Още в началото на 2022 г. една от основните прогнози на анализаторите на асет мениджмънт гиганта и наш партньор, Schroders беше, че устойчивото ESG инвестиране е един от трендовете на бъдещето. Основен елемент от него е опазването на околната среда и биоразнобразието и екеспертите на компанията отделят все по-голямо внимание на тези теми.

Какво е природен капитал?

Природният капитал обхваща всички живи същества. Например наличието на риба осигурява поток от нова риба в бъдеще. При правилната им експлоатация, земите и водите на Земята и тяхното биоразнообразие дават поток от ценни материали и услуги като производство на храна и дървесина, пречистване на водата, генетично разнообразие и др.

Около 44 трилиона долара за икономическата дейност зависят от природните ресурси. Това е повече от 50% от глобалния БВП, според Световния икономически форум.

Темата  не трябва да се разглежда само през призмата на икономиката, тя включва в себе си и битката срещу изменението на климата.

Как природният капитал влияе на инвестициите?

Тъй като той е в основата на толкова много икономическа дейност, влошаването му я излага на риск, а инвестицията в него може да има както финансови, така и нефинансови ползи. Например замърсената вода има последици за здравето на общностите, които са принудени да я пият и финансови последици за институциите от публичния или частния сектор, който трябва да я пречистят.

Инфографиката илюстрира нагледно как природния капитал взаимодейства с останалите ресурси и колко важно е съхранението му за бъдещето развитие на глобалния БВП.

Защо природният капитал има значение за растежа на БВП?

Пазарите подценяват фундаменталната роля, която опазването на природата играе в постигането на въглеродно неутрална икономика.

Скорошно проучване изчислява, че общите глобални екосистемни услуги са предоставили ползи от 125 трилиона щатски долара през 2011 г., което е повече от един и половина пъти размера на глобалния БВП (75 трилиона щатски долара). Нашите икономики са вградени в природата и устойчивостта на икономическото развитие зависи тясно от опазването на естествените екосистеми. Но досега икономистите, политиците и финансовите пазари се фокусираха само върху  икономическият растеж, подценявайки разходите за производство за сметка на околната среда. Концепцията за природен капиталпрез вековете не е била систематично включвана при вземането на решения или в икономически показатели като БВП. Но за да се постигне по-устойчиво бъдеще, икономическият растеж трябва да се увеличи, без да се нанася вреда на околната среда.

 

Финансовият сектор, като пресечна точка за разпределяне на капитал, трябва да играе ключова роля в подкрепа на устойчивостта. Финансовите институции биха могли да помогнат за изграждането на екологична устойчивост чрез декарбонизиране на своите портфейли и пренасочване на инвестиции в решения за справяне с изменението на климата.

Горските екосистеми са основно решение за постигането на целите за въглеродно неутрална икономика, като представляват най-големият естествен „преработвател“ на въглерод на Земята.

Важните ползи от горите

Горите предоставят много екосистемни услуги, като поглъщане на въглерод, предотвратяване на ерозия, контрол на замърсяването, местообитания на биоразнообразието и пречистване на водата. И все пак стойността на тези ползи все още не е включена във финансовите показатели.

Според Министерството на земеделието на САЩ, националните гори са най-важният източник на вода в САЩ, доставяйки питейна вода за 180 милиона американци в 68 000 общности. Мангровите гори намаляват годишните наводнения в световен мащаб с повече от 39%, предоставяйки ползи на повече от 18 милиона души всяка година, най-вече в страни като Виетнам, Индия, Бангладеш, Китай и Филипините получават най-големи ползи. Мангровите дървета намаляват годишните имуществени щети с повече от 16%, с годишна стойност над 82 милиарда щатски долара. Скорошно проучване показва, че действията, насочени към опазване, възстановяване и подобрени практики за управление в горите, могат да осигурят до 37% от намаленията на емисиите на въглерод, необходими до 2030 г., за да се поддържа повишаването на глобалната температура под 2°C.

През 2020 г. горите са абсорбирали 2,6 гигатона CO2, една трета от CO2, отделен от изгарянето на изкопаеми горива. През последните 30 години Русия, САЩ и Китай са били държавите, чиито гори са поглъщали най-много въглерод – съответно 636, 454 и 448 метрични тона CO2 годишно. От 1990 г. насам обаче светът е загубил повече от 400 милиона хектара гори чрез превръщането им най-вече в селскотопански площи. В резултат на това количеството емисии, които горите могат да поемат, е намалено с една четвърт през последните три десетилетия поради голямото обезлесяване. Поради същата причина някои гори са се превърнали в нетен източник на въглероден диоксид, а не в поглъщащ парниковия газ. Графиката по-долу подчертава, че през последните 10 години горите в Бразилия, Индонезия, Канада и Аржентина отделят повече въглерод в атмосферата, отколкото съхраняват, което допринася за ускоряване на кризата с изменението на климата.

Инвеститорите вероятно ще бъдат засегнати от променящите се регулации

Защо смятаме, че инвеститорите трябва да обърнат внимание на обезлесяването и основните му двигатели? Междуправителственият панел по изменение на климата (IPCC) предполага, че глобалните цели за смекчаване на ефекта от глобалното затопляне не могат да бъдат постигнати без включването на горите. Следователно справянето с обезлесяването и възстановяването на горските екосистеми е от ключово значение за намаляване на емисиите на парникови газове.

Финансовите институции могат скоро да бъдат изложени на рискове, които ще възникнат от политики, насочени към опазване на природната среда и намаляване на изчерпването на природните ресурси. Инвеститорите би трябвало да вземат предвид рисковете, произтичащи от отпускането на заеми или инвестирането в компании, свързани с неустойчиво производство на стоки, участващи в обезлесяването.

И накрая, нови инвестиционни възможности ще възникнат и от подпомагането на държавите и компаниите да постигнат по-устойчив растеж. Световният икономически форум наскоро отбеляза, че преходът на три основни сектора на икономиката (храна, използване на земя и океани, добив на енергия и инфраструктура) към „позитивни за природата“ може да създаде 10 трилиона щатски долара икономически растеж и 395 милиона работни места до 2030 г. Общата годишна инвестиция, необходима за улавяне на всички възможности в трите сектора, се оценява на около 2,7 трилиона долара. Интегрирането на природен капитал в нашите финансови операции ще бъде основен стълб в нашия ход към по-устойчива икономика. Възможности произтичат и от тенденцията жилищните сгради да станат въглеродно неутрални.

 Има три основни начина, чрез които можете да инвестирате в природен капитал:

  1. Директна инвестиция в проекти, които го защитават и подобряват.
  2. Когато разпределяте инвестициите си в различни активи, имайте предвид как те се отразяват върху него
  3. Ангажирайте се с ESG компании, които осведомяват инвеститорите си, как дейността им се отразява на околната среда и как опазват природния капитал.

  За да се включите в тези бъдещи инвестиционни възможности, можете да инвестирате в устойчиво-ориентирани фондове като:

-          Schroders ISF Global Energy Transition, инвестиращ в дялови ценни книжа на компании в целия свят, свързани с прехода към нисковъглеродни източници на енергия;

-          Schroders ISF Global Climate Change Equity, инвестиращ в компании, които ще бъдат повлияни положително от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.