Според инструмента на Google - AdWords Keyword Planner - за периода 06.2014 - 05.2015 сме търсили отговор от интернет търсачката относно различни въпроси пред нашите спестявания:

  • близо 6,000 пъти е зададен въпроса "Къде да инвестирам?"
  • близо 5,000 пъти е зададен въпроса "В какво да инвестирам?"
  • близо 5,000 пъти българи са търсили отговор на въпроса "В какво да инвестирам парите си?"
  • близо 5,000 пъти сме попитали "Как да инвестирам?"
  • близо 4,000 пъти сме попитали "Къде да инвестирам парите си?"
  • близо 4,000 пъти е зададен въпроса "Как да инвестирам парите си?";

И вероятно още много на брой пъти са задавани и други подобни въпроси;

Учители, лекари, инженери, програмисти, юристи и други професионалисти, които изграждат кариера, които работят свободна професия или дори тези, които имат собствен бизнес, желаят да намерят отговор на този въпрос:

От какви продукти и услуги имаме нужда, за да подсигурим своето по-добро финансово бъдеще, за да осъществим различни цели като жилище, образование, ранно пенсиониране, натрупване на капитал във времето или увеличаване стойността на спестяванията над инфлацията?

Този въпрос обаче може да има различни отговори. Спестяванията на всекиго трябва да бъдат инвестирани индивидуално, спрямо това дали целите му са краткосрочни или дългосрочни, спрямо толерантността му към рискове (дали е агресивен или, напротив, не е склонен да поема голям риск).

Но при всички положения, няма как да очакваме солидна доходност от нашите спестявания, ако не сме склонни да поемаме какъвто и да е риск. По данни на БНБ, средната лихва по депозитите към 03.2015 вече падна под 2% - в размер на едва 1.86% в страната. Нещо повече - очакванията са тази тенденция на ниски лихви да се запази през следващите години за много от държавите на Стария континент - включително и за България.

Изхождайки от тази гледна точка, високата възвръщаемост е постижима чрез инвестиции в частен бизнес или чрез по-популярното решение за хората, които не са толкова предприемчиви, а именно - инвестиране в активи (като акции, облигации, имоти, злато и други), които доказано дългосрочно са побеждавали инфлацията.

Най-лесният начин да намерим подходящо решение пред спестяванията си и да сформираме инвестиционен портфейл по начина, по който го правят големите банки и институции, но без да е необходимо сами да се образоваме в дълбочина на тема инвестиции, е да се възползваме от възможностите, които ни предоставя асет мениджмънт индустрията.

Консултантските услуги, свързани с управлението на финансови активи, са изключително популярни в по-богатите и развити държави. Инвестиционните продукти и услуги набират все по-голяма популярност и у нас през последните години, като само за периода 2013-2014 г. клиенти на нашето управляващо дружество Карол Капитал Мениджмънт инвестираха над BGN 130 млн. спестявания във фондовете на партньорите ни, управляващи над EUR 300 млрд. - Schroders (UK).

Това, което всъщност правят инвестиционните консултанти е да намерят кое е най-подходящото инвестиционно решение пред клиентските активи, спрямо нагласите, желанията и възможностите на последните. Спестяванията на всекиго могат да се управляват индивидуално или, ако сумите са по-малки, да се инвестират колективно във фондове, управлявани от професионалисти.

Може би много от вас вътрешно се питат какви са реалистичните доходности, за които можем да се борим чрез поемане на премерен риск в инвестирането? За да намерите отговор и на този въпрос, силно ви препоръчвам да прочетете тази статия във връзка с историческата възвръщаемост от различните дългосрочно побеждаващи инфлацията активи.

Услугите на управляващите дружества и инвестиционните консултанти не са гарантирани до определен размер (както при депозитите до EUR 100,000 в България, например). Въпреки това, инвестиционните услуги са изключително популярни сред домакинставата в западните страни. В САЩ, например, едва 14% от спестяванията на домакинствата се насочват към депозити по данни на ОЕЦД към 2012 година. Защо това е така? Гаранция не съществува, но въпреки това хората инвестират много голяма част от спестявания си. Нещо повече - правят го до своето пенсиониране. Отговорът на този въпрос е сравнително прост и се крие зад още една интересна и полезна образователна статия. Прочетете я, за да разберете колко силен е ефекта на дългосрочното инвестиране в ценни книжа, въпреки рисковете.

Компаниите, управляващи активи, всъщност, са изключително фокусирани именно върху реализирането на финансовите цели на клиентите в дългосрочен план. Разходите, които заплащаме за ползване на инвестиционни услуги, са в голямата си степен фиксирани като процент. При така изграден бизнес модел, единствено доверието, дългосрочното партньорство, взаимният интерес и отговарянето на очакванията на клиентите могат да спомогнат за развитието на дадена компания във времето. Затова, ако нямате познание в какво да инвестирате, но имате желание да го направите, може би най-лесния начин да формирате инвестиционен портфейл е да ползвате услугите на инвестиционен консултант от някоя от водещите асет менижмънт компании в страната.

С оглед на остаряването на коментираните данни, са реализирани актуализации и корекции на тази статия към датата 23.06.2015г. 

Ако искате да научите повече за по-доброто управление на личните финанси, препръчваме ви да се регистрирате за нашия безплатен уебинар "Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от времето си?"