свободен ресурс, който предстои да бъде инвестиран. Фокусът на инвестициите е в компании от финансовите услуги, индустриалния сектор, здравеопазването, недвижимите имоти, информационни технологии и енергетика. Като отново трябва да се подчертае, че заради активното управление на фонда всичко е динамично и се променя спрямо перспективите на пазара.

Какви са перспективите пред пазарите на България и Румъния?

На първо място очакваме тренда, свързан с първичните публични предлагания на двата пазара да се запази. Обявено вече листване е това на Hydroelectrica, която е ключова компания в региона, като 1/3 от производството на електроенергия в Румъния се дължи на нея. Други инвестиционни възможности, които откриваме са IPO сделките в сегмента beam на БФБ. Въпреки че до момента няма публично обявени такива, следим развитието на няколко компании, които очакваме да излязат да босата в даден момент. Очакваме и някои мажоритарни собственици да пристъпят към изкупуване на книжата на своите публични компании чрез т.нар. търгови предложения и процедури на обратно изкупуване на акции от самите публични компании, което отново е добра възможност за покачване на тяхната стойност. Както вече споменах, положителна перспектива е и очакваният много добър дивидентен сезон.

Освен това съществува скрит потенциал в някои компании, който може да даде изключителни инвестиционни възможности. Такъв пример е не много известния засега проект Neptun на OMV Petrom и Romgaz, които разработват офшорно находище на нефт и газ в Черно море, като част от находището се намира в акваторията на Румъния, а друга част в тази на България. Въпреки началният етап, на който се намира проекта, той дава изключителна перспектива на Балканите, защото доказаните до този момент находища ще имат потенциал за развитие в следващите 50-60 години. Този проект би могъл да бъде една от възможностите за прекратяване на енергийната зависимост на двете държави.

В заключение мога да обобщя, че инвестицията в ДФ Адванс Инвест ви предоставя лесен достъп до най-перспективните инвестиционни възможности на пазарите в София и Букурещ. Фондът има целева двуцифрена средногодишна доходност в следващите 5 години. А до 29 април можете да се възползвате и от промоционалните условия за инвестиране както следва:

  • 0.75% такса на входа за суми до 100 хил. лв. вкл.
  • Без такса на входа за суми над 100 хил.лв.

Пълната информация за фонда Адванс Инвест можете да намерите на неговата официална страница.

В нашия youtube канал може да гледате и запис от презентацията на Тихомир Каунджиев

Ако искате да инвестирате във фонда вече можете да сключите договори изцяло дистанционно чрез новата ни онлайн платформа

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства.Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.