Какви инвестиционни възможности открива тенденцията жилищните сгради да станат въглеродно неутрални показват анализаторите на Schroders

Очертаващата се тенденция през следващите десетилетия е домовете ни да станат въглеродно неутрални, а начините варирaт от използването на възобновяеми енергийни източници като слънчева енергия до най-новите технологии, включително термопомпи и интелигентни измервателни уреди. Това е важно както, за да отговорим на целта да се поддържа глобалното затопляне под 2 градуса, така и по социални причини, предвид нестабилността на цените на петрола и газа.

След нахлуването на Русия в Украйна, Европейската комисия (ЕК) стартира инициативата „REPowerEU“. Сред многото призиви за намаляване на зависимостта на Европа от руските изкопаеми горива и диверсификация на доставките на енергийни източници, инициативата призовава и подпомага домакинствата да се захранват от повече покривни слънчеви панели и термопомпи, и да пестят енергия.

Според ЕК сградите остават най-големите потребители на енергия в Европа. Те потребяват 40% от общата използвана енергия и отделят 36% от парниковите газове, тъй като повечето от тях все още се захранват с изкопаеми горива. Взети заедно, отоплението, охлаждането и битовата топла вода са отговорни за 80% от енергията, консумирана от домакинствата. Ето защо една от целите на Европейската зелена сделка е до 2050 г. всички съществуващи сгради в Европа, които в момента не са енергийно ефективни, да станат климатично неутрални.Миналия декември ЕК заяви, че иска да премести тази целева дата за по-рано, като поиска всички нови сгради да бъдат с нулеви емисии до 2030 г., като същевременно предлага различни стимули и изисква нови стандарти за енергийна ефективност.

За по-старите сгради преоборудването на дома не е лесна задача, но е от съществено значение за постигането на тези цели. Например по-малко от 2% от домовете в Обединеното кралство имат някаква форма на нисковъглеродно отопление, но до 2050 г. правителството иска да инсталира над 19 милиона термопомпи в цялата страна.

„Декарбонизирането на домовете е много важна задача в процеса на енергиен преход“, смята портфейлния мениджър в Schroders, Александър Монк. Според него въпреки, че преоборудването на стари сгради е много по-трудно, то не е невъзможно и едновременно с това открива и инвестиционни възможности за предприемчивите. „Зеленият водород, произведен от възобновяеми източници, въпреки че все още е в експериментална фаза, е потенциално решение: слънчевата енергия може да произвежда водород, който след това може да се съхранява и преобразува обратно в електричество. Един дом през 2030 г. може напълно да се откъсне от традиционните горива и на свой ред да е от полза не само за околната среда, но и за сметките на домакинството.“

Инфографиките показва каква е ролята на въглеродно неутралния дом в енергийния преход и възможностите, които това носи на инвеститорите:

Тенденцията за включването на домовете и домакинствата към енергийни преход и превръщането им във въглеродно неутрални е един от доводите на анализаторите на Schroders в твърдените им, че настоящата 2022 година и следващите ще преминат под знака на устойчивото инвестиране, както и политиките, и дебатите, свързани с него.

  

Инвестициите, съобразени с ESG критериите (околна среда, социално и корпоративно управление) от ограничени за професионални дългосрочни инвеститори започнаха да стават масово търсени и от индивидуалните инвеститори, и това не е случайно. Изменението на климата и прехода към зелена енергия отдавна е във фокуса на устойчивото инвестиране и по всеобщо мнение на анализаторите това ще бъде една от най-бързо развиващите се и печеливши сфери на глобалните пазари в следващите години.

 

Устойчиво-ориентирани фондове:

-          Schroders ISF Global Energy Transition, инвестиращ в дялови ценни книжа на компании в целия свят, свързани с прехода към нисковъглеродни източници на енергия;

-          Schroders ISF Global Climate Change Equity, инвестиращ в компании, които ще бъдат повлияни положително от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.