Според Айнщайн, осмото чудо на света е сложната лихва. Ако за пръв път чувате за нея или никога не сте били изключително наясно какво представлява тя, тази статия е за вас. Ефектът на сложната лихва, известна още като лихва върху лихвата, е в основата на капиталовите пазари. В зависимост от това дали я плащаме или я получаваме, тя може да се разглежда като цена, която плащаме за ползване на капитал, или като възвръщаемост, която получаваме върху даден актив, който сме придобили.

Какво всъщност представлява ефектът на сложната лихва?  

За да разберем това, ви предлагам да си представим следния пример. Вие сте собственик на банка, която предлага депозит с лихва 10% (вече няма такива депозити, но все пак това е само пример :) ). На днешната дата ваш клиент депозира 100 лева. След точно една година, ако същият клиент не тегли от парите си, той ще има 100 лева плюс още 10% от тези 100 лева или общо 110 лева. Нека да си представим, че клиентът няма нужда от тези 110 лева и пожелава да ги реинвестира в същия депозит за срок от още 1 година. На края на периода (след 2 години) по сметката си клиентът вече ще има 121 лева, защото той ще получи не само нова лихва (10%) върху базовата сума от 100 лева, но и още 10% или 1 лев върху реинвестираната лихва от първата година в размер на 10 лева. И така, за период от много на брой години, клиентът ще получава все по-голяма лихва върху старите лихви с всяка изминала година.

Базовата формула, която можем да използваме за пресмятане на ефекта на сложната лихва за период от N години, е: (Базовата сума = 100 лева ) Х ((1 + лихвения процент) на степен N) Ако човекът остави олихвената сума за период от не 2, а 3 години, най-лесният начин за пресмятане на сумата, с която ще разполага в края на периода, би бил: 100х1.1^3 или 133.1 лева Ако човекът остави 100 лева за период от 3 години на депозит с лихва от 7%, сумата в края на периода би се сметнала отново по същата формула: 100х1.07^3 или 122.5 лева

Четейки за всички тези примери, се замисляме за това, че не е лесно да смятаме на ум ефекта на сложната лихва за по-голям период от време. Най-честият въпрос, който наши клиенти и фенове ни задават, е свързан с това за колко години могат да си удвоят парите. Тук идва интересният момент да се запознаете с т. нар. „правило на числото 72“. Ако имате 100 лева, които инвестирате в продукт с 10% доходност, ще са ви нужни 72/10 или 7.2 години за да ги направите 200 лева. Ако имате 100 лева, които инвестирате в продукт с 7% доходност, ще са ви нужни 72/7 или малко над 10 години, за да удвоите парите отново до 200 лева.  

За да научите повече за това как да постигнете финансовите си цели и да управлявате по-добре личните си финанси, запишете се за образователeн уебинар на Карол Капитал Мениджмънт.