Има няколко индикатора, които могат да покажат дали настоящият момент е подходящ за инвестиция в акции, които са един от рисковите финансови инструменти, но затова пък имат най-висока възвръщаемост в дългосрочен план.

Първият индикатор е оценъчни съотношения.

Най-общо те определят дали акциите са скъпи или евтини в момента. Логично колкото по-евтини са акциите, толкова по-добра е възвръщаемостта в бъдеще.

Стадий на развитие на икономиката е следващият индикатор. Винаги се стремим да инвестираме в акции, когато развитието е позитивно, икономиката нараства, а увереността на бизнеса и потребителите е голяма.

Много важни са монетарните индикатори. Те маркират достъпността до ликвидни средства в провежданата политика на централните банки. Традиционно колкото по-голяма е ликвидността или достъпността до парични средства, толкова по-подходящо е да се инвестира в акции.

Финансовите условия са друг важен индикатор. Те определят доколко достъпни са финансовите ресурси, какви са лихвените равнища и колко достъпни са кредите в момента.

Друг основен индикатор, който следим е пазарният сентимент или как инвеститорите са настроени – песимистично или оптимистично – към движенията на пазарите. Това е индикатор, който обикновено е обратен на тренда – когато има много на брой оптимисти, реално не е най-добрият момент да се инвестира. Обратното, когато повечето от пазарните участници са песимисти, тогава възможностите за по-голяма възвръщаемост са по-добри.

Цените на суровините и инфлацията са доста важни индикатори за състоянието на пазара, както и ръстът на печалбите на компаниите. Ако те имат положителни резултати е нормално да се прогнозира, че акциите им ще поскъпнат.

Според графиката, на която е показано текущото състояние на всеки един от изброените индикатори, в момента има 4 позитивни индикатора, два неутрални и един негативен. Това ни дава основание да бъдем позитивни за пазарите на акции в момента.

Ако искате да се възползвате във всеки един момент от движенията на глобалните пазари, вижте повече как да инвестирате в Адванс Глобал Трендс и каква е стратегията на фонда.