Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Доверително Управление

Съхранете и увеличете богатството си

С индивидуален портфейл, изготвен и активно управляван от наш специалист,
съобразно вашите инвестиционни цели, лични нужди и планове за бъдещето.

 

Доверете се на опитен партньор за помощ с отговорностите, идващи с по-голямото богатство.

Ние сме с вас по пътя към постигането на успешно и спокойно бъдеще за вашето семейство.

Осигурете си спокойствие и повече свободно време за
любимите занимания и хора като се доверите на нас.

Ние ценим вашата индивидуалност и ще
ви предложим най-подходящите решения за запазване и увеличаване на богатството ви. 

 Как ще ви помогнем ние?

Често задавани въпроси

 1. За кого е подходяща услугата доверително управление?

  За хора, които нямат времето и желанието да следят капиталовите пазари и предпочитат спестяванията им да се управляват от професионален екип.

 2. Каква е минималната сума?

  50 000 лв.

 3. В какво се инвестира в доверително управление?

  Портфейлът по доверително управление включва разнообразни активи (взаимни фондове, акции, ETF), подбрани според рисковия профил.

 4. Какви са таксите?

  Таксите са: 1). Такса управление и 2). Такса от положителния резултат от управлението на портфейла. Двете такси зависят от рисковия профил на клиента.

 5. В каква валута мога да инвестирам?

  Договора за доверително упрaвление може да бъде в лева, евро или щатски долари.

 6. Мога ли да поставям ограничения или да правя препоръки относно инвестициите?

  Можете да поставите изрични изисквания, ограничения и предпочитания за структурата на портфейла при сключването на договора.

 7. Мога ли да довнасям и тегля суми от портфейла си?

  Да, можете.

 8. Как ще следя портфейла си?

  В началото на всеки месец ще получавате подробна справка за представянето на портфейла през предходния месец.

 9. Какви са стъпките, за да стана клиент по доверително управление?

  - определяне на инвеститорски профил чрез специално създадена анкета и среща с портфейлен мениджър
  - сключване на договор за доверително управление според профила на клиента и неговите инвестиционни - ограничения, изисквания и др.
  - структуриране на портфейл
  - месечна отчетност

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори, съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на инвестираните средства. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и основния информационен документ на съответния фонд и/или с приложимите документи за други инвестиционни услуги.