На пазарите в момента е по-скоро мрачно, но и след най-силния дъжд небето се изчиства и изгрява слънце. Затова е по-разумно да разгледаме настоящата ситуация прагматично и зад ирационалните страхове на инвеститорите.

Какво се случи досега през 2022 г?

Ако през 2021 г. мантрата беше „купувай всичко“, то през настоящата година тя е „продавай всичко“. Накратко суровините и доларът са единствените активи с позитивно представяне досега през 2022 г. Глобалните пазари на акции са с 3-тия си най-лош старт на годината от 1980 г. насам. Тези данни няма как да не притеснят инвеститорите. Какви са причините за това?

Както се вижда от графиката те могат да се обобщят с няколко основни булета. На първо място има рекордна инфлация, която е определена до голяма степен от действията и бездействията на монетарните власти през последните няколко години, а именно политиката на централните банки за количествени облекчения – печатането на пари, поддържането на нулеви лихвени проценти, в комбинацията на т.нар. „хеликоптерни пари“. Войната в Украйна допълнително повиши инфлацията, заради новата желязна завеса, която се издига практически между икономическия Север и Юг и нуждатаа на Европа да си набавя основни суровини от други места на много по-висока цена. В тази ситуация ФЕД и ЕЦБ бяха поставени пред необходимостта да повишават рязко лихвения процент, която води до свиване на икономиката и засилване на страховете от рецесия. Тези тип действия на централните банки доведоха до сериозен дисбаланс във финансовата система – рекордна задлъжнялост и неустойчиво високи цени на акции на компании без печалби. Нормално и логично е при такива фактори да има корекция на пазарите.

Ще има ли рецесия?

Един от най-често задаваните въпроси към момента. Очакванията са, че развитите икономики ще изпаднат в лека рецесия към края на 2022 г.,а един от водещите индикатори за това е спадът в бизнес доверието. Индексите за икономическа активност, както и потребителските нагласи също са в рецесионна територия. Като цяло потребителите са по-скоро склонни да „затягат коланите“, отколкото да „развързват кесията“.

Фактът, че кривата на доходността е обърната както се вижда от по-горната графика означава, че краткосрочните лихвени проценти са по-високи от дългосрочните, което индикира че пазарът очаква в последствие централните банки да понижат лихвените проценти. Прогнозите не са толкова черни обаче-има редица индикатори, които подсказват, че рецесията няма да е толкова дълбока катозадлъжнялостта на домакинствата, която не е толкова висока, а същевременно именно нагласите на потребителите движат пазара. Друг основен индикатор е фактът, че пазарът на труда остава силен, а голяма част от компаниите срещат трудности да намерят достатъчно квалифицирана работна ръка.

От друга страна и инвеститорските нагласи са негативини. Според проучване на Barclays нивата на инвеститорските нагласи са близки до тези през 2008 г. преди Световната финасова криза. Но и тук трябва да имаме предвид, че инвеститорските нагласи обикновено са контраиндикатори т.е. когато са били силно негативни, тогава пазарът е отскачал нагоре в следващите 6 до 12 месеца. Обикновено крайният негативизъм има ефекта на пинг-понг и пазарът отскача.

   

 

Исторически погледнато при дълбоки спадове на пазара в дните до края на годината е отскачал, като колкото по-голям е бил спадаът, толкова по-силно е било движението нагоре. Възходите обикновено са доста по-силни и продължителни от спадовете.

Страшни ли са корекциите на пазара?

Технически корекцията се дефинира като спад по-голям от 10%, а исторически погледната всяка година има поне една корекция на пазара.Bear market (спад по-голям от 20%) се случват средно веднъж на 4 години. Когато са съпроводени и от рецесия, те могат да бъдат по-дълбоки. Корекциите всъщност имат здравословно влияние на пазарите, защото изчистват натрупаните дисбаланси в системата. От гледна точка на индивидуалните инвеститори тези корекции са полезни, защото са свързани с разпродажби на активи и дават възможност за покупка на акции на атрактивни нива.

Анализаторите като цяло очакват забавянето на инфлацията до края на годината. Катализатори за отскок на пазарите ще бъдат следните:

   

Какво трябва да имаме предвид, за да запазим и инвестираме успешно спестяванията си?

След представеното дотук трябва да имаме предвид няколко основни принципа:

  • При стагфлация кешът не предпазва парите, трябва да се инвестира.
  • Да се инвестира с дългосрочен възглед – възможно е да има още колебания в пазара, но исторически инвестицията в акции винаги се отплаща.
  • Да се инвестират средства, които НЕ са ни необходими за текущи нужди.
  • Да се подготвим психически за по-висока волатилност и да не реагираме при всяко колебание на пазара.
  • Да НЕ опитваме да хванем дъното, а да инвестираме на няколко транша. Практически е невъзможно да се предвиди дъното - пазарите не реагират рационално. Затова по-добрият подход е да разделим сумата, която сме определили на няколко транша и да инвестираме през период от 2 седмици или месец в активите, които сме избрали.

В какво да инвестираме?

Накрая стигаме и до най-важния въпрос – кои са подходящите за инвестиция активи в настоящия момент? Обикновено в стагфлационна среда най-добре представящите се активи са суровините и златото. Наред с това е добре да се вслушаме в следните съвети:

  • Суровините се представят най-добре при стагфлация, освен това са бенефициент както от Зелената сделка, така и от много други публични инвестиции. Настоящата геополитическа ситуация също е позитивна за суровините. Според представянето си те се намират в началото на нова дългосрочна възходяща вълна. Подходящ инструмент за такава инвестиция е Schroder ISF Commodity Fund.
  • Енергийните компании въпреки възхода си, все още са много близо като оценъчни съотношения до дъната си от Глобалната финансова криза през 2008 г. Очакванията са за рекордни печалби в сектора в следващите 12 месеца, заради поскъпването на продуктите, които те произвеждат. Можете да инвестирате в енергийни компаний чрез Schroder ISF Global Energy Fund 
  • Здравеопазването е сектор с дефанзивен характер, който е устойчив на рецесионна среда, а също така е сектор с високи дивиденти. За последните 6 рецесии компаниите в сектора увеличават печалбите си, за разлика от всички други сектори. Инструментът за подобна инвестиция, който ви предлагаме е Schroder ISF Healthcare Innovation.
  • Пазарните лидери са компании, които имат pricing power и висока разпознаваемост на брандовете си. Те имат силни баланси и силни парични потоци, а освен това винаги увеличават пазарния си дял по време на рецесия, защото при сътресения по-слабите им конкуренти или „потъват“, или биват изкупени от пазарните лидери. В допълнение, те са най-стабилни при волативен пазар.Подходящ инструмент за инвестиция в пазарни лидери е Schroder ISF Global Sustainable Growth.
  • Risk-neutral стратегиите могат да печелят дори при падащи пазари, защото разчитат на това, че компаниите, които те са подбрали ще падат по-малко от пазара. Те залагат на теми и трендове с добър дългосрочен потенциал като енергиен преход, биотехнологии, искуствен интелект, иновации и др. При тези стратегии рискът е хеджиран с деривати.Инструментът за такава инвестиция е Schroder GAIA Helix.

До края на месец юни Ви предлагаме промоционални условия за инвестиция както в посочените фондове, така и във всички останали фондове на Schroders с 50% отстъпка от таксата на входа. Можете да инвестирате като се свържете с нас или през онлайн платформата ни.

Повече за темата, можете да разберете като изслушате записа от уебинара ни „Актуално за пазара на акции и в какво да инвесираме свободните си средстава“

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства.Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.