Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Адванс Източна Европа

Нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план

Накратко

Взаимен фонд от отворен тип, инвестиращ на капиталовите пазари в Източна Европа. Фондът има 2 отделни класа дялове – клас А и клас Б, като в Клас Б са отделени инвестициите на фонда в руски активи.
ВАЖНО! Към 30.04.2024 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 54 228.79 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0248 EUR.


При обособяването на клас Б новоемитираните дялове са разпределени на дялопритежателите на 03.01.2023г. с нетна стойност на активите на един дял от клас Б в размер на 0.0312 евро.

 

Инвестиционна стратегия

Фондът осъществява активна инвестиционна политика като инвестира основно в акции на големи компании, включени в основните фондови индекси на регулираните пазари в Източна Европа. Стратегия на фонда се основава най-вече на т.н. top-down подход, при който основното решение е по отношение на разпределението на активите между различни пазари. За клас А основните пазари за фонда към момента са Гърция, Турция, Румъния и България.   

Адванс Източна Европа Ви дава лесен достъп до бързо развиващи се страни в региона, някои от които са недостъпни за индивидуалния инвеститор.

Константин Проданов и Георги Райков
Портфейлни мениджъри на ДФ "Адванс Източна Европа"

Свържете се с нас за допълнителна информация

Запитване

Важна информация

Към 31.04.2024 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 54 228.79 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0248 EUR
Към 31.03.2024 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 53 628.30 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0245 EUR.
Към 29.02.2024 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 103 264.06 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0472 EUR.
Към 31.01.2024 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 105 954.57 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0484 EUR.
Към 31.12.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 99 999.11 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0457 EUR.
Към 30.11.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 82 069.60 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0375 EUR.
Към 31.10.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 81 393.84 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0372 EUR.
Към 30.09.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 72 865.15 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0333 EUR.
Към 31.08.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 72 142.17 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0330 EUR.
Към 31.07.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 75 077.10 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0343 EUR.
Към 30.06.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 71 057.91 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0325 EUR.
Към 31.05.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 71 928.35 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0329 EUR.
Към 30.04.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 60 164.86 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0275 EUR.
Към 31.03.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 63 083.84 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0288 EUR.
Към 28.02.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 65 979.41 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0301 EUR.
Към 31.01.2023 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява информативна НСА за клас Б от 69 042.80 EUR и НСА за един дял за клас Б от 0.0315 EUR.
Към 31.12.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 1 331 426.27 EUR и НСА за един дял от 0.6083 EUR.
Към 30.11.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 1 244 546.04 EUR и НСА за един дял от 0.5686 EUR.
Към 31.10.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 1 143 901.85 EUR и НСА за един дял от 0.5227 EUR.
Към 30.09.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 1 038 997.17 EUR и НСА за един дял от 0.4747 EUR
Към 31.08.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 2 122 355.09 EUR и НСА за един дял от 0.9697 EUR
Към 31.07.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 2 006 247.42 EUR и НСА за един дял от 0.9167 EUR 
Към 30.06.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 2 163 135.87 EUR и НСА за един дял от 0,9884 EUR
Към 31.05.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 2 073 071.10 EUR и НСА за един дял от 0,9472 EUR
Към 30.04.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 2 003 651.12 EUR и НСА за един дял от 0,9155 EUR
Към 31.03.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 1 848 350.52 EUR и НСА за един дял от 0,8445 EUR

Цени за клас А


НСА на дял* към 22.05.2024
0,8350
%
изменение спрямо предходна НСА
-0.44%
Емисионна стойност на инвестиции:
<= €50 000
0,8475
€50 000.01 - €250 000
0,8434
€250 000.01 - €500 000
0,8392
>€500 000.01
0,8350
Нетна стойност на активите
1 822 381,29
Цена на обратно изкупуване*
0,8350

*От 04.01.2023г. ценовата графика отразява стойността на Клас А

3
месеца
6
месеца
12
месеца
ОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
3
години
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ

* Цената за предходния работен ден се публикува тук не по-рано от 14:00ч и не по-късно от 18:00ч

Доходност

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Доходност по години
5.33%
25.91%
-61.94%
36.50%
18.44%
-17.02%
4.07%
6.64%
-4.06%
-2.29%
11.87%
-0.73%
-12.25%
29.88%
-8.31%
30.09%
-28.77%
20.64%

*Доходността за 2022г. взима предвид периода, в който фондът не е бил затворен.

*Доходността за 2023г. е спрямо 03.01.2023 г., когато се създава А клас на фонда.

Бенчмарк по години
21.67%
13.67%
-66.63%
73.42%
21.65%
-22.53%
17.06%
-11.15%
-22.21%
-8.32%
24.40%
2.66%
-11.12%
27.90%
-22.29%
18.34%
N/A
N/A
Текущо представяне на фонда
1 месец6 месеца1 годинаОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ
Доходност6.52%17.62%33.73%16.41%-1.00%
Бенчмарк-29.66%-39.35%-28.71%N/A-5.24%

*След 04.01.2023г посочените доходности се базират на стойността на Клас А

MSCI EFM Europe + CIS

Борсов индекс, изчисляван на база големи и средни по капитализация компании от 7 страни от категорията на Emerging пазари, както и 7 страни от категорията на Frontier пазари. Индексът се поддържа от MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International) и следи представянето на компании от Чехия, Гърция, Унгария, Полша, Русия, Турция, Естония, Хърватска, Казахстан, Литва, Румъния, Сърбия, Словения и Украйна.

Портфейл на клас А

ТОП 5 АКЦИИ

Свържете се с нас за допълнителна информация

Запитване

Профил на риска за клас А

НИСЪК РИСКВИСОК РИСК
1234567
НИСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
За фонда
Тип фонд:
взаимен фонд от отворен тип
Фокус:
Източна Европа / акции
Страна на регистрация:
България
ISIN (Клас А)
BG9000016063
Bloomberg код
ADVEAEU.BU
Reuters Lipper
65095316
Валута:
EUR
Дата на публично предлагане:
04.10.2006
Минимална инвестиция:
1 дял
Цени за Клас А към * 22.05.2024*
НСА/ДЯЛ:
0,8350
<= €50 000:
0,8475
€50 000.01 - €250 000:
0,8434
€250 000.01 - €500 000:
0,8392
> €500 000.01:
0,8350
Цена на обратно изкупуване:
0,8350
Размер на фонда:
1 822 381,29
Доходност
**След 04.01.2023г посочените доходности се базират на стойността на Клас А*
1 месец:
6.52%
6 месеца:
17.62%
1 година:
33.73%
От началото на годината:
16.41%
3 години:
-12.06%
От начало на публично предлагане:
-1.00%
Стандартно отклонение*:
-0.44%
Разходи и комисионни за клас А
Разходи за покупка:
<= € 50 000
1.50%
€50 000.01 - €250 000
1.00%
€250 000.01 - €500 000
0.50%
>€ 500 000.01
без такса
БЕЗ ТАКСА и при поръчки от страна на институционални инвеститори и при подадени поръчки за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Разходи за обратно изкупуване:
0.00%
Такса за управление:
1.5% от средногодишната НСА
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.
Предупреждение за риска
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и основния информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на www.karollcapital.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Фондове Адванс са активно управлявани и не следват индекс. Резюме на правата на дялопритежателите може да намерите тук.

Документи

Отчети
2024
Тук можете да изтеглите най-актуалния инвестиционен коментар (вдясно от този текст). Имайте предвид, че стойността на дяловете на Адванс Източна Европа и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете. Карол Капитал Мениджмънт е лицензирано управляващо дружество, член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Текстът на тези страници е одобрен от отдел Вътрешен контрол на Карол Капитал Мениджмънт. Проспектите, правилата и уставът на фондовете са публично достъпни във всички офиси на Карол Капитал Мениджмънт и в интернет на адрес www.karollcapital.bg.

Допълнителни насоки

Как да инвестираме?

Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове на фонда в централния офис на Карол Капитал Мениджмънт всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта, или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената по-долу банкова сметка на фонда, след което копие от платежното нареждане се представя при подаване на поръчката в Карол Капитал Мениджмънт. Няма минимални ограничения за сумата на инвестицията.

Инвеститорите във фондове Адванс не дължат данъци

Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

Банкови сметки на фонда

Информация за банков превод за покупка на дялове на фонда:

Сметка в лева:
BG07UNCR96601043020505
Сметка в EUR:
BG27UNCR96601443020500

УниКредит Булбанк АД | Титуляр: ДФ "Адванс Източна Европа" | BIC: UNCRBGSF

Издаване и обратно изкупуване на дялове

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.

Публикуване на нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите (НСА), възоснова на която се определят емисионната (покупна) цена и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда, се изчислява по реда на действащото законодателство и правилата на фонда всеки работен ден до 17:00 часа и се публикуват на сайта управляващото дружество www.karollcapital.bg, на сайта на БАУД www.baud.bg и в някои специализирани медии.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС