От това видео - дискусия с потфейлния мениджър на договорен фонд Адванс Възможности в Нова Европа Надя Неделчева, CFA - вие ще научите 6 основни неща, които трябва да имате предвид, когато избирате асет мениджмънт компания:

1. Да доверим спестяванията си на асет мениджмънт компания, предлагаща широка продуктова гама или на компания, която се е фокусирала върху определен клас активи/определен регион?

2. Важно ли е асет мениджмънт компанията да разполага с голям екип от анализатори и портфейлни мениджъри или, напротив, по-малките екипи могат да вземат по-гъвкави решения?

3. Какво да имаме предвид, когато сравняваме конкретни продукти на асет мениджмънт компанията? Доходността за минали периоди ли е най-важна или сравнението с конкретен бенчмарк за даден период от време? По-важно ли е дългосрочното представяне на един продукт от краткосрочното такова?

4. Какви са границите, в които е нормално да варират разходите за използване на различни продукти на асет мениджмънт компаниите? Кои са основните видове разходи - такса за управление, такса на входа или на изхода, други? До колко процента могат да стигат таксите за управление? А над какъв сумарен размер можем да считаме таксите на входа/изхода като високи?

5. Как можем да сравним риска, който стои зад различни, на пръв поглед аналогични продукти на асет мениджмънт компаниите? Кой е най-важният показател, който трябва да имаме предвид в тази посока?

6. Можем ли да изискваме репортинг от асет мениджмънт компанията по линия на това какви доходности са реализирали клиентите й през годините? Можем ли да вникнем в стратегиите и инвестиционния процес на тези финансови институции?