От край време златото е едно от най-предпочитаните убежища за инвеститорите, когато финансовата обстановка се влоши и трябва да се залага „на сигурно“. Като начало интересът към златото лежи на две основни схващания, които олицетворяват казаното по-горе: първо – счита се, че златото е аналог на парите, което освен всичко останало, ни предпазва и от инфлацията; второ – ценният метал е наричан „безопасно убежище“, защото инвеститорите залагат на него, когато имат опасения за финансови кризи или неудържимо поскъпване на цените на продуктите и услугите.

Когато има нарастващи страхове, влошена макроикономическа обстановка и пазарите на акции са губещи, инвеститорският интерес към златото нараства и обратното – появят ли се очаквания за възстановяване на икономиката и обръщане на негативната тенденция при акциите, интересът към златото спада.

Как можем да си купим злато? Единият от вариантите е да купим физическо злато (кюлчета), но това би създало допълнителни грижи – трябва да осигурим място за складирането му и също така да го застраховаме. Друга възможност е инвестирането в акции на златодобивни компании, но, за да направим това, ще ни е необходима консултация с експерт, който може да прави оценка на компании. Има и трети вариант – можем да инвестираме във фондове, които директно придобиват физическо злато (без ние да се грижим за доброто му стопанисване), или да заемем позиции във фонд, който купува акции на златни компании (без да е нужно сами да правим оценка за това кои акции точно трябва да закупим). За непрофесионалистите най-подходящ е третият обсъждан вариант.

Трябва ли да инвестираме всички спестявания в злато? Макар да е желателно инвестицията в този ценен метал да бъде част от всеки портфейл, не е добра инвестиционна практика да оставяме всичките си пари на едно място, било то и „златно“. Разпределянето на спестяванията в различни видове активи остава най-важната задача за тези, които инвестират, без значение дали говорим за професионалисти или любители.