Адванс Възможности в Нова Европа

Описание

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира в акции на компании от Централна и Източна Европа, преимуществено в Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план.

Инвестиционна стратегия

Стратегията на фонда се състои в избор на отделни акции (stock-picking) на компании от региона на Централна и Източна Европа – основно от Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Допускат се и инвестиции в австрийски компании, чиито приходи са в значителна степен генерирани в региона. Фондът се стреми активно да участва в IPO сделки в региона, като се допуска участие в IPO-та и извън горепосочените пазари. В случай на инвестиции в първични публични предлагания извън тези пазари, се прилага краткосрочен инвестиционен хоризонт. Фондът инвестира и в акции на компании от Централна и Източна Европа, които са листват на чужди борси, както и в частни компании, които планират да придобият публичен статут в бъдеще (pre-IPO сделки).

НСА на дял 23.05.2018

Повече

Актуален портфейл на фонда

Повече

Профил на риска и доходността

Повече  

За фонда Цени към 23.05.2018 Доходност Разходи и комисионни
Тип фонд: Отворен UCITS НСА/дял: 1,0028 1 месец: -2.10% покупка - виж схемата
Фокус: Централна и Източна Европа / акции до 50 000 евро: 1,0178 6 месеца: -4.07% обратно изкупуване: 0%
Страна на регистрация: България от 50 000.01 до 250 000 евро: 1,0128 1 г.: -0.66% такса за управление: 1.5%
ISIN: BG9000023077 от 250 000.01 до 500 000 евро: 1,0078 Oт началото на годината: -4.41%  
Валута: EUR над 500 000 евро: 1,0028 3 г.: 14.57%  
Дата на публично предлагане: 23.11.2007 г. Цена на обратно изкупуване: 1,0028 Oт начало на публично предлагане: 0.28%  
Минимална инвестиция: 1 дял Размер на фонда: 4 151 835,17 Стандартно отклонение*: N/A  

Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.

Предупреждение за риска

Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.

Портфейлен мениджър

Адванс Възможности в Нова Европа Ви дава възможност да се възползвате от потенциала на новите страни членки на ЕС, съчетаващи атрактивността на развиващите се пазари със сравнително по-напреднал стадий на развитие на борсите им.

 

Надя Неделчева, CFA

Портфейлен мениджър на ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа”

Прочетете повече

Видео

Във видеото ще научите какви са целите, стратегията и модела на фонда.

 
 

Вижте всички видеа