Много наши клиенти и фенове ни задават въпроси, свързани с това как да защитят парите си от инфлацията в дългосрочен план и в какво да влагат спестяванията си, за да постигат висока възвръщаемост напред във времето.

За да отговорим на тези и други подобни питания ще разгледаме статистически данни за почти цял един век. И така, какво се случва с цените на имотите и златото в дългосрочен план? Как се справят тези две инвестиционни възможности, спрямо инфлацията? Има ли други инвестиционни възможности, които да се справят по-добре? Данните, които ще разгледаме, са за САЩ, поради причината, че няма друга държава в световен мащаб, за която да можем да разгледаме адекватна статистика за толкова голям период от време.

Каква е възвръщаемостта на различните класове активи за периода 1926-2010 година в САЩ?

Източници: Raymond James - Long-term investment performance (2011); Robert J. Shiller - Irrational Exuberance; Bureau of Labor Statistics

Както сами можете да се убедите от тази графика, най-добре представящата се инвестиция в дългосрочен план е именно тази в огледалото на бизнеса - акциите. Инвестициите в акции са връщали между 9.90-12.10% средно на година на инвеститорите за периода 1926-2010 година. И забележете, това е период, който включва в себе си Голямата депресия (1929-1933), Втората световна война (1939-1945), Дот-ком балонът (1997-2000), Световната финансова криза (2008-2011) и други събития с катастрофален за света характер.

Други възможности за инвестиране, които са се представяли по-добре от инфлацията, са:

  • облигациите, с доходност в диапазона 3.60-6.90% за разглеждания период;
  • златото - с около 5.15% средногодишно нарастване на цената за целия период;
  • имотите - с около 3.70% средногодишно нарастване на цената за целия период. Към тази доходност от 3.70% на година при жилищата обаче трябва да добавим и доходността от наем на годишна база. За съжаление, няма адекватна статистика по този въпрос чак от далечната 1926 година, но ако разгледаме данни за последните 15 години (Lincoln Institute of Land Policy, 2000-2015), средната доходност от наеми в САЩ в процентно измерение е приблизително 4%, което може да ни даде следната груба индикация – притежаването на имот с инвестиционна цел като отдаване под наем, ни носи около 7.70% на годишна база, т.е. инвестицията в имоти е по-доходоносна от тази в злато, но все пак водещата позиция остава за инвестирането в акции.

За да научите повече за това как можете управлявате по-добре спестяванията си се регистрирайте за някой от напълно безплатните уебинари на Карол Капитал Мениджмънт.