Анализаторите на Schroders отправят „поглед в бъдещето“, за да опишат инвестиционната среда, която ще бъде оформена от наблюдаващите се в момента икономически процеси и промени.

В края на ноември 2018 г. анализаторският екип на партньорите ни от Schroders публикува прогнозата си за 10-годишен период напред. В нея са засегнати тези икономически процеси и сили, които според експертите ще оформят инвестиционната среда в дългосрочен план.

За анализаторския екип на Schroders е ясно, че това, което може да доведе до успех на инвеститорите в годините напред, е много различно от поведението и навиците им в последните години. Te са идентифицирали някои икономически процеси и сили, които смятат, че ще оформят инвестиционната среда в годините напред. Това са „неизбежните истини“ на Schroders.

Икономически процеси

Schroders вярват, че комбинация от фактори ще причини забавяне на глобалната икономика през следващите 10 години:

 • Намаляващ ръст на глобалната работна ръка
 • Слаб ръст на продуктивността
 • Застаряващо население
 • Все по-засилваща се роля на Китай
 • Ниска инфлация
 • Ниски лихви

Този фон е подобен на този, който виждаме от глобалната финансова криза досега, а именно пазарът на акции и облигации се представя добре, въпреки ниския растеж и инфлация. Въпреки това, голямата разлика ще бъде, че в годините напред няма да го има попътния вятър на монетарната политика, която държеше лихвите доста под инфлацията.

След като се нормализират лихвите и бъдат прекратени програмите за изкупуване на облигации на централните банки, смятаме че фокусът ще падне върху финансовите резултати на компаниите, защото волатилността на пазарите ще се увеличава. Това, че БВП ще нараства с по-ниски темпове, не означава непременно, че корпоративните резултати също ще са ниски.

Анализаторите смятат, че доходността от инвестиции в пазарните индекси също ще бъде ниска. Пасивното инвестиране чрез следване на пазарните индекси няма да донесе висока възвращаемост на инвеститорите.

Изводът е прост: в следващите години ще има по-голяма необходимост от фонд мениджъри с активен подход, които ще могат да генерират алфа  - т.е. да победят пазарните индекси.

Сили, носещи промяна

Промяната ще дойде от различни посоки в следващите години.

Промяна в пазарите
 • Промяна на финансовия модел - банките ще играят все по-малка роля във финансирането на икономическите активности и други методи за набиране на капитал ще бъдат предпочитани. Очакванията на Schroders са за по-голямо търсене на корпоративни облигации и засилване на интереса към „private equity” (инвестиции в прохождащи компании, които все още не се търгуват на борсата), „peer-to-peer lending” (отдаване на заем на индивидуални лица или бизнеси чрез онлайн платформи) и „crowdfunding” (процес, при който проект се финансира чрез събиране на парични средства от много хора, най-често по интернет). 
 • Краят на програмите за изкупуване на облигации на централните банки - почти сигурно е, че други централни банки ще последват политиката на САЩ за постепенно намаляване на активите в техните баланси. Това бяха активи, купени от централните банки, за да предотвратят последиците от финансовата криза. Тази промяна ще увеличи наличието на корпоративни и държавни облигации в частния сектор. Това трябва да бъде приветствано като се има предвид настоящия недостиг за тези по общо мнение по-сигурни ценни книжа, които са привлекателни за пенсиониращите се инвеститори, за да им осигурят по-висока финансова сигурност.
Технологична промяна
 • Променящи се бизнес модели - технологията създава уникални възможности за инвеститорите, заради способността си да разрушава съществуващите бизнеси и да създава победители и победени. Способността да избереш този, който е на „правилната“ технологична страна, ще продължи да създава възможности. 
 • Изчезване на професии - технологиите могат да донесат по-висока ефективност в производството, но също така могат и да нарушат структурата на пазара на труда, защото водят до изчезването на традиционни професии, които стават ненужни. Увеличаването на употребата на роботи и изкуствен интелект ще повлияе върху много професии. Това може да повлияе негативно на пазара на труда и да създаде по-голямо неравенство, което от своя страна да доведе до по-голямо политическо напрежение и конфликти.
Околна среда
 • Необходими са бързи действия. Вижданията ни за бъдещето очертават голям конфликт между растящите икономики и околната среда, по-конкретно измененията в климата. Това предизвикателство пред обществото е валидно от векове, но ще са необходими много бързи мерки, за да се избегнат лошите последици.
 • Неконтролираната екологична вреда ще има огромни негативни последствия върху икономиката и обществото. Докато бездействието предполага значителни дългосрочни рискове, то стъпките, за да се предотврати изменението на климата, също ще се окажат рискови за икономиката.
Политическа несигурност
 • Държавните финанси ще бъдат подложени на натиск. Икономическата среда няма да благоприятства държавните финанси, защото застаряващото население ще увеличава разходите за пенсии и нуждите на здравеопазването ще са по-големи. Способността на правителствата да задоволят потребностите на избирателите ще бъде поставена на изпитание и това е възможно да доведе до възход на популистките идеи.
 • Напрежението върху индивида ще расте. Едно от големите предизвикателства пред правителствата ще бъде да поощрят гражданите да поемат по-голяма отговорност за пенсионирането си и осигуряването на здравната си грижа.
 • Възходът на популизма ще създаде още по-сложни политически отношения. Все по-вероятно е да се появят политики за смекчаване на ефекта от глобализацията чрез налагане на нови ограничения на търговията, имиграцията и движението на капитали.

Ако трябва да обобщим, след почти десетилетие на добра възвращаемост от инвестициите, много голяма част от пазарните участници са доволни от перспективите. Тази оценка предполага, че в бъдеще, изпълнено с повече предизвикателства, фактори като подходящо разпределение на активите, търсене на възвращаемост от различни източници, активен подбор на акции и риск мениджмънт ще бъдат ключови за инвеститорите. Навлизаме в следващата фаза на след кризисната ера и разбирането на процесите и промените могат да помогнат на инвеститорите да постигнат очакваната си доходност.