Разпределението на активите е изключително важна тема в инвестиционните среди. Още сър Джон Темпълтън, един от легендарните инвеститори – дори още преди Уорън Бъфет, казва, че това е един от най-важните принципи в управлението на инвестиционния ни портфейл. Защо? Защото това е нещото, което ще ни предпази тогава, когато пазарите вървят надолу.

Кои са най-основните принципи при разпределянето на активите?

Първо правило. Да се отчетат и разпределят правилно рисковите към нискорискови активи. Под рискови активи разбираме акции, недвижими имоти, валути, суровини, а под нискорискови се има предвид облигациите, държавните ценни книжа, депозити и пр. Най-основното решение, което трябва да направи всеки един инвеститор е да избере какво да бъде съотношението на рискови към нискорискови активи. То може да бъде 50% на 50%, може да бъде 80% рискови към 20% безрискови за по-агресивния тип инвеститори, както и обратната закономерност ако нямате склонност към риск. Важно е, когато направим това решение, да го спазваме в ежемесечните си действия, които предприемаме по отношение на нашия портфейл.

На второ място се нарежда правилото на диверсификацията или казано по-просто – включването на разнообразни активи в инвестиционния портфейл и избягване да се инвестира само в един инструмент. Инвестицията само в един актив е нож с две остриета – при благоприятно развитие на пазара можем да достигнем много висока доходност, но при лошо представяне можем да загубим голяма част от парите си. Затова тук решението е да включим няколко различни вида активи, в които да инвестираме, за да е максимално предпазен портфейлът ни от резки колебания.

Като трето правило ние от Карол смятаме, че е изключително важно да се инвестира и на международните пазари. Нормално е да искаме, да инвестираме на пазара, който най-добре познаваме, а именно родния, но това ни ограничава във възможностите, които стоят пред нас и трудно постигаме диверсификацията, за която говорихме няколко реда по-нагоре. Затова решението е да включим в портфейла си и международни активи.

Кой е най-лесният начин да спазим тези три условия?  Инвестициите във взаимни фондове ни дават едновременно възможността да имаме готов диверсифициран портфейл, да спазваме правилното съотношение между рискови и нискорискови активи и да получим лесен достъп до международните финансови пазари.

Вижте още една образователна статия, която ще ви разкаже повече за взаимните фондове.