Често на хора като мен – отговорни да превеждат езика на инвестиционните мениджъри на потенциалните клиенти – им се налага да отговарят на въпроса „Добре де, а в какво инвестирате вие, експертите?!“ Понякога отговорът, че обикновено инвестират в собствените си продукти, във фондовете, които управляват, може да звучи изтъркано. Затова бих искала да ви разкажа историята на Спестовния план на Карол Капитал Мениджмънт, как възникна идеята за този продукт и как самите ние се научихме с времето какво да предложим на клиентите си.

Експертите, които работят в управляващи дружества също се учат от опита си. Ние се стремим да обясним на хората, колко е важно да са информирани за начините за управление на личните им финанси, да ги подтикнем да повишат инвестиционната си култура. Същевременно си задаваме много въпроси, търсим решения и се учим сами. Въпросът, който дълго време занимаваше мен и колегите ми беше – защо толкова малък процент от българите инвестират, а същевременно домакинствата държат огромни суми в депозити? Защо в развитите държави съотношението инвестиции на физически лица към БВП е над 100%, а у нас едва 2%? Какво е това, което трябва да направим и предложим, за да покажем предимствата на инвестицията?

Отговорите на тези въпроси научихме постепенно. Започнахме от старта на сътрудничеството ни с един глобален гигант в асет мениджмънта – Schroders. Всички в екипа ни бяха впечатлени от разнообразните фондове, които Schroders предлагат и от възможностите за инвестиции, които се откриваха пред нас. Всеки от нас инвестира част от заплатата си в различни активи, но сега ни се даваше възможност по достъпен начин да инвестираме във фондове в цял свят, при това управлявани от страхотен екип професионалисти. Всички ние вярваме в ефективността на стратегията за месечно инвестиране с равни вноски, така наречената cost-averaging стратегия. Проблемът беше, че фоновете на Schroders имат минимален праг от 1000 евро за инвестиция, а това не е сума, която всеки може да отдели месечно. Затова целият екип се събра и решихме, че всеки месец ще отделяме между 100 и 300 лв. – 10 % от заплатата ни, за да направим обща сума от 1000 евро и ще ги инвестираме в избрани от нас фондове на британския асет мениджър. Започнахме това още през 2012 г. Постепенно проучихме пазара, разговаряхме с колегите ни от Schroders и разбрахме, че огромен процент от частните непрофесионални инвеститори в развитите държави инвестират в продукти като спестовните планове. Това е продукт, който ти позволява с малки вноски да инвестираш в готови портфейли с различен инвестиционен фокус по цял свят. Подобен продукт има много предимства: освен достъпност, малките вноски намаляват риска от инвестицията, защото при колебания на пазара не е едно и също дали си инвестирал наведнъж сума от 10 000 лв. например или си достигнал тази сума с малки вноски и натрупването на сложната лихва.

Тогава решихме, че трябва да предложим на нашите клиенти това, което ние самите правихме – достъпна за всеки възможност за инвестиция. Избрахме 4 варианта на инвестициите, спрямо възрастта и склонността към риск на клиента. Проучихме и българския пазар, на който инвестиция от типа спестовен план предлагат предимно банките и застрахователите, и решихме да направим продукта ни по-конкурентен. Едно от предимствата, които заложихме, за да стимулираме дългосрочното инвестиране, беше да намалим таксите при покупка. При част от предлаганите подобни продукти, таксата за 10 годишно инвестиране се взима на куп при първата вноска. За нас това не беше добър вариант, защото искахме да стимулираме хората да инвестират повече и да виждат ползата от това,  а не да ги отблъснем със събиране на такса, за работа която трябва да вършим 10 години. Част от гъвкавостта, която предлагаме е, че всеки може да се откаже да продължава инвестицията си в спестовния план и смятахме за допълнителна спънка факта, че ще загуби средствата, които е дал за такса управление. Разбира се, след време, ако реши пак може да продължи, без да губи някое от предимствата, натрупани до момента. Затова в нашия спестовен план таксите намаляват постепенно, като след 84 вноска на практика вече не дължиш такса при покупка. За нас това е начин да покажем, че колкото по-дълго инвестираш, толкова повече ползи имаш. Друго предимство е, че можеш да промениш размера на вноската, която даваш всеки месец – да я намалиш или увеличиш спрямо необходимостта ти.

Трябваше разбира се да решим и други проблеми – как да достигнем по разбираем начин до клиентите, как да им обясним какво представлява този продукт. Когато мислехме, че знаем отговорите на тези въпроси, през септември 2015 г., стартирахме предлагането на спестовния план на Карол. Изненадата дойде още в самото начало – интересът към продукта беше голям. От тогава правим всичко възможно да подобрим комуникацията с потенциалните ни клиенти и да обясним предимствата на това да проектираш сам бъдещето си, без да се налага да жертваш удобства в настоящето.

Ако трябва да се върна на въпроса, с който започнах разказа си – аз не съм инвестиционен мениджър, но съм връзката между тях и инвеститорите и инвестирам в спестовния план, който Карол Капитал Мениджмънт предлага. Имам 3 деца и знанието, че правя необходимото, за да осигуря тяхното, а и моето бъдеще, ме кара да се чувствам спокойна.