Инфлацията в България за периода 2000 г. – 2017 г. достигна близо 85% по данни на Евростат.

Кога е подходящото време да започнете да мислите за пенсионирането си? Хората под и около 30 години в страната ни почти не си задават този въпрос. Тези около 40 със сигурност отговарят, че все още им е рано, а има и много хора, за които е въпрос на чест да не мислят за пенсията си, защото това би означавало, че са загубили младежкия си дух.

Истината обаче е различна. В много европейски държави още в училище учат, че трябва да започнат да мислят за пенсията си и да се информират за начините да управляват личните си финанси възможно най-рано. За съжаление този вид обучение е много слабо застъпено в България, а поради спецификите на икономиката и данните за застаряващото население максимата у нас важи с пълна сила. Например, статистиката сочи, че от 2000 до 2017 г. инфлацията в България е близо 85%. Това означава, че ако просто сте спестявали парите си, вместо да ги инвестирате, то те са се обезценили почти наполовина.

В развития свят е обичайно, въпреки основното осигуряване, което гарантира доходи след пенсиониране, всеки човек да инвестира индивидуално с цел не бърза печалба, а осигуряване на приличен доход след работоспособна възраст.

В България съществува следната статистика – средствата, инвестирани дългосрочно в пенсионни фондове и управляващи дружества в страната са малко над 14 млрд. лв., които представляват под 15% от БВП на България. За сравнение, в развитите държави, където хората запазват стандарта си на живот и след пенсиониране, съотношението между инвестирани от домакинствата активи и БВП е над 100%.

Решението е повишаване на финансовата култура и разбиране на ползите от дългосрочни инвестиции, които ще предоставят възможности за осигуряване на достатъчни доходи след работоспособна възраст. Една от тези възможности е Спестовният план, който Карол Капитал Мениджмънт предлага. Той съчетава възможностите за печалба, които представят взаимните фондове с инвестирането на малки регулярни вноски, характерно за спестяването. Резултатът е достъпна за всички инвестиция с дългосрочен хоризонт, която осигурява добър доход при по-нисък риск. Повече за възможностите, които предлага спестовният план можете да научите тук.

И не – ако помислите за пенсията си сега, няма да загубите младежкия си дух, а ще си осигурите възможности да се чувствате млад дори на старини.