Няма начин да не сте чували от мениджъри в малки или големи компании оплакването, че добри специалисти се намират трудно. Това е тенденция не само за България, но и в глобален мащаб. Някои сектори на икономиката като търговия, IT и медийна индустрия са засегнати от засилено текучеството на квалифицирани кадри. Причините за липсата на квалифицирани кадри са много – демографските промени, необходимостта, поради усложняване на процесите и динамиката в бизнеса от повече и по-квалифицирани работници, специфичните характеристики на Z поколението и милениалите. В допълнение COVID пандемията подложи под въпрос много от традиционните начини на работа под въпрос, усложнявайки много работодатели във връщането на своите работници обратно в офисите.

Как работодателите могат да се справят с това предизвикателство и да привлекат не само квалифицирани, но и лоялни към компанията кадри?

Все повече компании търсят отговорът на този въпрос чрез т.нар. employer branding. Терминът employer branding става популярен в Европа в началото на 2000 година, а у нас преди десетина години и за този кратък период е едно от най-бързо развиващите се маркетинг направления в бизнеса. Под employerbranding се разбира имиджът на дадена компания сред работещите в нея и сред потенциалните й кадри. Но докато маркетинга на продуктите/услугите на компанията е насочен навън към потенциалните потребители, employer branding-а отразява вътрешните отношения в нея.

Защо е важен employer branding?

Да погледнем малко статистика:

  • 9 от 10 работници са готови да изкарват по-малко пари в замяна на получаване на по-висша цел/смисъл, който да постигат с работата си (източник: Harvard Business Review)
  • 6 от 10 работника вярват, че най-добрият бранд за една компания е „грижата към работниците“ (източник: McCannTruthCentral)
  • 92% от работниците заявяват, че биха сменили работата си без да им е предложено увеличение на заплатата, ако получат предложение от компания с по-добра репутация. А 85% от търсещите работа декларират, че няма да започнат такава в компания с неприемлива репутация (източник: Forbes, Glassdoor)

Тези цифри, наред с всепризнатия факт, че младите хора между 25-35 години са склонни в много по-голяма степен да експериментират и да приемат нови предизвикателства със смяна на работата, показват степента на важност на добрата работодателска марка. Според същото проучване на Glassdoor, компанията с добра репутация/марка може да намали разходите си по наемане на нови работници до 50%. Двата най-важни резултата от налагането на добър employer branding са по-лесното привличане на нови квалифицирани служители и изграждането на лоялност към компанията в настоящите.

Грижата за служителите

Има различни механизми за изграждане на добра работодателска репутация – социална отговорност на компанията, насочена към опазване на околната среда, защита на човешките права; обучителни програми за студенти и ученици; инвестиции в допълнителна квалификация на кадрите на компания; удобна и приветлива работна среда и др. Грижата за служителите е едно от важните направления в employerbranding-a. Тя може да се изразява от най-простото спазване на социалното законодателство, през допълнителни пакети за здравно осигуряване, осигуряване на грижи за децата на работниците на компанията, допълнителни бонуси под формата на фитнес абонаменти и др.

Особено популярни сред работодателите са допълнителните бонуси и социални придобивки за служителите. Основният проблем при тях, е че те са еднакви за всички служители и не отчитат разликите във възрастите и предпочитанията. Според проучване направено в България, 44% от допълнителните бонуси, предоставяни на служителите остават неизползвани. Затова от няколко години в Европа, а вече и в България се предлагат възможности за „гъвкави придобивки“ чрез платформи, които позволяват на служителите сами да заявяват своите предпочитания.

 

Личните финанси като грижа за служителите

Докато голяма част от допълнителните придобивки, предлагани от компаниите се отнасят до моментни нужди, то „грижата“ се приема за продължителен процес.

Тогава как личните финанси биха показали грижа към служителите? Всеизвестно е, че в България, стриктното спазване на социалното законодателство (вноските в първия и втория стълб на пенсионното осигуряване) не гарантират запазване на стандарта на живот на служителя след оттегляне от активна работа. За да може да бъде запазен този стандарт е необходимо да се инвестира в инвестиционни продукти, които дългосрочно да успяват да победят инфлацията и дори да се увеличават/натрупват. Темата за личните финанси и как да ги управляваме ефективно все още у нас не е масово развита и голяма част от населението може би все още не е запозната с възможностите, които имат. Спестовната програма на Карол Капитал „Ценни служители“ е добър начин за демонстриране на дългосрочна грижа от работодателя към служителите на компанията. Програмата предоставя възможността компанията да трансформира сумата зад допълнителната придобивка, която е определила, във вноска в инвестиционен продукт - различни взаимни фондове на водещата глобална инвестиционна компания – Schroders с целева средногодишна доходност от 4-12%. По този начин, инвестицията нараства във времето, като повишава стойността на изплатения бонус. Натрупаните средства по личния инвестиционен план на служителя са на негово разположение, като работодателят може да фиксира срок, в който служителят да не може да изтегли вложението.

Какво получавате от нас, възползвайки се от спестовната програма “Ценни служители”:

  • Безплатни обучения по лични финанси за служителите, както и информационна кампания след въвеждане на програмата, присъствено или онлайн
  • Цялостно оформяне на нужната документация спрямо спецификата на компанията
  • Безплатни инвестиционни консултации, присъствено или онлайн
  • Персонален експерт от Карол, който отговаря за пакета на компанията

За да научите повече за нашата Спестовна програма "Ценни служители", свържете се с нас тук.

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.