Една от предпочитаните инвестиции на българите от много години насам е покупката на имот. Причините за това са няколко: от една страна тенденцията на значителното повишение на цените на имотите след Глобалната финансова криза през 2008г, а от друга - схващането, че инвестицията в имот е нискорискова. Голяма роля за този избор играе и българската народопсихология – да притежаваме жилището си и да оставим нещо материално за следващите поколения. Да се гледа на имота като доходна инвестиция, обаче не е само българска черта. Тя се наблюдава по цял свят.

Нашите партньори от глобалния асет мениджмънт гигант Schroders също разглеждат въпроса: Кое е по-добро -  инвестиция в имот или инвестиция в пенсия? До скоро отговорът сред голяма част от запитаните в Обединеното кралство също е „инвестиция в имот“. Но дали това мнение е оправдано и какви са преимуществата и недостатъците на двата типа инвестиции?

Има различни ситуации, в които се решаваме да инвестираме в имот. Нека разгледаме някои от тях:

1. Притежавам по-голяма сума и не бих искал инфлацията да обезцени парите ми

Често инвеститори, които искат да запазят стойността на парите си за в бъдеще, избират инвестицията в имот. В това те виждат решение на проблема как да предпазят парите си от високата инфлация.

Факт е, че цените на жилищата се покачват през последните десетилетия в световен мащаб. Според Schroders имот във Великобритания, който преди 25 години е струвал £100 000, в момента струва около £ 450 000. Подобна е ситуацията и в България. Според данни на homeheed.com, интернет агрегатор, който събира данни за цените на имотите в София, на база реализирани сделки в периода март 2021 г – май 2022 г. цените на жилищата в София са се повишили с над 40%. В същото време по данни на НСИ инфлацията за същия период е 16,6%. Това е доходност, която малко активи биха могли да предложат за този период. От средата на миналата година обаче се забелязва застой и леко понижаване на цените на имотите в страната.

Въпреки че в България все още тази тенденция не е ярко изразена, в последните месеци се отчита спад на цените на имотите в глобален мащаб. Според анкета на Reuters сред анализатори на имотния пазар, проведена в периода от 15 февруари до 8 март, техните очаквания за продължаване на спада на цените на жилищата в света нарастват.

 

Повишаващите се лихвени проценти по ипотечните кредити, след като централните банки покачиха лихвите в битката с инфлацията, е една от основните причини.
 
 

Очаква се пазарите, които са отбелязали най-силен ръст като САЩ, Нова Зеландия, Канада и скандинавските пазари, да бъдат най-силно засегнати. Цените на жилищата в Канада и Нова Зеландия, които започнаха да спадат миналата година, се предвижда да регистрират спад от най-малко 20%, показва проучването. Други пазари, където се очаква сериозно понижение, са тези в Австралия - 16%, Германия - 11.5% и САЩ - 10%.По данни на Евростат през четвъртото тримесечие на 2022 г. цените на жилищата падат в 15 от общо 27 страни в ЕС.В други 10 държави цените все още отбелязват леко увеличени, но доскорошната тенденция на ръст навсякъдесе преобръща.

Както е видно от данните, през четвърто тримесечие на 2022 г. цените на жилищата в България отбелязват минимален ръст от 0,4% спрямо предходнототримесечие. Тук все още не може да се говори за отчетлив спад, но темпът на нарастване е минимален, а страната ни често се повлиява от глобалните и европейски тенденции и анализаторите са предпазливи за прогнозите си за имотния пазар. Ако трябва да обобщим – ако сте купили имот през последното десетилетие, сте успели да запазите парите си от инфлацията и със сигурност сте на добра печалба, но ако обмисляте да го направите в момента, ще поемете сериозен риск.

Покупката на имот от друга страна крие и някои не толкова позитивни аспекти:

  • много допълнителни разходи като данъци и такси за времето, в което го държите или отдавате под наем
  • разходи за първоначален ремонт и периодични освежаващи ремонти
  • ниско-ликвидно вложение, чиято продажба е зависима от настроенията на пазара и понякога се налага да изчакате няколко месеца или години за финализиране на продажбата.

