Спестовната програма на Карол Капитал „Ценни служители“ дава възможност на работодателите да покажат загриженост и да изградят лоялност у служителите

Темата за липсата на достатъчно и най-вече високо квалифицирана работна ръка не е нова, това е едно от предизвикателствата пред съвременните компании. Множество анализатори, HR експерти и маркетолози изследват проблема и търсят начини, с които компаниите да се справят с него.

Причините за недостига на кадри и високото текучество са много – от начина, по който COVID пандемията промени демографската карта и нагласите на голяма част от работниците, през необходимостта от специфични нови познания и компетенции, които да отговорят на новите технологии, навлизащи в живота ни до характеристиките на различните генерации – милениали, бейби буумъри или Z генерацията.

Много компании са изправени пред необходимостта да задържат ценните си служители. В маркетинга съществува направление - employer branding, насочено към начините и възможностите една компания да бъде привлекателна като работодател и да изгради лоялност у служителите си. Допълнителните бонуси и социални придобивки, които компаниите предлагат на работниците си, са един от най-разпространените похвати. 

Типове социални придобивки

Социалните придобивки за служителите се разделят най-общо на 4 вида:

 • Придобивки на работа – работни часове или гъвкаво работно време; платен отпуск; обучения; осигуряване на безплатни храни и напитки; подаръци
 • Придобивки за лична грижа и здравен статус – допълнително здравно осигуряване; спа; ментално здраве; релаксиращи процедури
 • Финансова сигурност – финансови бонуси; застраховки; пенсионни планове; придобивки за лични финанси
 • Начин на живот – осигуряване на транспортни разходи; work-life баланс продукти и услуги

Според проучвания голяма част от допълнителните придобивки (44%) остават неизползвани от служителите (източник: Renebefit). Допълнителното здравно осигуряване е търсена от служителите придобивка, но в повечето случаи на нея се гледа като на застраховка в случай на нужда. Осигурените от работодателите карти за градски транспорт също често остават в графата „в случай на нужда“. От друга страна това са често срещани допълнителни придобивки, които се предлагат от голяма част от работодателите. На тях се гледа като на „задължителния минимум“ и трудно могат да бъдат причината един служител да бъде задържан на настоящата му работа.

Какви са възможностите, които работодателите е добре да обмислят, за да предложат на своите служители придобивки, които да ги отличат от конкурентите им и да спечелят тяхната лоялност? Много анализатори на трудовия пазар смятат, че решението се крие в осигуряване на финансова сигурност. Тя обаче не се простира само до достойно и адекватно на работата възнаграждение. Според проучване на Guardian голяма част от работодателите не знаят какви са финансовите притеснения и възможности на своите служители. А именно те влияят на тяхната продуктивност и начина, по който те възприемат настоящата си работа.

Финансовата грамотност на служителите

Финансовата грамотност е често пренебрегвана като важно умение. Тя все още е много слабо застъпена в обучението в училище и в семейството. Материалите в блогове, сайтове, специализирани издания и книги по темата за финансовата грамотност са много, но за всеки който няма основите е трудно да се ориентира в потока на информацията. Финансовата грамотност обаче е от изключителна важност за управлението на живота на съвременния човек. Хората с ниска финансова грамотност трудно взимат правилните решения за спестяване, инвестиране, кредити и често не успяват да управляват добре финансите си. Липсата на финансова грамотност не е пряко свързана с образованието или квалификацията на всеки човек. Често високо образовани и квалифицирани взимат грешни решения за управлението на парите си, именно поради липсата на основни познания и насоки за управлението на личните финанси.

Рекордната инфлация в последните две години в глобален мащаб се отрази на финансовата здраве и благосъстояние на много работещи, въпреки ръста на заплатите при някой компании, който се оказва недостатъчен. Според проучване на Culture Amp, проведено сред служители в рамките на ЕС през 2022 г., 7 от 10 служители се чувстват обезпокоени от нарастващите разходи за живот. В същото време 6 от 10 служителя смятат, че работодателите им трябва да помогнат с нарастващите разходи, а 94% от европейските служители считат, че работодателите трябва да предприемат действия за да гарантират удовлетвореността на служителите си. Как стоят нещата специфично в България? Според данни на Евростат 43% от българите не могат да отговарят финансово на неочаквани разходи, а 32% живеят на ръба на бедността.

Работодателите могат да предоставят на служителите си много добавена стойност като осигурят програми за финансова грамотност на своите служители. Това е стратегия, която може да помогне за подобряване на продуктивността и задържането на настоящите работници и привличане на таланти от най-високо ниво.

Според проучването на Guardian:

 • близо 50 % от тези, които изпитват стрес за финансите си, казват, че това ги разсейва от работа, като прекарват три часа или повече  всяка седмица в мислене как да се справят с лични финансови проблеми.
 • Финансовият стрес може да има въздействие върху физическото здраве, което води до повишени отсъствия от работа и по-високи разходи за болнични.
 • Около една четвърт от служителите казват, че здравето им е било повлияно от финансови притеснения.
 • Чрез обучението на служителите как да бъдат финансово грамотни, продуктивността и броят на съсредоточените работни часове потенциално биха могли да се увеличат.
 • Предоставянето на програми за финансово образование може да помогне за намаляване на нивата на стрес и по този начин да бъде намалена вероятността настоящите служители да търсят нова работа.

Програмите за повишаване на финансовата грамотност в компаниите, могат да изиграят роля и за привличането на нови работници. Тези програми са предимство, което свободните квалифицирани специалисти търсят по време на процеса на наемане. Повече от 60 процента от американците казват, че подобряването на финансовата грамотност е основната им образователна грижа. Проучването на Guardian разкрива, че има голямо търсене на възможности за финансово образование, като почти 75 %от милениалите казват, че са присъствали на финансов семинар. Този процент при поколението Х е 69, а  при бейби буумърите – 62. Ако компаниите се постараят да запълнят тази ниша, това може да се разглежда като знак за ангажираност и загриженост.

Спестовна програма на Карол Капитал „Ценни служители“

Програмата на Карол Капитал „Ценни служители“ може да бъде добро решение за всеки работодател. Чрез нея всеки работодател може да осигури допълнителен финансов стимул на служителите си чрез вноски в спестовен план в полза на служителя с цел награждаване на лоялност и дългосрочност в отношенията. Едновременно с това компанията получава безплатни обучения на теми лични финанси, консултации и преференциални условия за инвестиционните продукти на Карол Капитал.

Как действа програмата?

Даден работодател иска да задържи свой служител за срок от минимум 5 години и в края на този срок да му изплати голям допълнителен паричен бонус В началото на срока работодателят започва да внася малки месечни вноски в спестовен план с очаквана годишна доходност от 8%. В края на периода, ако служителят е изпълнил условието на програмата, получава сумата, която ще е и по-голям, от това, което работодателят общо е инвестирал заради натрупалата се годишна доходност през годините. В случай, че условието не е изпълнено, сумата си остава за работодателя като той може да реши да я предаде към друг служител, да я разпредели между няколко и просто да я задържи за себе си.

Ето и един нагледен пример:

Работодателят внася по 150 лв. на месец в спестовен план с 8% годишна целева доходност. На края на 5-годишния период работодателят ще е внесъл общо 9 000 лв., а натрупаната сума по партидата ще е 11 000 лв. За друго възможно разпределение можете да използвате нашите калкулатори.

Освен лоялност и дългосрочност в отношенията с ценните кадри, работодателите печелят и възможност да демонстрират ангажираност с организирането на обучения за финансова грамотност, които да намалят стреса от взимане на решения, касаещи личните финанси на служителите си.

Какви са предимствата за работодателите?

 • Намаляване на текучеството на ценните кадри
 • Увеличаване на стойността на изплатения бонус в дългосрочен план
 • Гъвкави условия за сумите и срока на спестовната програма
 • Без такси при прехвърляне на средства към служителите
 • Запазване на средствата, ако служителят не спази условията и напусне преди уговорения срок
 • Отложено изплащане на данъци и осигуровки върху бонуси и социални придобивки
 • Допълнителен финансов бонус на база постигане на конкретна цел
 • Без данъци върху финансовия бонус
 • Безплатни обучения на тема лични финанси и инвестиции
 • Преференциални условия за продуктите на Карол Капитал и безплатни консултации

 

За да получите допълнителна инфорамция за нашата Спестовна програма "Ценни служители", можете да посетите нашия офис или да си запазите час за онлайн среща ТУК.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.