Може ли цената на акциите да бъде добър ориентир за инвестиция и кои показатели трябва да имаме предвид, когато взимаме решенията си. Колко надеждни са методите за оценка на цената акциите. На тези въпроси ще се опитаме да отговорим в текста.

От началото на годината до момента се случиха много неща на фондовите пазари. Но от гледна точка на оценките на акциите, много малко се е променило. Нищо не е евтино. Пазарите, които бяха най-скъпи през януари, все още са най-скъпи, а тези, които бяха сравнително евтини, все още са сравнително евтини.

САЩ остават безобразно скъпи в сравнителен исторически план. Но, с изключение на първите няколко месеца на 2020 г., това изречение можеше да бъде написано почти по всяко време през последните няколко години. Вярно е, че двата пазара, които се представиха най-добре през септември, са тези, които намекват за предлагане на разумна стойност – Япония и Обединеното кралство. Но всички разумни инвеститори трябва да знаят, оценките са безполезни при прогнозиране на краткосрочни движения на пазарите, дори ако ретроспективната информация понякога ни изкушава да ги обясним по този начин.

Промяна, която си струва да се подчертае обаче, е, че акциите на нововъзникващите пазари са поевтинели доста наскоро – главно поради падането на китайските акции. В сравнение с развитите пазари, те са евтини – не смешно, но на по-добра стойност, отколкото бяха.

Това подчертава важен момент за инвестициите на развиващите се пазари. Китай съставлява над 30% от инвестициите в тях, а комбинацията от Китай, Корея и Тайван повече от 60%. Това обаче подценява голямото разнообразие на нововъзникващите пазари. Нововъзникващите пазари в Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) донесоха повече от 20% доходност тази година, докато Азия и Латинска Америка са надолу. И дори в Азия, Индия е нараснала с почти 30%, а Тайван - с почти 20%. В Латинска Америка Аржентина се покачи (+20%), докато Бразилия се бори (-12%).

По отношение на оценката също има много разлики между нововъзникващите пазари. Азия е най-скъпият регион, а Латинска Америка е най-евтиният, движен от значително увеличение на очакванията за печалби в секторите на материали и енергия. В EMEA някои страни са много евтини, докато други имат по-неутрални оценки.

Правим лоша услуга на нововъзникващите пазари, като ги обединяваме и говорим за тях, сякаш са хомогенен блок. За да бъде ясно, не предлагаме всеки да изгради портфолио от отделни държави. Усилието да се изработи правилният микс и да се управлява непрекъснато е твърде много за повечето хора, но има подходящи продукти – взаимни фондове, които дават възможност за спецификация между тези пазари. И ако искате да се възползвате от това разнообразие, задължително трябва да изберете активно управляван фонд.

Така например, фондът на Schroders – Schroder ISF Emerging Markets има експозиция към всички големи развиващи се пазари, докато Schroder ISF Emerging Asia e фокусиран в развиващи се пазари специфично в Азия.

Както споменахме и по-рано, някои пазари са толкова големи, че има специални фондове фокусирани върху конкретния пазар – такъв е фондът Schroder ISF China A, който инвестира основно в акции на компании от континенталните борси в Китай.

В Карол Капитал пък, имаме локална експертиза за пазарите от Централна и Източна Европа, които сме разделили в три основни фокуса:

ДФ Адванс Инвест инвестира в България и Румъния. ДФ Източна Европа – в пазарите от Източна Европа, включително Русия и Турция, а ДФ Адванс Възможности в Нова Европа е фокусиран върху централните пазари като Полша, Унгария, Чехия.

 

Плюсовете и минусите на мерките за оценка на фондовия пазар

Когато разглеждате оценките на фондовия пазар, има много различни мерки, към които инвеститорите могат да се обърнат. Всеки разказва различна история. Всички те имат своите предимства и недостатъци, така че подход, който взима под внимание всички тях, може да даде резултат.

