Разделението богат – беден е една от най-старите разделителни линии в света. Но докато в миналото това разделение е било обусловено по-скоро по наследствена линия, в днешно време далеч не е така. Всеки ден слушаме историите на млади и не толкова млади хора, тръгнали от нулата и стигнали до този 1% от хората в света, които наричаме свръхбогати. Случва се и обратното – богати наследници на известни фамилии се провалят и „изпадат“ от този тесен кръг хора.

Богати и бедни народи

Богатството на домакинствата по света надхвърли $530 трилиона според проучване на Boston Consulting Group, като най-бърз темп на растежа му се наблюдава в Азия – двойно по-висок от този на Запад. Скоро Хонг Конг ще управлява по-голямо частно богатство отколкото безспорния лидер досега, Швейцария.

Според Wikipedia най-богатата страна в света въз основа на средното (медианата) е Исландия, със средно богатство на глава от възрастното население от близо $380 хил. В топ 5 попадат още Люксембург, Австралия, Белгия и Нова Зеландия. В тази подредба, която обхваща 50 страни, България е на 49-то място със средно нетно богатство от около $21 хил.

Тези средни стойности обаче не означават, че в дадена държава всички са богати, а в друга не. И в богатите, и в бедните държави присъства прослойка хора – от различни сектори на икономиката – които наричаме богати.

Каква е границата, над която хората по света могат да се смятат за богати?

Абстрахирайки се от различната покупателна способност в различните страни, обикновено човек с ликвидни активи над $1 милион се счита от финансовите консултанти за лице с висока нетна стойност на активите (high net worth individual, HNWI). Между $5 до $10 милиона e диапазонът за квалифициране като много богат (very-high net worth individual), a богатство над $30 милиона ви нарежда в категория свръхбогат (ultra-high net worth individual).

Изследване на инвестиционната компания, Charles Schwab сред американците, от друга страна, разкрива по-скромни нагласи: $774 000 долара средно e достатъчна сума за финансов комфорт, а $2.2 милиона – за да се наречеш богат. Инересен факт е, че преди COVID пандемията числото е било по-високо –  $2.6 милиона.

Какъв обаче е профилът на „средния“ милионер? Долната инфографика представя неговата визитка. По света в момента има 56 млн. милионера, които контролират близо половината световно богатство. 88% от милионерите имат висше образование, но само 8% от тях са посещавали престижни частни университети, а 79% не са забогатели благодарения на наследство, а сами са заработили състоянието си.

Къде е България?

Въпреки че според средните стойности страната ни е на 49-то място по богатство, тук също има много богати хора. Според статистиката на БНБ в края на първото тримесечие у нас има 1277 банкови влога на стойност над 1 млн. лв., за обща сума над 3.5 млрд лв. Увеличението на броя на милионерите по този критерий е с 255 за година. Същевременно влоговете на хора със спестявания между 0.5 и 1 млн. лв. са 2633 бр. (със 424 повече за година), общо за 1.8 млрд. лв. Тъй като хората не държат всичките си пари в банка, броят на заможните българи следва да е още по-голям.

Тук трябва да отбележим важен факт - размерът на спестяванията на домакинствата трайно се увеличава през последните години, въпреки пандемията, високата инфлация и забавянето на икономическия растеж.Но с недостатъчни темпове растат инвестициите в акции, фондове и други финансови инструменти, където сме на последните места в Европа. Наред с ниското заплащане на труда, това е една от главните причини за изоставането в богатството на българите спрямо останалите държави. Най-често срещаната инвестиция в България е вложение в банков депозит и имот, което ни лишава от доходността, която могат да предложат капиталовите пазари.

 

„The 1%“

И така кое прави богатите богати? Много хора възприемат да си богат като това да имаш хубава къща, последен модел кола и лятна вила. Но мащабите, с които представителите на клубът топ 1% боравят, далеч не се вместват в тези рамки. Ултрабогатите притежават мащабни дялове от големи корпорации, мултимилионни инвестиционни тръстове и фондации, екзотични острови, луксозни яхти и дори космически кораби.

Има ред причини за сериозната динамика в богатството между този 1% и останалите. Един от основните фактори обаче е големият дял притежание на акции на компании и фондове – 1-ят % най-богати държат над 50% от акциите на всички борсово търгувани и частни компании. Съответно, ръстът на цените на финансовите инструменти през последните десетилетия води до днешния резултат, въпреки всички кризи и рецесии през годините. 

Нека да разгледаме как изглеждасредния портфейл на богатите на база изследването на Capgemini World Wealth Report 2022? Най-големият дял от него (близо 30%) се пада на акциите и дялове от фондове в акции, следва го кешът и негови аналози (24%), 17% от средния портфейл е в облигации, които дават сигурност и са алтернатива на депозитите в настоящата икономическа среда. Имотите идват едва на 4-то място и държат дял от 15%, а на алтернативните инвестиции се падат 14%.

Кой се грижи за парите ви

Много хора смятат, че богатите имат специални места, където държат или управляват парите си, до които останалите нямат достъп. Факт е, че много милионери може да имат повече възможности от средностатистическия инвеститор, но мнозинството държат парите си във вложения, до които всеки инвеститор има достъп. Те използват финансови съветници и специализирани компании, които се грижат за защитата и нарастването на богатството им.

 

УД Карол Капитал  управлява средствата на заможни индивидуални клиенти, фирми, фондации и институции вече над 20 години. Благодарение на тяхното доверие днес управляваме близо 450 млн. лв. и сме партньори над 10 години на една от най-реномираните инвестиционни компании в света – Schroders. Едни от финансовите инструменти, които препоръчваме на нашите клиенти в настоящата несигурна икономическа среда са:

Ако се нуждаете от съвет какви биха били потенциално добрите инвестиционни възможности За вашите цели, можете да се възползвате от безплатна консултация онлайн или в нашия офис като запазите дата и час.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти.Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате.