Дългосрочните инвеститори са наясно, че капиталовите пазари прекарват по-голяма част от времето си в позитивен тренд (2/3 от него), но също така и че корекциите са неизбежна част от играта. А когато те прераснат в мечи тренд, бил той и далеч по-кратък като отрязък от време, спрямо развитието на един бичи пазар, средният спад в най-ниската си точка би бил 28%. В такива моменти инвеститорите си задават въпроса какъв друга вариант има, в който могат да печелят от капиталовите пазари, когато средата пред тях изглежда несигурна, каквато впрочем е от началото на тази година?

Вариант пред тях биха могли да бъдат фондовете за инвестиции в акции, следващи неутрална стратегия (или така наречените хедж фондове с неутрална стратегия). Те заемат винаги насрещни позиции, така че почти напълно покриват нивата на дългите си позиции с тези на късите такива, като по този начин неутрализират представянето на пазара. Мениджърите на тези фондове опитват да намират фундаментално подценени позиции, които да купуват. В същото време да продават на късо (без да притежават) и аналогични фундаментално надценени позиции.

В повечето от случаите и късите, и дългите позиции са от един и същи сектор. Целта е да се постигне по-висока alpha, без да се взима под внимание посоката на пазара. Също така - голяма част от тези неутрални фондове в акции се опитват чрез своите стратегии да преценят и цикъла, в който се намира пазарът, като купуват и продават акциите на компании, в зависимост от визията и количествените измерители, които следват. Идеята отново е експозицията към пазара да бъде винаги неутрална.

Според проучване на Deutsche Bank, именно тази стратегия е най-търсената от инвеститорите в последната половин година. Търсенето на подобни продукти сред най-големите институционални инвеститори нараства, като се очаква 32% от последните да увеличат позициите си в подобни стратегии през тази година, спрямо 17% през 2015 г. Очакванията за волатилна 2016 г. също допринасят за сбъдването на тази прогноза. Все пак на пазара има не много на брой подобни фондове с активи над $1 млрд., като повечето поставят граница на своите активи близка до тази, защото отвъд нея прилаганата методология може да се окаже неефективна.

Защо да добавим фонд с неутрална пазарна стратегия към портфейла си? Исторически тези фондове показват ниска корелация с останалите основни активи - за последните 20 години корелацията с акциите е 0.15-0.2, а тази с облигациите 0.05. Логично е, с цел да се намали волатилността на инвестициите ни, подобен фонд да бъде част от портфейла на всеки инвеститор, особено в изключително динамичната и предизвикателна инвестиционна среда в момента. Други плюсове на тези фондове са: ниска волатилност, добро съотношение на Sharp и значително намален drawdown.

Всъщност при ситуации, в които цените се изменят изключително рязко, те се представят добре, намалявайки екстремните нива на потенциалните загуби. Наскоро Карол Капитал Мениджмънт и Schroders също регистрираха подобен фонд за българските инвеститори. Ако искате да получите повече информация за него, не се притеснявайте да се свържете с моята колега Кристина Дончева на телефон 02 / 4008 305, както и да пишете на мейла й kdoncheva@karoll.bg.