Forward P/E

Често срещана мярка за оценка е форуърдната цена към печалбата или форуърд P/E. При нея се разделя стойността или цената на фондовия пазар на печалбата на акция на всички компании през следващите 12 месеца. Ниско число представлява по-добра стойност. Очевиден недостатък на тази мярка е, че се основава на прогнози и никой не знае какво ще печелят компаниите в бъдеще.

Trailing P/E

Това е може би дори по-често срещан измерител. Той работи подобно на форуърд P/E, но вместо това взема приходите от последните 12 месеца. За разлика от форуърд P/E, тук няма прогнозиране. Въпреки това, последните 12 месеца също могат да дадат подвеждаща картина.

CAPE

Циклично коригираната цена към коефициента на печалбата е друг ключов индикатор, следван от наблюдателите на пазара все повече през последните години. Обикновено е известен като CAPE за кратко или Shiller P/E, в знак на уважение към академика, който първи го популяризира, професор Робърт Шилър. Тази мярка се опитва да преодолее чувствителността, която Trailing P/E има към печалбите за последните 12 месеца, като вместо това сравнява цената със средните доходи през последните 10 години, като тези печалби се коригират спрямо инфлацията. Това изглажда краткосрочните колебания в печалбите.

Когато P/E на Shiller е висок, последващата дългосрочна възвръщаемост обикновено е слаба. Един недостатък е, че тази мярка не може да предвиди повратни точки на пазарите. САЩ се оценяват скъпо на тази основа от много години, но това не е пречка да стават все по-скъпи.

Price-to-book

Този измерител сравнява цената с балансовата стойност или нетната стойност на активите на фондовия пазар. Високата стойност означава, че една компания е скъпа спрямо стойността на активите, изразена в нейните сметки. Това може да се дължи на факта, че в бъдеще се очаква по-висок растеж. Ниската стойност предполага, че пазарът го оценява на малко повече (или вероятно дори по-малко, ако числото е под едно) от неговата счетоводна стойност. Тази връзка с основната стойност на активите на бизнеса е една от причините този подход да е популярен сред инвеститорите, които са най-фокусирани върху оценката, известни като инвеститори на стойност.

Въпреки това, за технологични компании или компании в сектора на услугите, които имат малко физически активи, това е до голяма степен безсмислено. Освен това разликите в счетоводните стандарти могат да доведат до значителни вариации в целия свят.

Дивидентна доходност

Доходността от дивиденти е полезен инструмент за прогнозиране на бъдеща възвръщаемост. Ниската доходност се свързва с по-ниска бъдеща възвръщаемост. Въпреки това, тази мярка беше позабравена в последните години. Една от причините е, че „обратното изкупуване на акции“ става все по-популярно средство за компаниите да връщат пари в брой на акционерите, за разлика от изплащането на дивиденти (обратното изкупуване на акции помага за повишаване на цената на акциите). Тази тенденция е най-очевидна в САЩ, но се наблюдава и другаде. В допълнение, дивидентната доходност не успява да отчете големия брой компании с висок растеж, които или не плащат дивиденти, или имат нисък дивидент, вместо това предпочитат да инвестират отново излишните парични средства в бизнеса, за да финансират бъдещия растеж.

Няколко генерални правила

Инвеститорите трябва да се пазят от изкушението просто да сравнят показател за оценка за един регион с този на друг. Разликите в счетоводните стандарти и структурата на различните фондови пазари означават, че някои винаги търгуват на по-скъпи оценки от други.

 

Например, технологичните запаси са по-скъпи от някои други сектори поради относително високите им перспективи за растеж. Следователно пазар със значителна експозиция към технологичния сектор, като САЩ, ще се търгува на по-скъпа оценка, отколкото някъде в Европа например. Когато оценяваме стойността на различните пазари, трябва да създадем равни условия.

Един от начините да направите това е да прецените дали всеки пазар е по-скъп или по-евтин, отколкото е бил исторически. Най-сигурният начин обаче да вземете решение е да се обърнете към професионално дружество като Карол Капитал.

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .

Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства.

Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове.