С услугата доверително управление вие можете да се възползвате от опита на асет мениджмънт компания, която инвестира спестяванията ви от ваше име и управлява специализиран портфейл, базиран на подходящата за вас или избраната от вас инвестиционна стратегия. Независимо дали искате да инвестирате в акции, облигации или комбинация от ценни книжа, консултантите на асет мениджмънт компанията ще ви помогнат да намерите точните инвестиционни продукти от цял свят, както и ще управляват портфейла ви ежедневно, за да получите необходимото ниво на диверсификация или концентрация на активи.

Кои са обаче 7-те основните неща, които трябва да имате предвид, преди да станете клиент на услугата доверително управление, и как да изберете асет мениджмънт компания, която предлага такива услуги?

1. Асет мениджмънт компанията трябва да има непоклатим авторитет през годините. Консултантите в една стабилна асет мениджмънт компания ще се постараят да се запознаят в дълбочина както с вашата ситуация и всичко което се отнася до финансовото ви състояние, така и със самите вас в чисто човешки план, за да могат да управляват средствата ви, спрямо вашите нагласи, очаквания и желания. За да се постигне най-добрият възможен резултат по отношение на спестяванията ви, от ваша страна ще трябва да споделите лична информация за вас, вашето семейство и личните ви финанси. За да се чувствате комфортно, когато говорите на тези теми, първо се уверете, че асет мениджмънт компанията има безупречен имидж. Освен това, голяма компания с опит през годините притежава ресурса да се справи по-добре от малката компания или отделната личност, когато става въпрос за вземане на качествени решения.

2. Асет мениджмънт компанията трябва да ви предостави справка за възвръщаемостта от инвестициите по услугата доверително управление. Макар сериозните асет мениджмънт компании да следват строги политики, когато се отнася до информация около клиентите им, те могат да споделят с вас какви са резултатите които постигат текущо, както и какви са били резултатите, които са постигнали през последните няколко години. Тази информация ще ви е изключително полезна за формирането на очаквания от ползването на конкретни инвестиционни услуги.

3. Асет мениджмънт компанията трябва да има олекотен ценови модел по услугата доверително управление. Ако основната част от комисионите се базира на инвестиционни резултати, то асет мениджмънт компанията има интерес към това вие да печелите повече. Ако обаче е необходимо да заплащате множество други такси за всички направени инвестиции, които нямат пряка връзка с резултатите, то тогава сравнете и потърсете други възможности.

4. Асет мениджмънт компанията трябва да разполага с инвестиционни консултанти със солиден опит. Опитът на експертите в асет мениджмънт компаниите е от ключово значение. Вашият инвестиционен консултант трябва да е наясно как да реагира на различните пазарни възможности. Експерти с кариера, преминала през различни бизнес цикли – икономически растеж и финансови кризи - ще могат да ви предоставят начини за справяне с различни финансови ситуации в бъдещето, включително да сте добре подготвени за неочакваните такива.

5. Асет мениджмънт компанията трябва да следва индивидуален подход към клиентите си. Когато се свържете с асет мениджмънт компанията чрез телефонно обаждане или поискате да отидете до офиса за среща на живо, вие трябва да можете да говорите директно с вашия личен консултант, а не с друг експерт, който няма никаква представа относно вашето конкретно финансово състояние. 

6. Асет мениджмънт компанията трябва да има достъп до всички инструменти, от които може да има нужда. Вие искате да максимизирате потенциалните си печалби с инструментите, които ще ползвате в близко бъдеще като клиент, но също така се уверете, че пред вас да стои и голяма палитра от възможности за бъдещи инвестиции в цял свят и в различни класове активи. Консултантите трябва да ви дадат достъп до наистина разнообразна и голяма база от инструменти, за да сте уверени, че не получавате посредствени инвестиционни решения пред спестяванията си, заради лимитирани ресурси на асет мениджмънт компанията. 

7. Асет мениджмънт компанията трябва да е отдадена към клиента. Попитайте консултанта дали е готов да инвестира от ваше име със сериозността, с която би се отнесъл към собствените си спестявания и тези на своите най-близки.

Ако имате интерес към по-доброто управление на парите ви разгледайте услугата Доверително управление в Карол Капитал Мениджмънт.