*Актуализиран на 3.11.2022 г.

Ако сте си задавали въпроса, как да инвестирате в акции, така че да получавате регулярна доходност от инвестицията си, то в следващите няколко реда ще ви представим една добра възможност за това.

Нека първо накратко да обобщим най-разпространените форми на печалба от капиталовите пазари:

  • лихвени плащания;
  • печалби от нарастване на цените;
  • дивиденти.

Именно дивидентитени дават от една страна регулярна доходност, а от друга е и възможност за реализиране на капиталова печалба.

Какво всъщност представлява дивидента?

Дивидентът е пaрично плащане към акционерите на дадена компания, което може да бъде веднъж, два или четири пъти годишно. Решението за размера на дивидента се взима от Общото събрание на акционерите (ОСА) на компаниите и в общия случай представлява определен процент от печалбата на компанията за съответния период.

Защо да предпочетем компании, които изплащат дивиденти?

Инвестирането в компании, които раздават дивиденти е много често използвана стратегия от инвеститорите на капиталовите пазари. За разлика от капиталовите печалби, където трябва да продадем акциите, които притежаваме, за да получим реална печалба, то при дивидентните компании ние си осигуряваме регулярен доход, през целия период в който притежаваме акциите.

Друго голямо предимство за компаниите които разпределят дивиденти е, че те обикновено са зрели, стабилни и доминиращи в своята ниша компании, с ниско ниво на дълг. Разделянето на печалбите на компаниите с всички акционери, допълнително се приема от инвеститорите за добър сигнал по отношение на тяхното корпоративно управление. Този позитивен сентимент помага цената на акциите на компании с редовни дивиденти да е по-стабилна дори в периоди на спадове.

През годините дивидентната доходност е варирала значително, простирайки си от средно 4-6% през 80-те годни, до 1-2% в момента.

Стратегии за инвестиране в акции с дивиденти

Има редица стратегии за инвестиране в акции с дивиденти. Най-известната стратегия е "Кучетата на Дау", при която инвеститорите всяка година подбират 10-те компании с най-висока дивидентна доходност от DJI (Dow Jones Industrial index) и инвестират в тях. Въпреки че могат да са доста печеливши, този вид стратегии изискват по-активно управление от страна на инвеститорите.

За начинаещи или инвеститори, които нямат време да следят редовно пазарите изключително добър вариант за прилагането на тази стратегия може да бъде фондът на Schroders – Schroder ISF Global Dividend Maximiser, който предлага регулярна доходност от дивиденти от 7% годишно, изплащана на 4 пъти в годината.

Стратегията на този фонд се стреми да постига 3-3.5 % доходност от платените дивиденти на компании, в които инвестира, а останалите 3.5-4% ги постига като продава call опции (за ръст на притежаваните от него акции). Следвайки тази стратегия фондът успява да постига заложената доходност дори в среда на ниски лихви и ниска дивидентна доходност. 

От началото на годината ISF Global Dividend Maximiser (EUR Hedged) се представя доста по-добре от широкият пазар и спадът му е 16.7 % при над 22 % за пазара. Дивидентните компании попаднаха във фокуса на инвеститорите през последната година и половина, като заедно с икономическата среда това провокира по-голям интерес към този вид компании.

 Основни предимства на инвестицията във взаимен фонд, който предлага регулярна доходност от дивиденти:
  • Получавате регулярна доходност от дивиденти 1,2 или 4 пъти в годината
  • Дивидентите не се облагат с печалби
  • Миксът от акциите в тези фондове е насочен към стабилни компании
  • Не губите време и усилия, за да следите капиталовите пазари
 


Освен глобалния фонд, Schroders предлагат аналогични алтернативи за европейския и азиатския пазари, ако имате предпочитания към даден конкретен регион:

Има ли по-нискорисков вариант за регулярни доходи?

Инвестициите в акции винаги носят извесно ниво на риск и ако сте по-консервативни откъм риск, може да е по-подходящ вариант да изберете фонд в облигации. От фондовете на Schroders, подходящ фонд, който изплаща регулярно доходи на своите инвеститори е Schroder ISF Global Credit Income. Фондът инвестира в ценни книжа с фиксиран доход (облигации), като разпределя годишен дивидент в рамките на 3% в евро или 4.75% в долари.

Ако имате интерес да получавате регулярна доходност в сегашната среда на минимални лихви и висока инфлация, не се колебайте да ни потърсите, за да подберем заедно най-подходящата алтернатива за Вашите спестявания!

 

Свържете се с нас

 

 

 

------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля, прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.