Много наши клиенти и хора, които четат нашия сайт, си задават въпроса: „Кога е най-добрият момент да започна да инвестирам?“.

Едни от вас смятат, че е твърде рано, предвид не много големите суми, които могат да заделят към настоящия момент. Други пък, с оглед на напредналата си възраст, смятат, че вече е твърде късно или рисковано за тях. За да отговорим на въпроса, можем да направим паралел с една мисъл на известния американски автор и бизнесмен Стивън Кови: „Най-добрият момент да засадиш едно дърво е бил преди 20 години, а следващият най-добър момент е днес!“.

Тази мисъл е валидна и по отношение на инвестициите. Най-добрият момент да започнеш е бил преди 20 години, а следващият най-добър момент е днес. Защо това е така? Най-лесно ще илюстрираме отговора на този въпрос, като дадем пример с фонда на Уорън Бъфет. Ако бяхме инвестирали в него 1,000 долара преди 50 години, тези 1,000 долара днес биха били около 10,000,000 долара. В същото време, ако бяхме инвестирали в него не преди 50 години, а преди 45 години – крайният резултат би бил не 10, а 3-4 милиона долара. Всяка една година има огромно значение, но не в началото, когато започваме да инвестираме, а накрая, когато дойде време да спрем да работим и да се пенсионираме. Имайте предвид тези неща, защото много хора, вместо да инвестират спестените средства ги държат в кеш или в банка с 0% лихва.