През последните месеци станахме свидетели на резки движения на капиталовите пазари. В такива ситуации на несигурни времена като сегашните всъщност си даваме сметка, че гъвкавостта на инвестиционната ни стратегия е едно от най-важните неща и от първостепенно значение за доброто представяне на спестяванията ни.

Всъщност има инвестиционни възможности, които могат да ни осигурят определена степен на защита, ако смятаме, че времената са несигурни, и най-популярните са две.

Едната е добре познатата стратегия за осредняване на покупната стойност чрез равни месечни вноски. 

Ако обаче вече имаме спестявания зад гърба си и се притесняваме от резки краткосрочни изменения в цената на активите, които притежаваме, има ли подходяща стратегия за този случай?

Всъщност се оказва, че има и в инвестиционния бранш в световен мащаб тези стратегии са известни като неутрални спрямо капиталовите пазари стратегии. Фондовете, които се управляват неутрално спрямо пазарите, се стремят едновременно да се възползват както от увеличаването, така и от намаляването на цените на активите в световен мащаб. Подобен род фондове всъщност се стремят да се възползват от инвестиционните възможности, създадени от колебания в икономическата активност. Инвестирането става въз основа както на негативните, така и на позитивните перспективи пред отделни компании. Като целта, разбира се, е генериране възвръщаемост, която е независима от движенията на пазара като цяло.

Ако ви интересува конкретен фонд, който следва подобна стратегия или просто искате да получите повече информация по темата - свържете с нас.