Мечтата на почти всеки българин е да притежава имот, дори не само един, един е малко. Много наши сънародници жадуват да станат част от така наречената „рентиерска класа“ - хората, които живеят от събиране на наеми. Други пък просто фанатично вярват, че най-добрата инвестиция са имотите (макар да не са доказали това с цифри). Проблемът и за двата типа хора по-горе обаче е, че всяка една инвестиция в имот изисква десетки, понякога дори стотици хиляди левове. А какво да правят тези, които искат да инвестират в недвижими имоти, но не разполагат все още с 100,000-150,000 хиляди лева?

За изненада на някои от вас, финансовият свят е разрешил този въпрос. Всеки българин в момента може да инвестира както в имоти в България, така и в цял свят, стига да има желание и няколко хиляди лева спестявания. Всъщност, вариантите да направи това са няколко:

Вариант 1

Можем да си закупим дялове на взаимен фонд, който инвестира в глобални компании за недвижими имоти. Тези компании генерират по-голямата част от своите приходи от дейности, свързани с инвестиции в недвижими имоти. По този начин можем да се възползваме от движението на цените на имотите в световен мащаб. Пример за такъв фонд е, например, фондът на нашите партньори от Schroders - Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged. Минималната сума за инвестиране във подобни фондове, инвестиращи в недвижими имоти от цял свят, е близо 2,000 лева.

Вариант 2

Можем да си закупим дялове и на борсово търгуван фонд, който е с фокус върху глобални компании за недвижими имоти. За да инвестираме в подобен род фондове обаче, трябва да имаме близо 10,000 лева, за да си открием сметка при инвестиционен посредник за борсова търговия в цял свят. Пример за такъв борсово търгуван фонд е SPDR® Dow Jones® Global Real Estate ETF.

Вариант 3

Можем да си закупим акции на българско публично дружество, което инвестира в имоти. Най-голямото такова в страната – Адванс Терафонд АДСИЦ – е с фокус върху инвестиции в първокласна земеделска земя в страната. 400-500 лева ще са достатъчни, за да сключите ефективна от гледна точка на разходи сделка с акции на такова дружество в България.

Вариант 4

Можем да закупим взаимен фонд, който инвестира във всички класове активи от цял свят (както глобални компании за недвижими имоти, така и финансови/технологични/други компании, злато, петрол, суровини, облигации, валути). Пример за такава възможност е спестовен план на Карол Капитал, който създадохме с колеги специално за хора, които желаят да инвестират с малки суми от 100-200 лева на месец.

За да научите повече за това как да постигнете финансовите си цели и да управлявате по-добре личните си финанси, запишете се за образователeн уебинар на Карол Капитал Мениджмънт.