Ако сте си задавали въпроса, как да инвестирате в акции, така че да получавате регулярна доходност от инвестицията си, то в следващите няколко реда ще ви представим една добра възможност за това.

Нека първо накратко да обобщим най-разпространените форми на инвестиционна възвръщаемост на капиталовите пазари, които могат да бъдат:

  • под формата на лихвени плащания
  • капиталови печалби от нарастване на цените и
  • парични потоци от дивиденти.

Именно последната форма е тази, която ни дава от една страна регулярна доходност заради дивидентите, а от други е и възможност за реализиране на капиталова печалба.

Какво всъщност представлява диведента?

Дивидентът е пaрично плащане към акционерите на дадена компания, което може да бъде веднъж, два или четири пъти годишно. Решението за размера на дивидента се взима от Общото събрание на акционерите (ОСА) на компаниите и в общия случай представлява определен процент от печалбата на компанията за съответния период.

Защо да предпочетем компании, които изплащат диведенти?

Инвестирането в компании, които раздават дивиденти е много често използвана стратегия от инвеститорите на капиталовите пазари. За разлика от капиталовите печалби, където трябва да продадем акциите, които притежаваме, за да получим реална печалба, то при дивидентните компании ние си осигуряваме един регулярен доход, през целия период в който притежаваме акциите.

Друго голямо предимство за компаниите които разпределят дивиденти е, че те обикновено са зрели, стабилни и доминиращи в своята ниша компании, с ниско ниво на дълг. Разделянето на печалбите на компаниите с всички акционери, допълнително се приема от инвеститорите за добър сигнал по отношение на тяхното корпоративно управление. Този позитивен сентимент помага цената на акциите на компании с редовни дивиденти да е по-стабилна дори в периоди на спадове.

През годините дивидентната доходност е варирала значително, простирайки си от средно 4-6% през 80-те годни, до 1-2% в момента.

Стратегии за инвестиране в диведентни компании

Има редица стратегии за инвестиране на базата на компании, раздаващи дивиденти. Най-известаната стратегия е "Кучетата на Дау", при която инвеститорите всяка година подбират 10-те компании с най-висока дивидентна доходност от DJI (Dow Jones Industrial index) и инвестират в тях. Въпреки че могат да са доста печеливши, този вид стратегии изискват по-активно управление от страна на инвеститорите.

За начинаещи или инвеститори, които не искат/нямат време да следят редовно пазарите изключително добър вариант за прилагането на тази стратегия може да бъде фондът на Schroders – Schroder ISF Global Dividend Maximiser, който по проспект предлага регулярна дивидентна доходност от 7% годишно, изплащана на 4 пъти в годината.

Стратегията на този фонд се стреми да постига 3-3.5 % доходност от платените дивиденти на компании, в които инвестира, а останалите 3.5-4% ги постига като продава call опции (за ръст на притежаваните от него акции). Следвайки тази стратегия фондът успява да постига заложената доходност дори в среда на ниски лихви и ниска дивидентна доходност, каквато в момента е ситуацията.

Компаниите, в които инвестира са основно зрели, добре позиционирани компании – така наречените "акции със стойност", които не са толкова волатилни в своето представяне. Именно тези компании попаднаха във фокуса на инвеститорите през последните месеци, като доходността на фонда от началото на годината е 15.4%, а за година назад 38.3%

Освен глобалния фонд, Schroders предлагат аналогични алтернативи за европейския и азиатския пазари, ако имате предпочитания към даден конкретен регион:

Кога фондът се представя добре?

Определено момент като този, когато потенциалът за ръст пред пазара вече не е толкова висок и се очаква през следващите години постепенно повишаване на лихвените нива от централните банки е периодът, в който този фонд би трябвало да се представя добре. Експозицията му е към компании, представители на т.н стара икономика – предимно стабилни компании, с добро корпоративно управление.

Има ли по-нискорисков вариант за регулярни доходи?

Инвестициите в акции винаги носят извесно ниво на риск и ако сте по-консервативни откъм риск, може да е по-подходящ вариант да изберете фонд в облигации. От фондовете на Schroders, подходящ фонд, който изплаща регулярно доходи на своите инвеститори е Schroder ISF Global Credit Income. Фондът инвестира в ценни книжа с фиксиран доход (облигации), като разпределя годишен дивидент в рамките на 3% в евро или 4.75% в долари.

Ако имате интерес да получавате регулярна доходност в сегашната среда на отрицателни лихви, не се колебайте да ни потърсите, за да подберем заедно най-подходящата алтернатива за Вашите спестявания!

 

Свържете се с нас

 

------------------------------------------

*Тази публикация е с информативна цел и не представлява препоръка или оферта за инвестиция. Предупреждение за риска: Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.