Една от основните задачи на всички колеги, работещи в Карол Капитал Мениджмънт, е да работим за повишаване на финансовата грамотност на българите. Това е целта на всички безплатни уебинари, които ние организираме. Знаем, че от всеки индивидуален инвеститор зависи да подсигури финансово бъдещето си след приключване на активния му живот. На всички нас е известно, че държавните пенсии няма да ни осигурят същото качество на живот, както когато работим активно. Това е още по-валидно за България.

Ето няколко факта, на които всеки трябва да обърне внимание:

 • Средната пенсия днес е 412 лв. при средна месечна издръжка от 618 лв.
 • Коефициентът на заместване е само 40%, т.е. пенсията средно покрива едва 40% от доходите в активния ни период (за сравнение в Западна Европа, този коефициент обиновено е около 70%)
 • Недостигът в НОИ и в момента е около 50%, а демографските тенденции са преобладаващо негативни.
 • Демографски тенденции - към 2050 г:
  • Ще сме 5 млн. души при 7 млн сега
  • Средната възраст ще е 50 години при 41 години сега
  • Етническата структура на населението ще е различна
  • 1 работещ ще трябва да издържа 1.5 пенсионери при 0.8 днес
 • Пенсиите от втория стълб (частните пенсионни фондове) едва успяват да бият инфлацията (0.11% средногодишна реална доходност) поради редица ограничения в инвестиционните им стратегии. Освен това, те все още представляват твърде малък процент от общата пенсия.

Затова ние в Карол се стараем да предложим работещи варианти, достъпни за всеки индивидуален инвеститор. Такъв е спестовният план, който предлагаме, в който с малки регулярни месечни вноски, всеки би могъл да осигури финансово живота си след пенсия.

Интересно е да видим сравнение как разсъждават пенсионерите в световен мащаб за възможностите на държавите да им осигурят висок стандарт на живот след приключване на активната им кариера. Редовното годишно проучване на нашите партньори от глобалния асет мениджмънт гигант Schroders ни дава нов поглед.

Фокусът на пенсионерите върху закупуването на луксозни стоки като пътешествия или нови автомобили рязко се срива през последните три години, установи Schroders’ Global Investor Study 2020. Проучването е направено онлайн през Април 2020 г. и обхваща повече от 23 000 човека, които инвестират в 32 локации по света, като са обхванати страни в Азия, Америка, Европа и други региони. Проучването таргетира хора, които ще инвестират поне 10 000 евро (или еквивалента им в друга валута) през следващите 12 месеца и които са направили промени в своите инвестиции през последните 10 години.

Това проучване разкрива, че само 7% от пенсионерите ще дадат приоритет на луксозните артикули в сравнение с 24% през 2017 г. Вместо това 21% от пенсионерите в световен мащаб биха инвестирали разполагаемия си доход обратно в пенсионните си спестявания, значително повече от 5% преди три години. Още 26% от пенсионерите биха инвестирали в друг тип инвестиционен инструмент, като акции, облигации или стоки.

Този нов фокус върху укрепването на съществуващите пенсионни фондове може би е отразен от 41% от инвеститорите, изразяващи опасения, че доходът им от пенсиониране няма да бъде достатъчен. Това опасение се забелязва, въпреки че средните им очаквания за възвръщаемост през следващите 12 месеца са 8,8%. Инвеститорите в Белгия, Тайван и Япония са най-притеснени, че доходите им при пенсиониране няма да бъдат достатъчни.

Хора, които са притеснени, че спестяванията им няма да са достатъчни за пенсия по възрасти

 

Милениали (18 – 37 години)

39%

Поколение Х (38 – 50 години)

41%

Бейби бумъри (51 – 70 години)

43%

По-възрастни (71+ години)

47%

Инвеститорите от Русия, Чили и Канада са най-малко загрижени, че спестяванията им не са достатъчни.

Всъщност 41% от хората, които не са пенсионери, очакват да работят по същия или дори увеличен брой часове на седмица когато се пенсионират. Много инвеститори посочват, че постоянната промяна на правилата около пенсионирането им от страна на правителствата пречи на изграждането на ясна стратегия и цел за техните спестявания. В това направление инвеститорите в Тайланд, Австрия и Китай са най-разочаровани.

Положителното е, че пенсионните спестявания на хората като процент от доходите им продължават да са стабилни на ниво от 15,2%. Причината за това е, че 55% от хората в световен мащаб смятат, че само доходите, които осигуряват държавите след пенсиониране няма да са достатъчни, за да запазят стандарта си на живот. Инвеститорите от Америка спестяват най-много - 16,8% в сравнение с тези в Европа, където средния процент е 13,8%. Тук отново България заема притеснително място в статистиките, като процентът спестявания, който българските инвеститори заделят е едва 5%.

Среден процент на спестяванията за пенсия от доходите по региони

 

Европа

13,8%

Азия

16,1%

Америка

16,8%

Останалите

15%

Притеснителен е фактът, че 38% от участниците в проучването, заявяват, че не са напълно сигурни какви са инвестиционните възможности за техните пенсионни спестявания. Всъщност онези, които се класират като „експертни“ или „напреднали“ инвеститори, са по-склонни да се чувстват по този начин (41%), отколкото техните „междинни“ (35%) и „начинаещи“ (39%) колеги.

Рупърт Ръкър, управляващ звеното за инвестиционни решения за спестявания в Schroders, коментира, че геополитическата несигурност в последната една година разбираемо се отразява на нагласите на пенсионерите и те се въздържат от скъпи покупки.

Според Каролина Минио-Палуело, глобален ръководител на спестовни продукти в Schroders, една от важните роли на инвестиционните мениджъри е да популяризират устойчивите продукти, които да помогнат на инвеститорите да натрупат необходимият им доход за осигуряване на годините след пенсионирането.

Ако материалът Ви е заинтригувал, можете да научите повече за това как да си осигурите висок стандарт на живот след пенсионирането си от нашия уебинар тук.