 

На база горния анализ,  нашите партньори от Schroders стигат до заключение в материала си, че вместо в имот, по-добра възможност е инвестицията на глобалните фондови пазари. Ако даден инвеститор, вместо да купи имот в Лондон за 100 000 £ преди 25 години, ги е инвестирал в глобалните пазари на акции, в момента инвестицията му ще бъде на стойност около 631 000£. Това е почти 10% повече, отколкото дори в най-добре представящия се пазар на имоти, Лондон. Освен това, няма значение дали гледате на това в5, 10, 15, 20, 25 или 30-годишен хоризонт. Фондовият пазар винаги би довел до по-голямо увеличение на вашите £100 000 в сравнение с жилищния имот в Обединеното кралство, твърдят анализаторите на Schroders.

Техният извод е валиден не само за Обединеното кралство. Дългосрочната инвестиция на глобалните фондови пазари носи най-добра възвращаемост в исторически план от всички активи. В инвеститорската ситуация, която разглеждаме подходящ инструмент би било Доверителното управление. Добре диверсифицираният портфейл и активното управление от професионални портфолио мениджъри са само малка част от предимствата на услугата Доверително управление, която може да осигури защита срещу инфлацията и добра доходност в дългосрочен период. Допълнителни предимства са високата ликвидност на инвестицията и инвестиционен портфейл, съобразен с личния ви рисков профил.

2. Имам спестявания, които бих искал да предпазя от обезценяване и да увелича

Покупката на имот с инвестиционна цел изисква доста голяма сума. Често инвеститори се решават на тази крачка, притежавайки суми между 10 000 и 30 000 лв., като в огромна степен разчитат на ипотечен кредит, който да изплащат от отдаването под наем на имота например. Това беше разпространена практика в годините около и след COVID пандемията. Новият икономически цикъл, в който се намираме и повишенията на лихвите, правят обаче този инвестиционен подход още по-рисков. В страната ни още не може да се говори за рязко повишение на лихвите по ипотечните кредити, но тенденцията е в тази посока.

Инвеститори, които биха искали да инвестират първоначална сума от порядъка на 10 000 лв. или 20 000 лева, с цел защита от обезценяване и нарастване във времето, могат да се възползват от Готовите стратегии на Карол Капитал. По този начин, инвеститорите не е нужно допълнително да се товарят с кредити, допълнителни разходи и поемане на голям риск, а просто да инвестират вече събрана сума и да я оставят тя да работи за тях. Готовите стратегии се състоят от взаимни фондове и също разчитат на активно управление,като са персонализирани спрямо рисковия профил на всеки инвеститор. А как се справят реални портфейли в различните рискови профили във времето, можете да видите тук.

3. Нямам спестена сума, но искам да започна да спестявам с малки месечни вноски

Хора в подобна ситуация трудно биха могли да купят физически имот, но за тях има подходящо решение, което да им помогне да инвестират дори и с малки суми всеки месец, а след по-дълъг период от време да разчитат на натрупана по-солидна сума. Спестовните планове на Карол Капитал са най-добрият избор за тях. Те предлагат достъпност, добра доходност, ниски такси и ограничен риск, които са предимства на инвестицията на малки вноски.

Знаете ли, че ако започнете да инвестирате регулярно по 300 лв. на месец, след 10 години ще разполагате потенциално с над 50 000 лв., а реално това, което ще сте инвестирали през тези години ще е около 36 000 лв.? Долната графика показва как ще нараства вашата инвестиция във времето.

За да бъде успешна вашата инвестиция, тя трябва да ви доближава до набелязана от вас цел – краткосрочна или дългосрочна. Можете да инвестирате и спестявате, за да си осигурите добър живот след пенсиониране, да запазите богатството си за следващите поколения, за добро образование на децата си или за да стартирате собствен бизнес. Зад всяка от тези цели стои подходяща инвестиция. Вижте повече за това в какво да инвестирате, за да постигнете целите си в материала.

Ако имате нужда от безплатен съвет за нашите инвестиционни възможности, запазете си час с наш финансов консултант.

 

 

 

 

  

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства.Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате.