Ако четете този текст, вие сте от хората, които са приели, че е важно да имате личен финансов план и да инвестирате парите си. Финасовият план на всеки човек гони определена цел – да спестите пари за пътешествие до желана от вас дестинация, да осигурите добро образование на децата си,да имате достъчно, за да живеете добре след пенсионирането ви и други.

За да не остане вашата цел само пожелание,  добре е в началото да си отговорите на няколко въпроса и да си съставите план:

  1. Колко средства ми трябват, за да постигна целта си?
  2. Каква е моята първоначална вноска?
  3. Колко време ми е необходимо, за да постигна целта си?
  4. Колко средства на месец мога да отделям за инвестиране?
  5. В какво да инвестирам?

За да проявите постоянство в преследване на целта ви, е добре да я визуализирате, да знаете колко точно средства бихте искали да имате. След като определите сумата, която можете да инвестирате първоначално, ще можете да разберете колко време ви е необходимо, за да постигнете целта си, трябва ли да инвестирате допълнителни средства и кой е подходящият финансов инструмент т.е. каква целева годишна доходност търсите.

Правилото на числото 72

Нека да разгледаме следната ситуация – Вие искате да направите основен ремонт на апартамента си и сте изчислили, че за целта са ви необходими 30 000 лв. В момента  имате 15 000 лв. Колко време ще ви е необходимо да инвестирате, за да удвоят парите си?

Правилото на числото 72 е практическо правило, което помага да определите приблизително колко време може да отнеме парите ви да се удвоят.

 

72/процент възвращаемост на годишна база = брой години за удвояване на парите

 

Ако държите парите си на депозит, където в България лихвите все още са минимални, то примерно с 1% годишна възвращаемост ще чакате: 72/1 = 72 години. Колкото по-бързо искате да удвоите парите си, толкова по-висока целева доходност от инвестицията си трябва да търсите. Винаги имайте предвид обаче, че по-високата целева доходност означава и по-голям риск.

За инвеститори, които са готови да обмислят инвестиции, които са по-рискови, но предлагащи и по-висока очаквана възвращаемост, очакваното време за удвояване ще се съкрати значително. Обикновено това са инвестиции в акции - финансовият актив, който исторически доказано е донесъл най-добра възвращаемост на средствата на инвеститорите.

За да съкратят времето, в което ще могат да удвоят парите си Иван и съпругата му могат да изберат инвестиция в Готова балансирана стратегия от Карол Капитал, която дава средна годишна доходност от 5,14 % (за последните 10г.). Тази стратегия залага на портфейл, в който 50% от средствата са инвестиции в акции на стабилни глобални компании, 10% в суровини и 40% в инструменти с фиксирана доходност, каквито са държавните ценни книжа и различни видове облигации.

Трябва да имате предвид, че правилото на числото 72 не е прогноза и не отчита странични влияния като процент на инфлация, но е удобен начин, за да си съставите груб план за постигане на личните ви финансови цели, който ще ви помогне да ги преследвате с постоянство.

Регулярни инвестиции на вноски

Дали да добавя регулярни вноски към първоначалното си вложение е решение на всеки инвеститор, но е препоръчван вариант от експертите, особено в случаите, когато инвеститорът не може да отдели първоначално по-висока сума. Ако разгледаме случая на Мария, която би искала да отиде на пътешествие в Азия и за да обиколи страните, които си е набелязала са й необходими 12 хил. лв. а В момента тя може да инвестира 2 000 лв., и в такъв случай регулярната инвестиция на вноски е задължителна за постигане на целта, защото удвояването на първоначалната сума (2000лв.) не е достатъчно, за да може да осъществи пътешествието си. За нея е добре да избере Инвестиционен план с регулярни месечни вноски след първоначалната си инвестиция.

Този вариант на инвестиция е и най-подходящ при дългосрочни цели като допълнителни средства след пенсия или добро образование за децата ни. Можете да инвестирате в Инвестиционен план, без да правите по-висока първоначална вноска, а само да определите сумата, която ще отделяте всеки месец (минималната месечна в Карол Капитал е само 100лв). За да изчислите по-лесно по колко и за какво време трябва да правите вноски, за да постигнете набелязаната от вас сума, можете да използвате калкулаторите в сайта ни.

Ако имате допълнителни въпроси към продуктите ни или имате нужда от помощ за определяне на подходящият за вас инвестиционен план, свържете се с нашите финансови консултанти за безплатна консултация.

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.