Дългосрочната перспектива пред този сектор остава силно положителна, а краткосрочните турболенции са възможност за инвеститорите.

Настоящият инфлационен натиск върху глобалните пазари на акции, оказва влияние върху акциите на компаниите от енергийния преход, като много от неговите подсектори са точно в окото на бурята. Ограничаването на глобалните вериги за доставки, нарастващите разходи за суровини, опасенията около състоянието на икономическото възстановяване и заплахата от повишаване на лихвените проценти създадоха изключително предизвикателна обстановка за всички индустрии, а определени сектори в енергийния преход са дори по-уязвими.

Въпреки че тези краткосрочни заплахи се отразяват видимо, ето 5 причини, поради които не трябва да се разколебаваме от възможността за дългосрочна инвестиция.

Разрушителната динамика е предимно краткосрочна

Възможно е напрежението във веригата за доставки да продължи и през следващата година, но в крайна сметка перспективата пред тези акции на енергийния преход е добра. Повишените разходи за суровини и преноса им, ще предизвикат реакция, която ще облекчи натиска върху разходите за продадени стоки и услуги. Освен това, основните тенденции за инвестициите в прехода къменергийна системабез въглероден отпечатък остават стабилни и създават възможност за значително повишаване на възвръщаемостта, след като краткосрочните трудности преминат.

Дългосрочните перспективи остават непроменени

Въпреки че е необходима предпазливост относно времето, което може да отнеме, за да се уталожат сегашните турболенции, дългосрочната перспектива пред енергийния преход остава твърдо положителна и ще става по-силна с подобряването на икономиката, ускоряването на търсенето и нарастващата политическа подкрепа. За дългосрочните инвеститори в енергийния преход, използването на такива краткосрочни колебания е чудесна възможност за изгодна покупка.

Конкурентоспособността на възобновяемата енергия остава стабилна

Разходите за разработване на вятърни и слънчеви проекти се увеличават с инфлацията. Но тези увеличения бледнеят в сравнение с повишените разходи както на суровините за конвенционалните енергийни активи (например въглища и газ), така и на разходите за такси „вредни емисии“. В същото време е важно да се има предвид, че възобновяемите енергийни източници ще стават все по-конкурентоспособни, с навлизането на нови иновации на пазара. В исторически план разходите за слънчеви модули и вятърни турбини намаляват съответно с 28% и 11% годишно.

Въпреки че този темп на подобрение неизбежно ще се забави със спада в печалбите, все още има възможности за оптимизиране. Увеличаването на производителността на един панел и турбина например, би означавало, че разработчиците могат да доставят същото количество електроенергия от по-малка по размер инсталация. Фактор, който ще има все по-голямо значение, с потенциалното нарастване на разходите за земя, строителство, проектиране и друго оборудване.

Основната картина на търсенето също остава много стабилна

Корпоративното търсене на енергия от възобновяеми източници също продължава да расте, особено след като все повече компании се ангажират с нулеви емисии в обозримо бъдеще. Търсенето на решения за жилищни сгради, както за генериране на слънчева енергия, така и за съхранението ѝ, също остава изключително високо. Желанието на битовите потребители да постигнат енергийна независимост става все по-силно с нарастването на икономическите ползи.

Наблюдава се и забележителен ръст в търсенето на електрически превозни средства (EVs) в световен мащаб и с пускането на нови модели все по-често потребителите избират да са „зелени“.

Политическата подкрепа продължава да бъде силна

Въпреки че инфраструктурните пакети на президента Байдън в момента са в застой в Конгреса, по-вероятно е те да бъдат приети, макар и в изменена форма. Заедно с подкрепата от Европейския съюз (ЕС) и все по-амбициозните цели, поставени от председателя Си в Китай, политическата подкрепа зад енергийния преход продължава да нараства.

Изводът от всичко казано дотук за инвеститорите е, че вместо да се притесняват от турболенциите в момента, те трябва да видят възможност за купуване на потенциално добри акции на изгодна цена.

Фондът на Schroders, който инвестира в компании от енергийния преход е Schroder ISF Global Energy Transition, а за да инвестирате в него вече може да сключите договор изцяло дистанционно, през новия ни онлайн портал.

Разбира се винаги можете и да се свържете с нас, за допълнително съдействие.

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .

Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства.

Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове.