Всеки месец анализаторският екип на глобалния асет мениджмънт гигант, Schroders прави „моментна снимка“ на процесите, които движат глобалната икономика на база на проучванията си. Този т.нар. snapshot е база за предвиждания за развитието на пазарите в месеците напред.

 Рецесията обхваща развитите пазари

Анализаторите на Schroders очакват през 2023 рецесия в САЩ, Обединеното кралство и ЕС. Една от причините са бързите темпове на покачване на лихвените проценти в САЩ, както и началото на процеса, започнат от Европейската централна банка. Те понижават прогнозите си за растеж на глобалната икономика, изключвайки времето на пика през  COVID-19 пандемията,

 „Ерата на нулевите или дори отрицателните лихвени проценти приключи. Настъпи окончателна смяна на режима, която ни отвежда в нова ера“, казва главният стратег на Shroders, Азад Зангана. По думите му, по-опитните инвеститори могат да предвиждат връщане към по-нормални времена, подобни на периода преди глобалната финансова криза от 2008 г., но предстои да разберем дали прогнозата им ще сбъдне.Очаква се глобалният растеж да се забави от 5,9% на 2,6% за 2022 година и да се понижи до 1,5% през 2023 г.

Индикаторите за рецесия светят в червено

 Schroders са създали система за измерване на рисковете от рецесия, която следи няколко инфлационни, монетарни, както и краткосрочни макроикономически и пазарни индикатори. Съчетаването на индикаторите предполага балансиран мониторинг на рисковете от рецесия. Покачването на лихвите от ФЕД (5 пъти за последните четири месеца) обаче накланя везните и осветява в „червено“ общата картина.

Федералният резерв реагира на по-високата инфлация с по-високи лихвени проценти, според изградената система на икономическите цикли преди Глобалната финансова криза. Но скоростта на реакцията този път е причината почти всички (повече от 80%) от монетарните индикатори да се оцветят в червено за много кратък период. Монетарните индикатори сочат към рецесия през следващите 5 до 13 месеца. Рецесия в САЩ ще бъде последвана от рецесия в Обединенито кралство и ЕС.

Горещото лято забави усилията за декарбонизация

 Много високите температури през лятото и засушаването забавиха и усилията за преминаване към нулева карбонизация. Една от причините е необходимостта от речна вода, която да охлажда реакторите на ядрените централи, които произвеждат карбоннеутрална електрическа енергия.