Най-новото проучване на инвеститорските нагласи Global Investor Study 2022 на партньорите ни от Schroders показва, че инвеститорите отдават все по-голямо значение на професионалния опит и съвети на финансови експерти при управлението на инвестициите си, в отговор на покачващата се инфлация и лихви през последната година. Global Investor Study на Schroders се провежда всяка година сред близо 24 000 инвеститора от 33 страни по света. През 2022 г. проучването е проведено между февруари и април.

Ето и някои от основните изводи:

  • Инвеститорите са все по-склонни да потърсят професионален съвет, тъй като нарастващата инфлация и лихвените проценти създават несигурност и необходимост от преоценка на финансовите планове;
  • Мнозинството от инвеститорите са настроени да променят финансовата си стратегия;
  • По-възрастните инвеститори и тези, които определят своите инвестиционни знания като „напреднали“ и „експертни“ са по-склонни да се доверят на съветите на финансовите експерти;
  • Инвеститорите все повече признават предимствата на активното инвестиране, пред пасивните инвестиции;
  • Инвеститорите все още очакват двуцифрена възвращаемост за парите си, но оптимизмът спада.

На фона на нарастващата инфлация и лихви

Въпреки че, проучването е проведено между февруари и април 2022, инфлацията в много части на света вече се покачваше рязко. Годишната инфлация за април беше 8,3% в САЩ, 9% в Обединеното кралство и 7,4% в Еврозоната – нива, които тези региони не са регистрирали от много години, дори десетилетия.

В отговор на повишаващата се инфлация, Централните банки започнаха да вдигат лихвите, като Bank of England направи първия си ход нагоре през декември 2021 г., а Федералният резерв на САЩ повиши лихвите през март 2022. Още в началото на годината за инвеститорите беше ясно, че че разходите за кредити се покачват.

По-опитните търсят експертни финансови съвети за инвестициите си

След продължителен период на изключително ниски лихвени проценти и контролирана инфлация, поне в повечето развити икономики, очакванията са, че инвеститорите няма да реагират незабавно на ранните признаци на преминаване към свят с по-високи проценти и по-висока инфлация. Проучването на Schroders обаче показва, че повече от половината инвеститори са склонни да променят финансовата си стратегия, за да се предпазят. И очевидно по-осведомените инвеститори са най-склонни да направят промяна. 80% от  инвеститорите, които се определят като „експерти“ ще променят финансовата си стратегия спрямо 27 % от тези, които определят своите познания като „основни“.

Друг аспект от проучването показва подобен резултат. На въпроса „Кой смята, че сега е правилното време да се потърси експертна финансова помощ“,,инвеститорите,смятащи себе си  за „начинаещи“ са по-малко склонни да търсят съвет (32%) от тези, които се смятат за експерти (47%).

„На пръв поглед това е контраинтуитивно“, обяснява Лесли-Ан Морган, ръководител на multi-asset статегията в Schroders.

„Може да очаквате тези, които смятат себе си за „експерти“, да се справят сами. Но това, което виждаме е, че инвеститорите с повече опит, които са преживявали подобни несигурни периоди на икономиката, разбират по-добре значението на по-високата инфлация и нарастващите разходи по заемите. Те признават необходимостта да преразгледат своите притежания и да ги диверсифицират допълнително. Точно в моменти като този професионалните съвети са най-добрият избор“, добавя тя.

Интересното е, че тези, които най-вероятно ще потърсят професионален съвет, са на възраст над 71 години. Това е група, която е преживяла и си спомня периода на висока инфлация през 70-те и 80-те години на миналия век.

Активно управляваните фондове привличат инвеститорите

Инвеститорите обаче не търсят само експертни съвети, те търсят опит в управлението на инвестициите им. Активно управляваните фондове, при които инвестициите се селектират, а портфейлите се променят спрямо финансовите показатели от портфолио мениджъри, са станали по-привлекателни за инвеститорите в сравнение с шест месеца преди проучването. Това важи особено за групата по-информирани инвеститори.

Проучването установява, че 63% от тези с „експертни“ познания са били по-привлечени от активно управлявани фондове, отколкото преди шест месеца. Това предполага, че много инвеститори, особено тези с опит, признават стойността, която един активен мениджър може да добави към инвестицията – особено в периоди на несигурност и нестабилност на пазара.

Очакванията за висока възвращаемост остават, но оптимизмът намалява

Инвеститорите все още се надяват на двуцифрена годишна доходност за парите си през следващите години, но оптимизмът намалява. В глобален мащаб средната очаквана годишна възвръщаемост на инвеститорите за следващите пет години, както от доходите им, така и от растежа на инвестициите им е 11,37%.

Този процент е по-висок от измерения от проучването на Schroders през 2021 г. (11,31%), но темпът на покачване на очакванията се забавя. Средно очакванията за възвръщаемост се увеличават с 0,23 процентни пункта на годишна база през последните шест години. През тази година увеличението е само 0,06%.

Регионалните различия в очакванията за възвръщаемост са силно изразени и очевидно се влияят от представянето на пазарите в различните региони. Инвеститорите от Южна Африка бяха особено оптимистични, очаквайки възвръщаемост от 16,05%, вероятно вдъхновени от по-доброто от очакваното представяне на местния пазар през 2021 г. За разлика от това, инвеститорите в Италия и Франция прогнозираха възвръщаемост съответно от 9,8% и 9,2%.

Картината на глобалните пазари се промени значително от началото на 2022 г., когато е проведено проучването на Schroders. Но основните тенденции са ясно изразени – хората чувстват, че има възможности за възвращаемост на инвестициите им и че това е правилният начин да предпазят и увеличат парите си. Ключовата промяна в поведението, отразена в Global Investor Study 2022 е, че инвеститорите търсят активни инвестиционни мениджъри и ценят повече експертните финансови съвети.

 

Ако сте от инвеститорите, които смятат, че е добре да потърсят експертни финансови съвети за управлението на финансите си, свържете се с финансовите консултанти на Карол Капитал, които ще Ви помогнат да намерите най-доброто инвестиционно решение спрямо целите Ви с безплатна консултация.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля, прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.